Ažuriranje od 15. prosinca 2021.: Rezultati IBCLC ispita iz rujna 2021. dostupni su online

(Update as of December 15, 2021: September 2021 IBCLC Examination Results are Available Online — Croatian)

Od danas su objavljeni rezultati ispita za administraciju ispita u rujnu 2021. i spremni su za pristup kandidatima na svojim internetskim računima.

Sustav za upravljanje vjerodajnicama na mreži dostupan je na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku. Za sve ostale IBLCE jezike, prevedene upute bit će poslane e-poštom. Dostupni su i na našoj web stranici ovdje.

Svi kandidati za rujan 2021. moraju se prijaviti na svoj online račun za upravljanje vjerodajnicama da bi pristupili svojim rezultatima.

Zbog kontinuiranog utjecaja pandemije na logistiku slanja certifikata i poštanske usluge diljem svijeta, slanje IBCLC certifikata poštom kasni. Potvrde i identifikacijske iskaznice uslijedit će poštom početkom 2022. Daljnje informacije bit će dostavljene čim budu dostupne. Ako ste se nedavno preselili, ažurirajte svoju adresu u svom profilu u IBLCE-ovom online sustavu za upravljanje vjerodajnicama do kraja kalendarske godine.

U međuvremenu, IBLCE će kandidatima koji prolaze do kraja 2021. dostaviti službenu e-poruku za potvrdu za njihovu ponovnu certifikaciju.

Evo drugih načina na koje možete provjeriti svoj status certifikata, ovisno o vašim potrebama:

  1. Prijavite se u svoj mrežni račun u sustavu za upravljanje vjerodajnicama i slijedite ove korake da biste pronašli status svoje certifikacije.
  2. Podnesite zahtjev za provjeru certifikacije IBLCE-ovom uredu nadležnom za Vašu lokaciju. Zahtjev ćete morati podnijeti uime svog poslodavca ili onoga tko traži takvu provjeru.
  3. Provjerite mrežni registar IBLCE-a radi provjere statusa certifikacije IBCLC-a. Registar će biti ažuriran s rezultatima ispita iz rujna 2021. do kraja siječnja 2022. godine.
  4. Kontaktirajte svoju IBLCE lokaciju za dodatnu pomoć.

Pregledajte svoj račun i kontaktirajte svoju IBLCE lokaciju za bilo kakva pitanja.

← Povratak na stranicu resursa COVID-19