OPDATERING den 24. juli 2020: Nyt om skemalægning

På nuværende tidspunkt har mange kandidater fra eksamenen i marts/april modtaget en e-mail med deres eksamensgodkendelse. Disse kandidater er begyndt at skemalægge deres eksamener hos IBLCE’s tredjepartsprøveudbyder, Prometric.

IBLCE vil i de kommende uger fortsætte med løbende at udsende e-mails med eksamensgodkendelser i juli og august til de resterende kandidater fra marts/april, og til kandidaterne til eksamenen i september over de kommende uger. Som en global organisation, der i år har over 6.000 eksamenskandidater fordelt på 17 sprog, sender IBLCE typisk denne slags e-mails ud til kandidater over en periode på flere uger, og processen er den samme i år.

Hvis du ikke har modtaget din eksamensgodkendelse, beder vi dig være tålmodig. Vi er i gang med at sende e-mails ud til alle, så alle har mulighed for at få skemalagt deres eksamensaftale.

Hvis du har spørgsmål om skemalægning eller eksamen, anbefaler vi, at du tjekker oplysningerne i vores COVID-19 ressourcecenter! Vi anbefaler, at du kigger her først – især COVID-19 siden med ofte stillede spørgsmål for at se, om dit spørgsmål allerede er blevet besvaret!

Hvis du har et spørgsmål vedrørende din egen specifikke situation, er vores kundeservice klar til at hjælpe dig. Kontakt dit regionale IBLCE-kontor.

← IBLCE 2020 COVID-19 ressourcecenter