Pogosta vprašanja IBLCE glede covida-19 (FAQs – Slovenian)

IBLCE COVID-19 FAQs (Slovenian)

 1. Zakaj IBLCE ne razširja potrdil IBCLC 2020 po pošti?
 2. V kakšnih modalitetah se bodo izvajali izpiti aprila / maja in septembra 2021?
 3. Katere finančne možnosti so na voljo, če se moram od izpitnega termina odjaviti ali ga preklicati?
 4. Kdaj bom lahko določil termin za pregled?
 5. Kaj se bo zgodilo, če jaz ali družinski član zboli za covidom-19 tik pred izpitom in se ga zato ne morem udeležiti?
 6. Želim opraviti ure klinične prakse za izpolnitev zahtev IBCLC. Ali jih lahko trenutno opravljam na daljavo?
 7. Bo IBLCE podaljšal rok za recertifikacijo s točkami CERP?
 8. Imam nekaj kliničnih vprašanj glede covida-19. Lahko odgovorite nanje?
 9. Letos se moram recertificirati z izpitom; se lahko recertificiram s točkami CERP?
 10.  Kako se je IBLCE odzval na potrebe svetovalcev IBCLC, kandidatov in javnosti zaradi covida-19?

POGOSTA VPRAŠANJA O IZPITNIH CENTRIH (FAQ)

 1. Kako izberem termin v izpitnem centru?
 2. Ali lahko pokličem Prometric, da izberem termin v izpitnem centru?
 3. Termina v izpitnem centru ne morem izbrati, saj je videti, da v mojem območju ni na voljo nobena lokacija. Kako naj ukrepam?
 4. Katere ukrepe v zvezi s covidom-19 uvajajo izpitni centri/na kaj naj pazim, ko pridem v izpitni center?
 5. Ali lahko izberem možnost »Live Remote Proctoring« namesto opravljanja izpita v izpitnem centru?
 6. Odobrili ste mi odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom. Je v izpitnem centru ta možnost še vedno na voljo?
 7. Kaj se bo zgodilo, če izberem termin v izpitnem centru in se ta nato zapre zaradi covida-19? Ali bo potrebno plačilo za preložitev?

1. Zakaj IBLCE ne razširja potrdil IBCLC 2020 po pošti? 

Vpliv COVID-19 je zahteval spremembe tipičnega postopka razširjanja potrdil IBCLC. Po oceni možnosti za potrebne postopke zagotavljanja kakovosti in razširjanja je IBLCE ugotovil, da logistika zagotavljanja papirnih potrdil, vključno z osebnimi izkaznicami in paketi z rezultati pregleda, ni v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za zaščito članov ekipe IBLCE in povezanih prodajalcev pred COVID-19.

Zavedamo se, da so certifikati za vas mnogi pomembni, zato si IBLCE prizadeva zagotoviti novo rešitev, ki ustreza potrebam IBCLC in jo lahko zagotovi osebje in prodajalci IBLCE v skladu z veljavnimi zdravstvenimi smernicami.

IBLCE trenutno ocenjuje možnosti digitalnih potrdil, ki bodo na voljo leta 2021. Veselimo se, da bomo to novo in priročno možnost potrdila predstavili letos. Več informacij bo objavljenih v Informacijskem centru IBLCE COVID-19 in poslanih po elektronski pošti kandidatom za leto 2020, ko bodo na voljo.

Za tiste, ki so postali certificirani ali ponovno certificirani leta 2020, lahko zdaj preverite svoj status certifikata, vključno z:

 • Prijavite se v svoj spletni račun in si oglejte svoje stanje v razdelku »Moje poverilnice«. Navodila za dostop do vašega računa najdete tukaj.
 • Predložite obrazec za potrditev potrditve, da lahko vaš status potrditve zagotovimo tistemu, ki ga pooblastite.

Poleg tega predvidevamo, da bo javni register posodobljen do 31. januarja 2021.

2. V kakšnih modalitetah se bodo izvajali izpiti aprila / maja in septembra 2021?  

Tako izpiti aprila / maja kot septembra 2021 se bodo izvajali v preskusnih centrih po vsem svetu. Za tiste, ki opravljajo izpit v angleščini, je morda na voljo tudi Live Remote Proctoring (LRP). Trenutno ponudnik preskusov IBLCE ponuja LRP samo v angleščini. Oddaljeno izvajanje projektov v živo bo od kandidata zahtevalo, da izpolnjuje tehnična in okoljska merila za testiranje v svojem domu.

Glejte shemo z razpoložljivimi možnostmi.

IBLCE je odobril uporabo LRP za uprave za preglede IBCLC do leta 2021 glede na trenutno globalno pandemijo. Vsaka uporaba LRP za preglede IBCLC v letu 2022 in pozneje bo predmet nadaljnjega pregleda.

3. Katere finančne možnosti so na voljo, če se moram od izpitnega termina odjaviti ali ga preklicati?  

IBLCE vam zagotavlja več možnosti v zvezi z odjavo ali preklicem izpitnega termina. Preverite naslednjo preglednico z navedenimi možnostmi. V primeru vprašanj se obrnite na pisarno IBLCE.  

Finančne možnosti za odjavo/preklic izpitnega termina kandidatov za izpit v marcu/aprilu in septembru 202

KdoKajKdaj
VSE odobreni kandidati (april / maj in september)​  Delno povračilo (50% plačanih pristojbin)April / maj Kandidati: Predložite zahtevo IBLCE do 19. aprila 2021.

Septembrski kandidati: Predložite zahtevo pri IBLCE do 1. septembra 2021.
ZAČETNI Odobreni kandidati (april / maj in september)

To velja tudi za tiste, ki so bili odloženi za izpite leta 2020.
Odložite plačilo za enega od naslednjih dveh izpitov*

* Kandidati se morajo prijaviti in izpolniti zahteve za certificiranje v letu, ko opravljajo izpit.
Pred datumom izpita ali v 30 dneh po izpitnem roku oddajte zahtevo z dokumentiranimi izrednimi okoliščinami *.
POTRDITEV PREGLEDA Odobreni kandidati (april / maj in september)

To velja tudi za tiste IBCLC, ki so bili odloženi za izpite leta 2020.
Odložite plačilo za enega od naslednjih dveh izpitov * in prejmite enoletno podaljšanje certifikata do 31. decembra 2022.

*Kandidati se morajo prijaviti in izpolniti zahteve za ponovno certificiranje v letu opravljanja izpita.
Pred datumom izpita ali v 30 dneh po izpitnem roku oddajte zahtevo z dokumentiranimi izrednimi okoliščinami * in 15 L-CERP.
VSE odobreni kandidati (april / maj in september)

To velja tudi za tiste, ki so bili odloženi za izpite leta 2020.
Celotno vračiloApril / maj Kandidati: Predložite zahtevo IBLCE do 19. aprila 2021 z dokumentiranimi izrednimi okoliščinami *.

Septembrski kandidati: Predložite zahtevo IBLCE do 1. septembra 2021 z dokumentiranimi izrednimi okoliščinami *.

Tistim, ki so bili odloženi za izpite leta 2020 in želijo zahtevati popolno povračilo, ni treba vložiti nove popolne prijave za izpit do leta 2021, da bi zahtevali popolno vračilo. Če nameravate opraviti izpit leta 2021, boste morali oddati novo prošnjo. Za dodatne informacije se obrnite na svojo regijsko lokacijo IBLCE.

Če želite zahtevati odlog za pregled leta 2022, se obrnite na lokacijo IBLCE, ki vam postreže.

*Dokumentirane izredne okoliščine vključujejo s covidom-19 povezane zadeve, na primer če je kandidat in/ali partner/zakonec izgubil delovno mesto, ima kandidat ali ožji družinski član zdravstvene težave in/ali strah pred stikom z javnostjo zaradi covida-19. 
 
Za več informacij o teh možnostih obiščite stran IBLCE o covidu-19 na spletni strani IBLCE https://iblce.org, kjer bomo objavili podrobnejše informacije in novosti, ko bodo na voljo. Te možnosti so izpitnim kandidatom v letu 2021 na voljo le zaradi covida-19. 

4. Kdaj bom lahko določil termin za pregled?

Od IBLCE boste prejeli e-poštno dovoljenje za izpit v skladu s časovnim okvirom, za katerega ste bili sprejeti na izpit IBCLC. To e-poštno sporočilo vam bo vsebovalo podrobne informacije, ki jih boste potrebovali za načrtovanje sestanka. Preden prejmete to sporočilo, ne poskušajte določiti termina za pregled.

IBLCE bo julija začel pošiljati e-poštna sporočila o odobritvi izpitov za izpit IBCLC septembra 2021.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojo regijsko lokacijo IBLCE.

5. Kaj se bo zgodilo, če jaz ali družinski član zboli za covidom-19 tik pred izpitom in se ga zato ne morem udeležiti? 

IBLCE ima pravilnik o izrednih okoliščinah, po katerem je predvidena preložitev, če imate vi ali vaši družinski člani zdravstvene težave, kar vključuje tudi zdravstvene težave zaradi covida-19. 

Po pravilniku je potrebna predložitev dokumentacije. Nadaljnje informacije so na voljo v dokumentu Priročnik za kandidate oziroma Priročnik za recertifikacijo na spletni strani v vašem jeziku ali pa se obrnite na pisarno IBLCE.  

6. Želim opraviti ure klinične prakse za izpolnitev zahtev IBCLC. Ali jih lahko trenutno opravljam na daljavo? 

Vse do 30. 9. 2021 lahko opravljate ure klinične prakse na daljavo. Glejte Svetovalno mnenje IBLCE o telezdravju in Posodobljene začasne smernice za uporabo tehnologije zaradi izpolnjevanja zahtev glede klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave (objavljene 6. 10. 2020) na strani v vašem jeziku. Če želite pridobiti certifikat IBCLC s 3. načinom prijave, glejte Priročnik za načrtovanje 3. načina prijave.  

7. Bo IBLCE podaljšal rok za recertifikacijo s točkami CERP? 

Rok za to ostaja 30. 9. 2021. IBLCE je kot storitev za certificirance na spletno stran dodal rubriko z informacijami o spletnih priložnostih za pridobivanje točk CERP v različnih jezikih in za različne teme, vključno s predavanji na temo etike.  

Glede drugih spletnih priložnosti se lahko obrnete na mednarodno ali nacionalno strokovno združenje. 

IBLCE ima pravilnik o izrednih okoliščinah, ki ga je razširil izrecno zaradi covida-19. Pravilnik o izrednih okoliščinah je relevanten, če covid-19 vpliva na vaše zdravje ali zdravje ožjega družinskega člana ali če ste vi ali vaš partner zaradi covida-19 brezposelni. V tem primeru morate zgolj vložiti prošnjo in predložiti dokumentacijo skupaj z dokazilom o pridobljenih 15 točkah L-CERP. Za več informacij glejte Pravila IBLCE glede prošenj za podaljšanje s točkami CERP

8. Imam nekaj kliničnih vprašanj glede covida-19. Lahko odgovorite nanje? 

IBLCE je zaradi izrednih razmer na družbenih omrežjih takoj delil smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede covida-19, še posebej ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covid-19. 

IBLCE kot certifikacijski organ običajno ne daje smernic glede kliničnih vprašanj. Če imate vprašanja glede covida-19, v skladu s smernicami za delo IBCLC preverite informacije, ki temeljijo na dokazih. 

Morda se lahko obrnete na strokovno združenje. 

9.  Letos se moram recertificirati z izpitom; se lahko recertificiram s točkami CERP? 

Če se morate letos recertificirati z izpitom, pričakujemo, da se boste recertificirali z izpitom IN boste imeli na voljo več možnosti za opravljanje izpita ali odjavo ali preklic izpitnega termina.  

Odločitev je vaša in morali se boste odločiti za možnost, ki je najboljša za vas glede na vaše osebne okoliščine. 

Izpit lahko opravljate pod neposrednim izpitnim nadzorom od doma, če izpolnjujete tehnične in okoljske zahteve, ali v izpitnem centru, če boste opravljali izpit v angleščini. Organizator izpita IBLCE trenutno ponuja neposreden izpitni nadzor le v angleščini. 

Vsi, ki izpita ne boste opravljali v angleščini, ga lahko opravljate v izpitnem centru. 

Če izpita ne morete opravljati zaradi dokumentiranih izrednih okoliščin, vključno s covidom-19, lahko zaprosite za preložitev poravnane prijavnine na izpit v letu 2022 in za podaljšanje veljavnosti vašega certifikata za eno leto. Po pravilniku o dokumentiranih izrednih okoliščinah je treba skupaj s prošnjo predložiti 15 točk L-CERP. Če želite pridobiti točke CERP prek spleta, je na spletni strani IBLCE na voljo seznam ponudnikov spletnih izobraževalnih programov CERP.  

10. Kako se je IBLCE odzval na potrebe svetovalcev IBCLC, kandidatov in javnosti zaradi covida-19? 

 • IBLCE je 3. 4. 2020. razposlal Svetovalno mnenje o telezdravju, ki se nanaša na delo svetovalcev IBCLC in dokumente s smernicami za delo svetovalcev IBLCE.  
 • IBLCE je zaradi covida-19 na družbenih omrežjih delil smernice za zdravstvene delavce in družine, ki jih je izdala Svetovna zdravstvena organizacija. Čeprav takšna praksa za certifikacijski organ ni običajna, je IBCLC zagotovil celovite informacije v primeru nezanesljive preskrbe s hrano, da so imeli svetovalci IBCLC, na katere so se obrnile družine, dostop do referenčnih virov. 
 • Glede na nadaljnji vpliv pandemije COVID-19 je IBLCE odobril uporabo LRP za uprave za preglede IBCLC do leta 2021. Vsaka uporaba LRP za preglede IBCLC v letu 2022 in pozneje bo predmet nadaljnjega pregleda.

POGOSTA VPRAŠANJA O IZPITNIH CENTRIH (FAQ)

1.     Kako izberem termin v izpitnem centru?

IBLCE vam bo poslal elektronsko sporočilo z odobritvijo izpita, v katerem bodo podrobne informacije o izbirnem postopku, vključno s povezavo do spletne strani družbe Prometric, kjer lahko izberete termin prek spleta. Nekateri kandidati se bodo morali za termin dogovoriti po telefonu; točna navodila so v elektronskem sporočilu z odobritvijo izpita.

Preden izberete termin izpita, preverite Obvestilo IBLCE o izpitu zaradi covida-19 in se v primeru vprašanj obrnite na pisarno IBLCE v vaši regiji.

Pri izbiri termina boste potrebovali svojo številko za izpolnjevanje pogojev (navedeno v elektronskem sporočilu s potrditvijo izpita).

2.     Ali lahko pokličem Prometric, da izberem termin v izpitnem centru?

Če je v vašem e-poštnem sporočilu za odobritev izpita navedeno, da lahko sestanek določite prek spleta prek spletnega mesta Prometric, vam toplo priporočamo, da to storite, saj Prometric doživlja podaljšane čakalne dobe za telefonske klice.

Nekateri kandidati se bodo morali za termin dogovoriti po telefonu; točna navodila so v elektronskem sporočilu z odobritvijo izpita.

3.     Termina v izpitnem centru ne morem izbrati, saj je videti, da v mojem območju ni na voljo nobena lokacija. Kako naj ukrepam?

Zaradi sistema COVID-19, ki veljajo za socialno distanciranje, in zapiranja preskusnega centra, vedite, da boste morda imeli nekaj težav pri načrtovanju sestanka. Organizator izpita redno odpira lokacije in/ali ure terminov, in ker certifikacijski program IBCLC velja za bistvenega, boste imeli dostop do vseh izpitnih centrov, ki so odprti. Priporočamo, da redno poskušate izbrati termin.

4.     Katere ukrepe v zvezi s covidom-19 uvajajo izpitni centri/na kaj naj pazim, ko pridem v izpitni center?

Zaradi covida-19 je družba Prometric v izpitnih centrih sprejela določene ukrepe. Ti ukrepi temeljijo na priporočilih Centra za nadzor bolezni (ZDA) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), posodablja pa jih na podlagi predpisov trenutne krajevne pristojnosti. Spodaj je pregled ukrepov in priporočamo, da redno spremljate spletno stran družbe Prometric in tako ne spregledate najnovejših objav, in sicer vse do dneva izpita.

 • Kandidati morajo maske ali pokrivalo za obraz nositi ves čas, ki ga preživijo v izpitnem centru, ter spoštovati vse druge zvezne in lokalne zahteve, ki veljajo v času preverjanja znanja.
  • Prosimo, upoštevajte: morda boste morali masko na kratko spustiti / odstraniti po navodilih za fotografijo kot del postopka varnostne prijave.
 • Ohranjanje varnostne razdalje pri socialnih stikih morate upoštevati med varnostnimi postopki in pri sedežnem redu med opravljanjem izpita.
  • Med prijavo poiščite na tleh table, na katerih piše “Stoj tukaj” ali “X”. Prikažejo vam, kje lahko stojite na varni razdalji od osebja preskusnega centra in drugih udeležencev preizkusov, da dokončate varnostne postopke.
 • Vse površine in materiale (npr. mize, pisala ipd.) bodo med izpiti redno čistili, namesto tablic za beležke pa boste imeli na voljo papir za zapiske.

POMEMBNO OBVESTILO: Kandidati, ki vstopajo v izpitni center, s tem dejanjem soglašajo, da bodo nosili masko ali pokrivalo za obraz, ter potrjujejo, kar piše na vratih:

 • V zadnjih 14 dneh niste bili diagnosticirani s covidom-19.
 • V zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z nikomer, ki je diagnosticiran s covidom-19.*
 • Nimate simptomov gripe ali prehlada.
 • V zadnjih 14 dneh niste potovali po območjih z visokim deležem okužb.**

*Izjema so medicinski in zdravstveni delavci, ki upoštevajo varnostne in preventivne ukrepe ter pri delu s pacienti uporabljajo osebno zaščitno opremo.

** Območja z visokim deležem okužb, za katera veljajo omejitve potovanj/zahteve za karanteno, se običajno opredelijo na lokalni ravni prek odredb, direktiv ali smernic. Preverite lokalne zahteve glede omejitev potovanj na lokacijo, kjer želite opravljati izpit.

Prometric omenjene potrditve in zgornje informacije po potrebi posodablja, zato na spletni strani družbe Prometric redno preverjajte ukrepe za ohranjanje varnostne razdalje pri socialnih stikih vse do dneva vašega termina. Preverite lahko tudi informacije, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija v zvezi s covidom-19 objavila o mednarodnih potovanjih.

Pri vprašanjih v zvezi s tem postopkom in/ali vašimi zmožnostmi za izpolnitev teh zahtev se obrnite na pisarno IBLCE v vaši regiji.

5.     Ali lahko izberem možnost »Live Remote Proctoring« namesto opravljanja izpita v izpitnem centru?

Če boste opravljali izpit v angleščini, če je vaš računalnik prestal preverjanje pripravljenosti sistema in če vaš delovni prostor zadošča okoljskim merilom, potem izpolnjujete vse pogoje in lahko izberete možnost »Live Remote Proctoring«. Informacije IBLCE o vaših izpitnih možnostih lahko preverite tukaj.

Več informacij o opravljanju izpita IBCLC z možnostjo »Live Remote Proctoring« v angleščini najdete tukaj.

6. Odobrili ste mi odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom. Je v izpitnem centru ta možnost še vedno na voljo?

Da, še vedno lahko opravljate izpit v izpitnem centru, kjer smo vam odobrili odmor za dojenje/prsno hranjenje. IBLCE tesno sodeluje z organizatorjem izpita, da vam zagotovi zaseben prostor za dojenje/prsno hranjenje ali črpanje mleka. Zaseben prostor je lahko zasebna soba ali prenosna kabina. Organizator izpita in IBLCE bosta skupaj z vami poskusila poiskati izpitni center, ki je najbližje vašemu domu in lahko omogoči prilagoditev za dojenje/prsno hranjenje. Za več informacij glejte elektronsko sporočilo z odobritvijo vašega izpita.

7. Kaj se bo zgodilo, če izberem termin v izpitnem centru in se ta nato zapre zaradi covida-19? Ali bo potrebno plačilo za preložitev?

Če bodo na vaš termin izpita vplivala zaprtja lokacij ali omejitve v državi, vas bomo po e-pošti obvestili o odpovedi vašega termina skupaj z navodili o tem, kako lahko preložite izpit na poznejši datum. Plačilo za preložitev ne bo potrebno.

← Nazaj na središče virov COVID-19
← Nazaj na Live Remote Proctoring (LRP) informacije
← Nazaj na informacije o testnem centru