Ważna aktualizacja z dnia 5 listopada 2020 r: Aktualności dotyczące marcowej sesji egzaminacyjnej IBCLC w 2021 r.

Jak Państwu wiadomo, mamy obecnie do czynienia z dynamiczną sytuacją, która charakteryzuje się wieloma zmiennymi czynnikami. IBLCE dokłada wszelkich starań, by sprostać tej sytuacji, aby poszerzać wiedzę naszych interesariuszy i ułatwiać im podejmowanie świadomych decyzji w odniesieniu do procesu uzyskiwania lub utrzymania certyfikacji IBCLC.

Jak informowano poprzednio, IBLCE otrzymało od swojego zewnętrznego podmiotu akredytującego zalecenia odnośnie postępowania podczas epidemii COVID-19, umożliwiające oferowanie usług za pośrednictwem zdalnego nadzoru na żywo (Live Remote Proctoring, LRP).  Podmiotu akredytujący wskazał, że w połowie listopada ogłosi, czy i na podstawie jakich kryteriów będzie możliwe oferowanie zdalnego nadzoru na żywo.  Jeśli podmiot akredytujący zdecyduje, że zdalny nadzór na żywo będzie dostępny, IBLCE będzie musiała przeanalizować, czy jest to opcja, którą może zaoferować.

W związku z tym, w celu zapewnienia interesariuszom IBCLC większej ilości informacji, w tym dotyczących potencjalnego wyboru sposobu przeprowadzania egzaminów, jak również możliwości wyboru odpowiedniej formy egzaminu, IBLCE przesuwa termin marcowej sesji egzaminacyjnej w 2021 r., jak i termin składnia wniosków egzaminacyjnych na tę sesję.

Poniżej znajdują się daty NOWYCH:

NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW EGZAMINACYJNYCH: 8 GRUDNIA, 2020 – 20 STYCZNIA, 2021
NOWY TERMIN SESJI EGZAMINACYJNEJ: 27 KWIETNIA – 6 MAJA 2021

Powyższe daty ZASTĘPUJĄ wcześniej ogłoszone terminy składania wniosków egzaminacyjnych oraz termin sesji egzaminacyjnej IBCLC planowany na marzec 2021 roku.

Zachęcamy do uaktualnienia Państwa kalendarzy.

IBLCE potwierdza, że program IBCLC jest nadal uważany za niezbędny, dlatego też oferuje większą dostępność centrów egzaminacyjnych.

Dziękujemy za uznanie i zrozumienie, że IBLCE nieustannie dostosowuje się do zmieniających się okoliczności, aby wspierać naszych cenionych interesariuszy w podejmowaniu świadomych decyzji w dynamicznym środowisku.

Dziękujemy Państwu za wszystkie nieustannie podejmowane wysiłki na rzecz poprawy globalnego zdrowia publicznego, a w szczególności w tym czasie.

Zachęcamy do regularnego obserwowania strony internetowej i Centrum zasobów na temat COVID-19 śledzenia kont IBLCE na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w celu uzyskania dalszych informacji na temat sesji egzaminacyjnych IBCLC w 2021 roku.

← Powrót do Centrum zasobów COVID-19