Ενημέρωση από 17 Δεκεμβρίου 2021: Το IBLCE ανακοινώνει το νέο σχέδιο που καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό του οργανισμού

(Update as of December 17, 2021: IBLCE Announces New Plan Setting Organisational Strategic Direction — Greek)

Το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας  (IBLCE®) ανακοινώνει με χαρά το νέο τολμηρό στρατηγικό του σχέδιο για τη μελλοντική πορεία του οργανισμού έως το 2025.  Το IBLCE ξεκίνησε την εν λόγω διαδικασία στα τέλη του 2019 και, παρά τις κάποιες καθυστερήσεις λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, ανακοινώνει πλέον με χαρά ότι πάνω από 6.000 ενδιαφερόμενοι αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους, προκειμένου να συμμετάσχουν και να συμβάλουν, μέσω των άμεσων παρατηρήσεών τους, στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. 

Οι δηλώσεις του Οράματος και της Αποστολής του IBLCE, στη βελτιωμένη διατύπωσή τους, δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη διεθνή δημόσια υγεία, καθώς και την προώθηση της επαγγελματικής δεοντολογικής άσκησης της δραστηριότητας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα IBCLC είναι η πλέον αξιόπιστη πηγή πιστοποίησης παγκοσμίως για επαγγελματίες που εξειδικεύονται στην παροχή φροντίδας για θέματα γαλουχίας και θηλασμού.

Ευχαριστούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του IBLCE ανεξαιρέτως για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την πολυσύνθετη, κι ωστόσο με κρίσιμη σημασία διαδικασία!  Μεταβείτε στην Περίληψη του σχεδίου από εδώ!

← Επιστροφή στη σελίδα πόρων COVID-19