Informacje o ośrodku egzaminacyjnym (Test Centre – Polish)

COVID-19 Test Centre Information (Polish)

Kandydaci planujący przystąpienie do egzaminu IBCLC we wrześniu 2022 r. w ośrodku egzaminacyjnym, proszeni są o zapoznanie się z poniższymi listami kontrolnymi, aby dowiedzieć się, jak przygotować się do egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym.

Należy pamiętać, że IBLCE nadal wymaga noszenia masek przez egzaminowanych podczas zdawania egzaminu IBCLC w ośrodkach egzaminacyjnych. Mogą istnieć dodatkowe wymagania dotyczące centrum egzaminacyjnego, dlatego zachęca się zdających do regularnego przeglądania Zasad Centrum testowego Prometric, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami IBLCE i Prometric (zewnętrznego  dostawcy usług egzaminacyjnych IBLCE) na temat egzaminu IBCLC w ośrodku egzaminacyjnym. 

Uwaga: Linki do strony internetowej zewnętrznego dostawcy usług egzaminacyjnych IBLCE, firmy Prometric będą zawierać odnośniki do strony w języku angielskim, ale można ją znaleźć we wszystkich językach IBLCE.

Na komputerze: Aby wybrać swój język należy kliknąć na niebieski przycisk z napisem „English”, w prawym górnym rogu.

Na telefonie komórkowym: Aby znaleźć menu, należy kliknąć pomarańczowe koło z trzema poziomymi liniami. Następnie trzeba przewinąć w dół i kliknąć na niebieski przycisk z napisem „English”, żeby wybrać swój język.

Osobom wymagającym przerwy na karmienie piersią w czasie egzaminu przypominamy, że IBLCE ściśle współpracuje z dostawcą usług egzaminacyjnych, aby zapewnić odosobnione miejsce, w którym osoby karmiącym piersią będą mogły nakarmić swoje dzieci lub odciągnąć mleko. Odosobnionym miejscem może być prywatny pokój lub pomieszczenie tymczasowe. Zapewnienie takiego miejsca może wpłynąć na lokalizację ośrodka egzaminacyjnego. Po umówieniu wizyty egzaminacyjnej z przerwą na karmienie otrzymasz dwa e-maile od firmy Prometric. Pierwsza to potwierdzenie wizyty. Druga zawiera ważne informacje o przerwie na karmienie piersią. Przeczytaj uważnie oba.

Więcej informacji na temat przeprowadzania egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym można znaleźć na stronie IBLCE w Najczęściej zadawanych pytaniach na temat COVID-19.

Prosimy pamiętać, że IBLCE udostępnia te informacje na swojej stronie internetowej i będzie je okresowo aktualizować.  Ponieważ aktualizacja informacji jest bardzo dynamiczna i Prometric zamieszcza aktualne informacje na swojej stronie internetowej, zachęcamy do ich regularnego przeglądania, jak również do zaglądania na stronę internetową Prometric.  

Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć dowolną pozycję na liście lub przewinąć listę, aby zobaczyć pełny wykaz szczegółowych informacji.


Lista kontrolna ośrodka egzaminacyjnego na dzień przed egzaminem

 

Zapoznaj się z Informacjami na temat rozwiązań egzaminacyjnych oraz Zawiadomienie o dniu egzaminu IBLCE

Przed umówieniem terminu egzaminu IBCLC 2022 należy zapoznać się z opcjami dla osób przystępujących do egzaminu na stronie internetowej IBLCE w Centrum zasobów na temat COVID-19 .

Prosimy zapoznać się pełną treścią Zawiadomienia o dniu egzaminu IBLCE tutaj.

 

Umów się na egzamin

Po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej zakwalifikowanie się na egzamin IBLCE należy umówić termin egzaminu z Prometric.  W tym celu należy przygotować numer kwalifikacyjny (przesłany w wiadomości e-mail). 

  • W przypadku gdy wiadomość e-mail potwierdzająca zakwalifikowanie się na egzamin wskazuje na możliwość zaplanowania terminu egzaminu za pośrednictwem strony internetowej Prometric, zalecamy skorzystanie z tej opcji, z uwagi na wydłużony czas  oczekiwania na zgłoszenie telefonicznej obsługi klienta.   
  • Ze względu na COVID-19 i wprowadzone środki dystansowania społecznego i zamknięcie ośrodków egzaminacyjnych, pamiętaj, że na początku możesz mieć pewne trudności z zaplanowaniem wizyty.  Prosimy, aby pamiętać, że dostawca usług egzaminacyjnych regularnie udostępnia punkty egzaminacyjne i/lub terminy egzaminów, a program certyfikacji IBCLC jest niezbędny zatem kandydaci uzyskają dostęp do wszystkich otwartych ośrodków egzaminacyjnych.  Zachęcamydo podejmowania dalszych prób umówienia się na egzamin, ponieważ miejsca i godziny egzaminów będą nadal regularnie udostępniane.   

 

Sprawdź dokumenty tożsamości

Proszę przygotować dwa dokumenty tożsamości.   

  • Pierwszy dowód tożsamości musi być aktualnym, ważnym, niewygasłym dokumentem tożsamości wydanym przez władze oraz ma zawierać imię i nazwisko Kandydata, aktualną fotografię i podpis. 
  • Drugi dokument tożsamości musi zawierać imię i nazwisko Kandydata oraz podpis lub imię i nazwisko oraz aktualne zdjęcie

Imiona i nazwiska na dokumentach tożsamości muszą się zgadzać i muszą być takie same jak we wniosku złożonym do IBLCE w dniu egzaminu. Zmiany imienia i nazwiska można dokonać w IBLCE do 2 września 2022 r. dla egzaminu z września 2022 r.   

 

Zapoznaj się z informacjami na temat dystansu społecznego

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Prometric dotyczącymi środków społecznego dystansu podejmowanych w ośrodku egzaminacyjnym.  Firma Prometric na bieżąco zapoznaje się z rekomendacjami Ośrodków Kontroli Chorób (USA) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i dokonuje aktualizacji w oparciu o przepisy obowiązujące w danym czasie zgodnie z miejscowym prawem. Ponadto bardzo ważne jest przejrzenie tej listy ośrodków testowych, które mają określone wymagania związane z COVID-19.

 

Przygotuj się do zdjęcia maseczki/osłony twarzy

Należy pamiętać, że IBLCE nadal wymaga noszenia masek przez egzaminowanych podczas zdawania egzaminu IBCLC w ośrodkach egzaminacyjnych. Upewnij się, że masz maskę lub osłonę twarzy do noszenia w centrum egzaminacyjnym. (Maski z technologią noszenia są zabronione.) W przypadku zaplanowanej przerwy na karmienie piersią należy upewnić się również, że opiekun będzie posiadać maseczkę lub osłonę twarzy.  Prometric poinformował IBLCE, że dziecko karmione piersią nie będzie musiało nosić maseczki lub osłony twarzy.  Należy pamiętać, że w ośrodku egzaminacyjnym można również nosić rękawice. 

Tutaj znajdziesz najnowsze aktualizacje zasad Prometric Test Center.

 

Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi wstępu do ośrodka egzaminacyjnego

 Prosimy upewnić się, czy na wszystkie poniższe stwierdzenia można udzielić twierdzącej odpowiedzi.  

  • W ciągu ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u Pana/Pani COVID-19;    
  • Nie był Pan/nie była Pani narażony/-na na kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni;*  
  • Nie ma Pan/Pani objawów grypy ani przeziębienia; oraz 
  • W ciągu ostatnich 14 dni nie wrócił Pan/wróciła Pani z podróży z rejonu wysokiego zagrożenia epidemiologicznego.**

*Wyjątek stanowią pracownicy medyczni i pracownicy służby zdrowia, którzy wraz z pacjentami stosowali bezpieczne i zapobiegawcze środki ochrony osobistej.  

**Obszary wysokiego zagrożenia epidemiologicznego podlegające ograniczeniom w podróżowaniu/wymogom kwarantanny są zazwyczaj określane na poziomie lokalnym za pomocą zarządzeń, dyrektyw lub wytycznych. Prosimy o sprawdzenie lokalnych wymagań dotyczących ograniczeń w podróżach dla miejsca, w którym przewidziany jest egzamin. 

Należy pamiętać, że Prometric odpowiednio aktualizuje powyższe poświadczenia, dlatego też prosimy o regularne zapoznawanie się ze stroną internetową Prometric oraz ze środkami społecznego dystansu do dnia egzaminu, szczególnie w ciągu kilku dni przed i w dniu egzaminu. Można również przeglądać informacje, publikowane przez Światową Organizację Zdrowia dotyczące podróży międzynarodowych w związku z COVID-19.   


Lista kontrolna ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu

 

Zabierz ze sobą dokumenty tożsamości

Zabierz ze sobą dwa dokumenty tożsamości zawierające imię i nazwisko, takie same jak we wniosku złożonym do IBLCE.

 

Zabierz ze sobą maseczkę lub osłonę twarzy

Należy pamiętać, że IBLCE nadal wymaga noszenia masek przez egzaminowanych podczas zdawania egzaminu IBCLC w ośrodkach egzaminacyjnych.

Tutaj znajdziesz najnowsze aktualizacje zasad Prometric Test Center.

 

Przybądź wcześniej do ośrodka egzaminacyjnego

W ośrodku egzaminacyjnym należy stawić się co najmniej 30 minut przed planowanym terminem egzaminu, aby umożliwić przeprowadzenie procedur bezpieczeństwa (kontrola tożsamości itp.) i zajęcie miejsca.

 

Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi centrów egzaminacyjnych i dystansu społecznego

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Prometric dotyczącymi środków społecznego dystansu podejmowanych w ośrodku egzaminacyjnym. Polityka IBLCE nie wymaga pobierania danych biometrycznych (odcisków palców) w czasie egzaminu ze względu na obawy związane z ochroną prywatności, jednak w celu ochrony integralności Państwa wiarygodności, dostawca usług egzaminacyjnych, podobnie jak na lotnisku, stosuje skanowanie za pomocą wykrywacza metalu i ręcznego urządzenia jako dodatkowy środek bezpieczeństwa. Ze względu na procedury COVID-19, ośrodek egzaminacyjny może nie stosować kontroli za pomocą ręcznego urządzenia.    

 

Weź udział w egzaminie IBCLC!

Zaktualizowano 2 sierpnia 2022

← IBLCE 2020 Centrum zasobów COVID-19