Pogosta vprašanja IBLCE glede covida-19 (FAQs – Slovenian)

 1. Kdaj bo potekal izpit, ki je bil prestavljen iz marca/aprila 2020?
 2. Kdaj bo potekal izpit v septembru?
 3. Kateri načini preverjanja pridejo v poštev za izpita, ki sta bila prestavljena iz marca/aprila in septembra 2020?
 4. Katere finančne možnosti so na voljo, če se moram od izpitnega termina odjaviti ali ga preklicati?
 5. Kdaj bo mogoče izbrati termin za izpit septembra 2020?
 6. Kaj se bo zgodilo, če jaz ali družinski član zboli za covidom-19 tik pred izpitom in se ga zato ne morem udeležiti?
 7. Želim opraviti ure klinične prakse za izpolnitev zahtev IBCLC. Ali jih lahko trenutno opravljam na daljavo?
 8. Bo IBLCE podaljšal rok za recertifikacijo s točkami CERP?
 9. Imam nekaj kliničnih vprašanj glede covida-19. Lahko odgovorite nanje?
 10.  Letos se moram recertificirati z izpitom; se lahko recertificiram s točkami CERP?
 11. Kako se je IBLCE odzval na potrebe svetovalcev IBCLC, kandidatov in javnosti zaradi covida-19?
 12. IBLCE je že 13. 3. 2020 naznanil, da je izpit v marcu/aprilu preložen. Zakaj je potem konec aprila napovedal, da bodo šele proti koncu maja na voljo dodatne informacije o izpitih v letu 2020?

POGOSTA VPRAŠANJA O IZPITNIH CENTRIH (FAQ)

 1. Kako izberem termin v izpitnem centru?
 2. Ali lahko pokličem Prometric, da izberem termin v izpitnem centru?
 3. Termina v izpitnem centru ne morem izbrati, saj je videti, da v mojem območju ni na voljo nobena lokacija. Kako naj ukrepam?
 4. Katere ukrepe v zvezi s covidom-19 uvajajo izpitni centri/na kaj naj pazim, ko pridem v izpitni center?
 5. Ali lahko izberem možnost »Live Remote Proctoring« namesto opravljanja izpita v izpitnem centru?
 6. Odobrili ste mi odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom. Je v izpitnem centru ta možnost še vedno na voljo?
 7. Kaj se bo zgodilo, če izberem termin v izpitnem centru in se ta nato zapre zaradi covida-19? Ali bo potrebno plačilo za preložitev?

1. Kdaj bo potekal izpit, ki je bil prestavljen iz marca/aprila 2020? 

Izpit IBCLC, ki je bil prestavljen iz marca/aprila, bo potekal med 8. in 25. 9. 2020.  

2. Kdaj bo potekal izpit v septembru?  

Obdobje za opravljanje izpita IBCLC v septembru 2020 bo po novem od 8. do 25. 9. 2020.  

3. Kateri načini preverjanja pridejo v poštev za izpita, ki sta bila prestavljena iz marca/aprila in septembra 2020?  

Oba izpita, ki sta bila prestavljena iz marca/aprila in septembra 2020, bosta potekala v izpitnih centrih po vsem svetu. Vsi, ki bodo opravljali izpit v angleščini, lahko izberejo možnost neposrednega izpitnega nadzora na daljavo. Organizator izpita IBLCE trenutno ponuja neposreden izpitni nadzor le v angleščini. Za neposreden izpitni nadzor morajo kandidati izpolnjevati tehnična in okoljska merila za opravljanje izpita od doma. 

Glejte shemo z razpoložljivimi možnostmi.

4. Katere finančne možnosti so na voljo, če se moram od izpitnega termina odjaviti ali ga preklicati?  

IBLCE vam zagotavlja več možnosti v zvezi z odjavo ali preklicem izpitnega termina. Preverite naslednjo preglednico z navedenimi možnostmi. V primeru vprašanj se obrnite na pisarno IBLCE.  

Finančne možnosti za odjavo/preklic izpitnega termina kandidatov za izpit v marcu/aprilu in septembru 2020 

Kdo Kaj Kdaj 
VSI kandidati delno povračilo 
(50 % vplačane prijavnine) 
Prošnjo predložite IBLCE do 31. 8. 2020. 
Kandidati, ki izpit opravljajo PRVIČ Prijavnino lahko preložite na izpit v letu 2021. Prošnjo z dokumentiranimi izrednimi okoliščinami* predložite pred datumom vašega izpita ali 30 dni po obdobju za opravljanje izpita. 
Kandidati za RECERTIFIKACIJO Z IZPITOM Prijavnino lahko preložite na izpit v letu 2021, certifikat pa vam podaljšamo za eno leto. Prošnjo z dokumentiranimi izrednimi okoliščinami* in 15 točk L-CERP predložite pred datumom vašega izpita ali 30 dni po obdobju za opravljanje izpita. 
VSI kandidati polno povračilo Prošnjo predložite IBLCE do 31. 8. 2020 z dokumentiranimi izrednimi okoliščinami*. 

Če želite zahtevati odlog za pregled leta 2021, se obrnite na lokacijo IBLCE, ki vam postreže.

*Dokumentirane izredne okoliščine vključujejo s covidom-19 povezane zadeve, na primer če je kandidat in/ali partner/zakonec izgubil delovno mesto, ima kandidat ali ožji družinski član zdravstvene težave in/ali strah pred stikom z javnostjo zaradi covida-19. 
 
Za več informacij o teh možnostih obiščite stran IBLCE o covidu-19 na spletni strani IBLCE https://iblce.org, kjer bomo objavili podrobnejše informacije in novosti, ko bodo na voljo. Te možnosti so izpitnim kandidatom v letu 2020 na voljo le zaradi covida-19. 

5. Kdaj bo mogoče izbrati termin za izpit septembra 2020?  

Kandidati za izpit IBCLC v marcu/aprilu in septembru 2020 se bodo lahko za termin dogovorili julija in avgusta

Glede termina se ne obračajte na organizatorja izpita, dokler vam IBLCE izpita ne potrdi v elektronskem sporočilu.  

IBLCE tesno sodeluje z zunanjimi organizatorji izpita, da bodo lahko kandidati IBLCE pravočasno opravljali izpit v septembru 2020. Prosimo za potrpežljivost, saj organizator izpita trenutno skrbi za to, da prestavi termin 400.000 kandidatom v zelo kratkem času. 

6. Kaj se bo zgodilo, če jaz ali družinski član zboli za covidom-19 tik pred izpitom in se ga zato ne morem udeležiti? 

IBLCE ima pravilnik o izrednih okoliščinah, po katerem je predvidena preložitev, če imate vi ali vaši družinski člani zdravstvene težave, kar vključuje tudi zdravstvene težave zaradi covida-19. 

Po pravilniku je potrebna predložitev dokumentacije. Nadaljnje informacije so na voljo v dokumentu Priročnik za kandidate oziroma Priročnik za recertifikacijo na spletni strani v vašem jeziku ali pa se obrnite na pisarno IBLCE.  

7. Želim opraviti ure klinične prakse za izpolnitev zahtev IBCLC. Ali jih lahko trenutno opravljam na daljavo? 

Vse do 30. 11. 2020 lahko opravljate ure klinične prakse na daljavo. Glejte Svetovalno mnenje IBLCE o telezdravju in Posodobljene začasne smernice za uporabo tehnologije zaradi izpolnjevanja zahtev glede klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave (objavljene 14. 5. 2020) na strani v vašem jeziku. Če želite pridobiti certifikat IBCLC s 3. načinom prijave, glejte Priročnik za načrtovanje 3. načina prijave.  

8. Bo IBLCE podaljšal rok za recertifikacijo s točkami CERP? 

Rok za to ostaja 30. 9. 2020. IBLCE je kot storitev za certificirance na spletno stran dodal rubriko z informacijami o spletnih priložnostih za pridobivanje točk CERP v različnih jezikih in za različne teme, vključno s predavanji na temo etike.  

Glede drugih spletnih priložnosti se lahko obrnete na mednarodno ali nacionalno strokovno združenje. 

IBLCE ima pravilnik o izrednih okoliščinah, ki ga je razširil izrecno zaradi covida-19. Pravilnik o izrednih okoliščinah je relevanten, če covid-19 vpliva na vaše zdravje ali zdravje ožjega družinskega člana ali če ste vi ali vaš partner zaradi covida-19 brezposelni. V tem primeru morate zgolj vložiti prošnjo in predložiti dokumentacijo skupaj z dokazilom o pridobljenih 15 točkah L-CERP. Za več informacij glejte Pravila IBLCE glede prošenj za podaljšanje s točkami CERP

9. Imam nekaj kliničnih vprašanj glede covida-19. Lahko odgovorite nanje? 

IBLCE je zaradi izrednih razmer na družbenih omrežjih takoj delil smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede covida-19, še posebej ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covid-19. 

IBLCE kot certifikacijski organ običajno ne daje smernic glede kliničnih vprašanj. Če imate vprašanja glede covida-19, v skladu s smernicami za delo IBCLC preverite informacije, ki temeljijo na dokazih. 

Morda se lahko obrnete na strokovno združenje. 

10.  Letos se moram recertificirati z izpitom; se lahko recertificiram s točkami CERP? 

Če se morate letos recertificirati z izpitom, pričakujemo, da se boste recertificirali z izpitom IN boste imeli na voljo več možnosti za opravljanje izpita ali odjavo ali preklic izpitnega termina.  

Odločitev je vaša in morali se boste odločiti za možnost, ki je najboljša za vas glede na vaše osebne okoliščine. 

Izpit lahko opravljate pod neposrednim izpitnim nadzorom od doma, če izpolnjujete tehnične in okoljske zahteve, ali v izpitnem centru, če boste opravljali izpit v angleščini. Organizator izpita IBLCE trenutno ponuja neposreden izpitni nadzor le v angleščini. 

Vsi, ki izpita ne boste opravljali v angleščini, ga lahko opravljate v izpitnem centru. 

Če izpita ne morete opravljati zaradi dokumentiranih izrednih okoliščin, vključno s covidom-19, lahko zaprosite za preložitev poravnane prijavnine na izpit v letu 2021 in za podaljšanje veljavnosti vašega certifikata za eno leto. Po pravilniku o dokumentiranih izrednih okoliščinah je treba skupaj s prošnjo predložiti 15 točk L-CERP. Če želite pridobiti točke CERP prek spleta, je na spletni strani IBLCE na voljo seznam ponudnikov spletnih izobraževalnih programov CERP.  

11. Kako se je IBLCE odzval na potrebe svetovalcev IBCLC, kandidatov in javnosti zaradi covida-19? 

 • IBLCE je 3. 4. razposlal Svetovalno mnenje o telezdravju, ki se nanaša na delo svetovalcev IBCLC in dokumente s smernicami za delo svetovalcev IBLCE.  
 • IBLCE je zaradi covida-19 na družbenih omrežjih delil smernice za zdravstvene delavce in družine, ki jih je izdala Svetovna zdravstvena organizacija. Čeprav takšna praksa za certifikacijski organ ni običajna, je IBCLC zagotovil celovite informacije v primeru nezanesljive preskrbe s hrano, da so imeli svetovalci IBCLC, na katere so se obrnile družine, dostop do referenčnih virov. 
 • Ker želi IBLCE vsem zagotoviti dodaten čas za izpolnitev zahtev in ker vsem, ki se morajo recertificirati v letošnjem letu, ni mogel poslati opomnikov po pošti, je IBLCE podaljšal rok za prijave na izpit septembra 2020 do 15. 6. 2020. Svetovalcem IBCLC, ki se morajo recertificirati z izpitom, smo že večkrat pisali po e-pošti, saj zaradi covida-19 obvestil ne moremo pošiljati po navadi pošti kot običajno in smo rok za prijavo na izpit zato podaljšali, kolikor je le mogoče. Tako bodo lahko svetovalci IBCLC, ki se morajo recertificirati z izpitom, preverili, ali je njihov e-poštni naslov v bazi pravilen in lahko prejemajo obvestila. (Vaša poklicna odgovornost je, da poskrbite za veljavne kontaktne informacije v bazi). 

12. IBLCE je že 13. 3. 2020 naznanil, da je izpit v marcu/aprilu preložen. Zakaj je potem konec aprila napovedal, da bodo šele proti koncu maja na voljo dodatne informacije o izpitih v letu 2020?  

Certifikacijski program IBCLC je med najkompleksnejšimi certifikacijskimi organizacijami glede na svojo velikost. IBLCE ima več kot 32.500 certificirancev v 122 državah in IBLCE skrbi, da imate na voljo koordinatorje v že približno 50 državah/regijah! 

IBLCE nudi opravljanje izpita v 17 jezikih, leta 2019 pa je izpit IBCLC opravljalo približno 6.400 kandidatov v 17 jezikih, in sicer v več kot 900 izpitnih centrih v približno 70 državah.  

Zaradi covida-19 je situacija izjemno kompleksna in se nenehno spreminja, zato je moral IBLCE sprejeti veliko ukrepov in upoštevati številne dejavnike, da je določil ustrezno pot za naprej.  

Zaradi covida-19 je moral zunanji organizator izpita IBLCE prestaviti termin 400.000 kandidatom v zelo kratkem času. Poleg IBLCE ima organizator izpita približno 350 strank (nekatere med njimi imajo več certifikacijskih programov).  

IBLCE je potreboval več korakov, da je lahko kandidatom posredoval informacije o vseh odločitvah, ki bodo v prihodnje vplivale na vse, ki bodo opravljali izpit v letu 2020. 

Dolgoletni zunanji akreditacijski organ je IBLCE odobril in dovolil izjemo za neposreden izpitni nadzor (Live Remote Proctoring, LRP), ki pred covidom-19 ni izpolnjeval akreditacijskih standardov. 

Tako kot številne druge stranke našega organizatorja izpita je tudi IBLCE dopolnil obstoječo pogodbo z organizatorjem izpita. 

IBLCE je nato zunanji akreditacijski organ uspešno zaprosil za odobritev izjeme, da lahko uporablja neposreden izpitni nadzor. Veliko certifikacijskih programov je tudi zaprosilo za enako.  

POGOSTA VPRAŠANJA O IZPITNIH CENTRIH (FAQ)

1.     Kako izberem termin v izpitnem centru?

IBLCE vam bo poslal elektronsko sporočilo z odobritvijo izpita, v katerem bodo podrobne informacije o izbirnem postopku, vključno s povezavo do spletne strani družbe Prometric, kjer lahko izberete termin prek spleta. Nekateri kandidati se bodo morali za termin dogovoriti po telefonu; točna navodila so v elektronskem sporočilu z odobritvijo izpita.

Preden izberete termin izpita, preverite Obvestilo IBLCE o izpitu zaradi covida-19 in se v primeru vprašanj obrnite na pisarno IBLCE v vaši regiji.

Pri izbiri termina boste potrebovali svojo številko za izpolnjevanje pogojev (navedeno v elektronskem sporočilu s potrditvijo izpita). Pomembno obvestilo: kandidati za izpit, ki je prestavljen iz marca/aprila 2020, bodo dobili novo številko za izpolnjevanje pogojev.

2.     Ali lahko pokličem Prometric, da izberem termin v izpitnem centru?

Zaradi covida-19, ki vpliva na številne načrtovane izpite, je morala družba Prometric prestaviti termin 400.000 kandidatom v zelo kratkem času, zato boste lahko pri opravljanju storitev po telefonu lahko čakali nekoliko dlje. Časovno najučinkovitejša metoda za izbiro termina je prek spletnega portala; vprašanja ali težave v zvezi s tem postopkom lahko družbi Prometric sporočite prek kontaktnega obrazca na njihovi spletni strani. Nekateri kandidati se bodo morali za termin dogovoriti po telefonu; točna navodila so v elektronskem sporočilu z odobritvijo izpita.

3.     Termina v izpitnem centru ne morem izbrati, saj je videti, da v mojem območju ni na voljo nobena lokacija. Kako naj ukrepam?

Zaradi covida-19 morajo organizatorji izpita prestaviti termin več kot 400.000 kandidatom v kratkem času in spoštovati ukrepe za ohranjanje varnostne razdalje pri socialnih stikih, zato boste pri izbiri termina morda sprva naleteli na težave. Organizator izpita redno odpira lokacije in/ali ure terminov, in ker certifikacijski program IBCLC velja za bistvenega, boste imeli dostop do vseh izpitnih centrov, ki so odprti. Priporočamo, da redno poskušate izbrati termin.

4.     Katere ukrepe v zvezi s covidom-19 uvajajo izpitni centri/na kaj naj pazim, ko pridem v izpitni center?

Zaradi covida-19 je družba Prometric v izpitnih centrih sprejela določene ukrepe. Ti ukrepi temeljijo na priporočilih Centra za nadzor bolezni (ZDA) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), posodablja pa jih na podlagi predpisov trenutne krajevne pristojnosti. Spodaj je pregled ukrepov in priporočamo, da redno spremljate spletno stran družbe Prometric in tako ne spregledate najnovejših objav, in sicer vse do dneva izpita.

 • Kandidati morajo maske ali pokrivalo za obraz nositi ves čas, ki ga preživijo v izpitnem centru, ter spoštovati vse druge zvezne in lokalne zahteve, ki veljajo v času preverjanja znanja.
 • Ohranjanje varnostne razdalje pri socialnih stikih morate upoštevati med varnostnimi postopki in pri sedežnem redu med opravljanjem izpita.
 • Vse površine in materiale (npr. mize, pisala ipd.) bodo med izpiti redno čistili, namesto tablic za beležke pa boste imeli na voljo papir za zapiske.

POMEMBNO OBVESTILO: Kandidati, ki vstopajo v izpitni center, s tem dejanjem soglašajo, da bodo nosili masko ali pokrivalo za obraz, ter potrjujejo, kar piše na vratih:

 • V zadnjih 14 dneh niste bili diagnosticirani s covidom-19.
 • V zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z nikomer, ki je diagnosticiran s covidom-19.*
 • Nimate simptomov gripe ali prehlada.
 • V zadnjih 14 dneh niste potovali po območjih z visokim deležem okužb.**

*Izjema so medicinski in zdravstveni delavci, ki upoštevajo varnostne in preventivne ukrepe ter pri delu s pacienti uporabljajo osebno zaščitno opremo.

** Območja z visokim deležem okužb, za katera veljajo omejitve potovanj/zahteve za karanteno, se običajno opredelijo na lokalni ravni prek odredb, direktiv ali smernic. Preverite lokalne zahteve glede omejitev potovanj na lokacijo, kjer želite opravljati izpit.

Prometric omenjene potrditve in zgornje informacije po potrebi posodablja, zato na spletni strani družbe Prometric redno preverjajte ukrepe za ohranjanje varnostne razdalje pri socialnih stikih vse do dneva vašega termina. Preverite lahko tudi informacije, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija v zvezi s covidom-19 objavila o mednarodnih potovanjih.

Pri vprašanjih v zvezi s tem postopkom in/ali vašimi zmožnostmi za izpolnitev teh zahtev se obrnite na pisarno IBLCE v vaši regiji.

5.     Ali lahko izberem možnost »Live Remote Proctoring« namesto opravljanja izpita v izpitnem centru?

Če boste opravljali izpit v angleščini, če je vaš računalnik prestal preverjanje pripravljenosti sistema in če vaš delovni prostor zadošča okoljskim merilom, potem izpolnjujete vse pogoje in lahko izberete možnost »Live Remote Proctoring«. Informacije IBLCE o vaših izpitnih možnostih lahko preverite tukaj.

Več informacij o opravljanju izpita IBCLC z možnostjo »Live Remote Proctoring« v angleščini najdete tukaj.

6. Odobrili ste mi odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom. Je v izpitnem centru ta možnost še vedno na voljo?

Da, še vedno lahko opravljate izpit v izpitnem centru, kjer smo vam odobrili odmor za dojenje/prsno hranjenje. IBLCE tesno sodeluje z organizatorjem izpita, da vam zagotovi zaseben prostor za dojenje/prsno hranjenje ali črpanje mleka. Zaseben prostor je lahko zasebna soba ali prenosna kabina. Organizator izpita in IBLCE bosta skupaj z vami poskusila poiskati izpitni center, ki je najbližje vašemu domu in lahko omogoči prilagoditev za dojenje/prsno hranjenje. Za več informacij glejte elektronsko sporočilo z odobritvijo vašega izpita.

7. Kaj se bo zgodilo, če izberem termin v izpitnem centru in se ta nato zapre zaradi covida-19? Ali bo potrebno plačilo za preložitev?

Če bodo na vaš termin izpita vplivala zaprtja lokacij ali omejitve v državi, vas bomo po e-pošti obvestili o odpovedi vašega termina skupaj z navodili o tem, kako lahko preložite izpit na poznejši datum. Plačilo za preložitev ne bo potrebno.

← Nazaj na središče virov COVID-19
← Nazaj na Live Remote Proctoring (LRP) informacije
← Nazaj na informacije o testnem centru