Vigtige opdateringer pr. 5. november 2020: Nyt vedr. IBCLC’s eksamen i marts 2021

Som bekendt lever vi i en omskiftelig tid, hvor der hele tiden dukker nye og variable faktorer op. IBLCE arbejder løbende på at tilpasse sig disse faktorer, så vi kan forbedre oplevelsen for alle vores interessenter og give dig et oplyst grundlag for de beslutninger, du skal træffe i forbindelse med optjening eller fastholdelse af din IBCLC-status.

Som tidligere meddelt modtog IBLCE på grund af COVID-19 undtagelsesvist en godkendelse fra det akkrediteringsorgan, der som uvildig tredjepart fører opsyn med vores program, til Live Remote Proctoring (eksamen under opsyn af en eksamensvagt via fjernovervågning på computeren,LRP), altså eksamen via fjernovervågning i realtid. Akkrediteringsorganet har angivet, at man medio november vil oplyse, om Live Remote Proctoring vil blive godkendt til eksamener fremadrettet og, hvis det er tilfældet, under hvilke omstændigheder. Hvis akkrediteringsorganet beslutter, at Live Remote Proctoring godkendes til fremadrettet brug, vil IBLCE derefter skulle undersøge, om det er praktisk gennemførligt for os at tilbyde det.

Derfor ændrer IBLCE datoen for eksamenen i marts og ansøgningsfristen i forbindelse hermed for at kunne give IBCLC-interessenter de bedst mulige oplysninger, herunder oplysninger om eventuelt valg af eksamensmetode, samt muligheden for at anmode om denne i ansøgningen.

Se NYE datoer nedenfor:

NYT ANSØGNINGSVINDUE:  8. DECEMBER 2020 – 20. JANUAR 2021
NY EKSAMENSPERIODE:  27 APRIL – 6. MAJ 2021

Disse datoer ERSTATTER de tidligere offentliggjorte frister for IBCLC-eksamenen i marts 2021 og ansøgning.

Sørg for at få indført de nye datoer i din kalender.

IBLCE bekræfter, at IBCLC-programmet stadig betragtes som essentielt arbejde, og der derfor er et større udvalg af testcentre til eksamenen.

Vi takker for din forståelse og forsikrer dig om, at IBLCE hele tiden arbejder på at tilpasse sig de omskiftelige omstændigheder, så vi kan hjælpe vores højt værdsatte interessenter med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag i et dynamisk miljø.

Vi vil også gerne rette en tak til dig for dit arbejde – særligt i disse tider – med at fremme global sundhed.

Hold øje med IBLCE’s hjemmeside og COVID-19 ressourcecenter eller følg os på de sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram) for løbende opdateringer om IBCLC-eksamener i 2021.

← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter