INFORMATION OM TESTCENTRE (Test Centre – Danish)

Hvis du vil tage IBCLC-eksamenen på et testcenter i september 2020, bedes du læse nedenstående tjeklister for at se, hvordan du bliver klar til en eksamen på et testcenter.

Vi opfordrer dig til at læse IBLCE’s og Prometrics (IBLCE’s tredjepartsprøveudbyder) information om hvordan IBCLC-eksamenen foregår på et testcenter.

Bemærk: Links til Prometrics, IBLCE’s tredjepartsprøveudbyder, hjemmeside sender dig videre til den engelske side, men du kan finde sider på alle IBLCE-sprog.

På computer: Klik på den blå knap “English” i øverste højre hjørne for at vælge dit sprog.

På mobiltelefon: Klik på den orange cirkel med de tre vandrette striber for at finde menuen. Rul ned til blå knap “English” for at vælge dit sprog.

Hvis du har anmodet om en ammepause, bedes du bemærke, at IBLCE arbejder sammen med prøveudbyderen om at give dig et privat sted på testcentret, hvor du kan amme eller pumpe ud i fred. Det private sted kan være et privat rum eller en transportabel bås. Da det ikke er alle testcentre, der kan tilbyde ammefaciliteter, kan det betyde, at du skal rejse længere for at komme hen til et testcenter, der tilbyde ammefaciliteter.

Du kan finde yderligere oplysninger om at tage eksamen på et testcenter på IBLCE’s COVID-19 side med ofte stillede spørgsmål.

Denne information bliver gjort tilgængelig for dig på IBLCE’s hjemmeside og vil blive opdateret jævnligt. Eftersom situationen er meget omskiftelig, og Prometric løbende opdaterer sin hjemmeside, opfordrer vi dig til at gennemlæse denne information og Prometrics hjemmeside på regelmæssig basis. 

Du kan klikke på et hvilket som helst punkt på tjeklisten for at læse mere, eller rulle ned for at se de detaljerede tjeklister samlet.


Testcentrets tjekliste før eksamen

 

Læs IBLCE’s meddelelse om eksamensmuligheder & om eksamen

Inden du skemalægger din IBCLC 2020-eksamen, kan du få et overblik over dine valgmuligheder for eksamen på IBLCE’s COVID-19 ressourcecenter.

Sørg for at gennemgå hele IBLCE’s meddelelse om eksamen her.

 

Skemalæg din eksamensaftale

Når du har modtaget din eksamensgodkendelse via e-mail fra IBLCE, kan du skemalægge din eksamensaftale med Prometric. Du skal sørge for at have dit godkendelsesnummer (fremgår af e-mailen med eksamensgodkendelsen) klar, når du skemalægger din eksamensaftale. Bemærk, at kandidater fra marts/april 2020-eksamenen skal bruge det nye godkendelsesnummer.

  • Hvis det fremgår af din eksamensgodkendelse, at du kan skemalægge din eksamensaftale online på Prometrics hjemmeside, opfordrer vi dig på det kraftigste til at gøre det, da Prometric melder om lange ventetider i deres telefonkøer.
  • COVID-19 har medført, at prøveudbyderen har måtte omlægge over 400.000 kandidaters eksamener inden for en meget snæver tidsramme, og på grund af de gældende retningslinjer for social distancering, skal vi gøre dig opmærksom på, at du i første omgang kan få udfordringer med at få skemalagt din aftale. Du skal vide, at prøveudbyderen jævnligt åbner nye teststeder og/eller eksamenstider, og at IBCLC-certificeringsprogrammet betragtes som en essentiel ydelse, og du derfor har adgang til alle åbne testcentre. Vi opfordrer dig til at fortsætte med at forsøge at skemalægge din aftale indtil det lykkes, da der åbnes op for nye steder og tider på regelmæssig basis.

 

Kontroller dine ID’er

Husk at sikre, at du har to former for identifikation på dig.

  • Det primære ID skal være et gyldigt, myndighedsudstedt ID, der ikke er udløbet, og som inkluderer dit navn, nyere foto og din underskrift. Myndighedsudstedte ID’er med udløbsdatoer efter 1. februar 2020 og fremefter accepteres
  • Det sekundære ID skal have enten dit navn og underskrift eller dit navn og nyere foto.

Navnet på ID’erne skal stemme overens med det navn, der står i IBLCE’s system på dagen for din eksamensaftale. Der kan foretages navneændringer hos IBLCE op til 5 dage før din eksamensaftale.

 

☐Læs mere om retningslinjerne for social distancering

Læs informationen på Prometrics hjemmeside om retningslinjerne for social distancering, der bruges på testcentrene. Prometric læser anbefalingerne fra CDC (Center for Disease Control) i USA og WHO (World Health Organization) og foretager opdateringer på basis af de gældende forordninger i de lokale retskredse.

 

Få styr på hvilken maske/værnemiddel, du vil bruge

Sørg for, at du har en maske eller et værnemiddel til ansigtet, du kan have på mens du er på testcentret. (Prøveudbyderen har forbudt brugen af masker med udåndingsventiler på testcentrene.) Hvis du har en fastlagt ammepause, bedes du sørge for, at din hjælper også bærer maske eller værnemiddel. Prometric har meddelt til IBLCE, at dit ammende barn ikke behøver bære maske eller værnemiddel. Bemærk, at du kan blive bedt om at bære handsker på testcentret.

 

Læs retningslinjerne for at få adgang til et testcenter

  Sørg for, at du kan bekræfte følgende udsagn: 

  • Du er ikke blevet diagnosticeret med COVID-19 inden for de seneste 14 dage;  
  • du har ikke haft omgang med personer, der er blevet diagnosticeret med COVID-19 inden for de seneste 14 dage;*
  • du har ikke haft influenza- eller forkølelseslignende symptomer, og
  • du er ikke kommet tilbage fra rejser i højrisikoområder inden for de seneste 14 dage.**

*Medicinsk fagpersonale og sundhedspersonale, som har truffet sikre og forebyggende foranstaltninger i deres patientpraksis ved brug af beskyttelsesudstyr, er undtaget herfra.

**Højrisikoområder, der er underlagt rejserestriktioner/karantænekrav, udpeges typisk på lokalt niveau via bekendtgørelser, direktiver eller vejledninger. Sørg for at rådføre dig med eventuelle lokale restriktioner for rejser til det område, du vil undersøge. 

Bemærk, at Prometric opdaterer disse udsagn efter behov, og det er derfor op til dig at tjekke Prometrics hjemmeside og retningslinjerne for social distancering regelmæssigt op til eksamensaftale, især de sidste par dage op til eksamen og på dagen for din eksamen. Du kan også se den information, WHO har udsendt, om international rejseaktivitet i forhold til COVID-19.  


Testcentrets tjekliste på eksamensdagen

 

Medbring dine ID’er

Medbring to ID’er, der stemmer overens med det navn, der står i IBLCE’s system.

 

Medbring maske eller værnemiddel til ansigtet

Du skal bære maske eller værnemiddel til ansigtet, for at få adgang til testcentret.

 

Ankom i god tid

Du skal ankomme til testcentret senest 30 minutter før din skemalagte eksamen for at have tid til at gennemgå alle sikkerhedsprocedurerne (kontrol af ID, etc.) og finde din plads. 

 

Gør dig bekendt med retningslinjerne for social distancering og testcentrets retningslinjer

Se Prometrics hjemmeside for de retningslinjer for social distancering, der bruges på testcentrene. IBLCE kræver ikke biometrisk identificering (fingeraftryk) til eksamen af hensyn til privatlivets fred, men prøveudbyderen kan finde på at bruge håndholdte scannere og metaldetektorer, ligesom i lufthavne, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning som led i verificeringen af din identitet. På grund af COVID-19 kan det forekomme, at dit testcenter ikke bruger håndholdte scannere på dagen.

 

Tag din IBCLC-eksamen!

Opdateret den 14. juli 2020

← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter