Σημαντική ενημέρωση της 5ης Νοεμβρίου 2020: Νέα σχετικά με τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC Μαρτίου 2021

Όπως γνωρίζετε, διάγουμε μια ευμετάβλητη περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από αρκετούς αναδυόμενους και μεταβαλλόμενους παράγοντες. Το IBLCE εργάζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις περιστάσεις, να βελτιώσει την εμπειρία των εμπλεκόμενων μερών και να σας διευκολύνει να λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις μετά από πλήρη ενημέρωση σε σχέση με τις επιλογές σας, καθώς πλησιάζει ο καιρός για τη λήψη ή τη διατήρηση της πιστοποίησης IBCLC.

Όπως είχε ήδη γνωστοποιηθεί, το IBLCE έλαβε από τον εξωτερικό του φορέα διαπίστευσης εξαίρεση λόγω της πανδημίας COVID-19, ώστε να μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα Live Remote Proctoring (συμμετοχή στην εξέταση μέσω ζωντανής σύνδεσης με απομακρυσμένο επιτηρητή, LRP).  Ο φορέας διαπίστευσης επεσήμανε ότι θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση στα μέσα Νοεμβρίου για το αν θα επιτρέπεται η παροχή της δυνατότητας Live Remote Proctoring στο μέλλον και, εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις.  Αν ο φορέας διαπίστευσης αποφασίσει ότι η LRP είναι μια εφικτή επιλογή για χρήση σε συνεχή βάση, τότε το IBLCE θα πρέπει να εξετάσει αν μπορεί να προσφέρει πρακτικά τη συγκεκριμένη επιλογή.

Για τον λόγο αυτό, το IBLCE αλλάζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης Μαρτίου 2021, καθώς και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση IBCLC να έχουν ως τότε περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν όλες τις εφικτές επιλογές για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης, και τη δυνατότητα να ζητήσουν την επιλογή της αρεσκείας τους στην αίτησή τους.

Ακολουθούν οι ΝΕΕΣ ημερομηνίες:

ΝΕΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΝΕΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 6 ΜΑΪΟΥ 2021

Αυτές οι ημερομηνίες ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ τις προηγούμενες για τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC Μαρτίου 2021 και την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

Ενημερώστε το ημερολόγιό σας.

Το IBLCE σάς διαβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι το πρόγραμμα IBCLC παραμένει ένα πρόγραμμα θεμελιώδους σημασίας και, συνεπώς, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα όσον αφορά τις τοποθεσίες των εξεταστικών κέντρων.

Σας ευχαριστούμε που κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι το IBLCE συνεχίζει να προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες συνθήκες, προκειμένου να στηρίξει τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία και εκτιμά ιδιαίτερα, στη λήψη της σωστής απόφασης, μετά από ολοκληρωμένη ενημέρωση, σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε, σε μόνιμη βάση και ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο, προκειμένου να ενισχύσετε τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο.

Ανατρέχετε ανά τακτά διαστήματα στον ιστότοπο και το Κέντρο Αναφοράς για την COVID-19 του IBLCE ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram) για περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων IBCLC το 2021.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19