IBLCE Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 (FAQs – Danish)

 1. Hvornår vil den udskudte eksamen fra marts/april blive afholdt?  
 2. Hvornår vil eksamenen i september blive afholdt?  
 3. Hvilke eksamensformer tilbydes der for både den udskudte eksamen fra marts/april og eksamenen i september 2020?  
 4. Hvilke økonomiske valgmuligheder har jeg, hvis jeg er nødt til at trække mig fra eller aflyse min eksamensaftale?  
 5. Hvornår vil jeg kunne skemalægge min eksamen i september 2020?  
 6. Hvad sker der, hvis jeg eller en af mine pårørende får COVID-19 tæt på eksamenstidspunktet, og jeg derfor ikke kan tage min eksamen? 
 7. Jeg er i gang med at optjene mine kliniske praksistimer til IBCLC-certificering. Må jeg gøre det via fjernovervågning på nuværende tidspunkt? 
 8. Vil IBLCE forlænge fristen for recertificering med CERP-point? 
 9. Jeg har nogle kliniske spørgsmål vedrørende COVID-19. Kan I besvare dem for mig? 
 10.  Jeg står til at skulle recertificeres med eksamen i år. Kan jeg blive recertificeret ved hjælp af CERP-point? 
 11. Hvad har IBLCE gjort for at imødekomme IBCLC’eres, kandidaters og offentlighedens behov i forhold til COVID-19?  
 12. Hvordan kan det være, at IBLCE sidst i april udtalte, at der først ville komme yderligere oplysninger om eksamenerne i 2020 sidst i maj, når det allerede den 13. marts 2020 blev offentliggjort, at eksamenen i marts/april ville blive udskudt?

Ofte Stillede Spørgsmål om testcentre

 1. Hvordan skemalægger jeg min eksamen på et testcenter?
 2. Kan jeg ringe til Prometric for at skemalægge min eksamen på et testcenter?
 3. Jeg kan ikke få skemalagt min eksamen på et testcenter, da der ikke lader til at være nogle ledige tider i mit nærområde. Hvad gør jeg nu?
 4. Hvilke foranstaltninger i forhold til COVID-19 bruges på testcentrene/hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager hen til centret?
 5. Kan jeg vælge at tage eksamen via Live Remote Proctoring i stedet for at tage hen til et testcenter?
 6. Jeg er blevet godkendt til en ammepause i løbet af min eksamen. Er det stadig en mulighed på testcentret?
 7. Hvad sker der, hvis jeg skemalægger en eksamen på et testcenter, som efterfølgende lukkes på grund af COVID-19? Skal jeg betale et gebyr for omlægningen?

1. Hvornår vil den udskudte eksamen fra marts/april blive afholdt?  

Den udskudte IBCLC-eksamen fra marts/april 2020 vil blive afholdt 8.-25. september 2020.  

2. Hvornår vil eksamenen i september blive afholdt?  

Tidsrummet for IBCLC-eksamenen i september 2020 er blevet opdateret til 8.-25. september 2020.  

3. Hvilke eksamensformer tilbydes der for både den udskudte eksamen fra marts/april og eksamenen i september 2020?  

Både den udskudte eksamen fra marts/april og eksamenen i september 2020 vil blive udbudt på testcentre verden over. Hvis man tager eksamen på engelsk, er der også mulighed for at tage eksamen hjemmefra via fjernovervågning i realtid (Live Remote Proctoring, LRP). På nuværende tidspunkt tilbyder IBLCE’s prøveudbyder kun fjernovervågning i realtid på engelsk. Fjernovervågning i realtid kræver, at kandidaten opfylder de tekniske og miljømæssige krav for at kunne tage eksamen hjemmefra.  

Se nedenstående oversigt over dine valgmuligheder:

4. Hvilke økonomiske valgmuligheder har jeg, hvis jeg er nødt til at trække mig fra eller aflyse min eksamensaftale?  

IBLCE har givet dig en række valgmuligheder i tilfælde af, at du er nødt til at trække dig fra eller aflyse din eksamensaftale. Se oversigten over dine valgmuligheder og kontakt dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.  

Oversigt over økonomiske valgmuligheder til kandidater i tilfælde af tilbagetrækning fra eller aflysning af eksamenen fra marts/april eller eksamen i september 2020.  

Hvem Hvad Hvornår 
ALLE kandidater Delvis refusion  
(50 % af de indbetalte gebyrer) 
Indsend anmodningen til IBLCE senest 31. august 2020
FØRSTEGANGSSØGENDE Udsæt gebyrerne til en eksamen i 2021. Indsend anmodningen sammen med dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder* inden din eksamensdato eller inden for 30 dage fra eksamensfristen. 
RECERTIFICERING MED EKSAMEN 
Kandidater 
Udsæt gebyrerne til en eksamen i 2021 og få din certificering forlænget i ét år. Indsend anmodningen sammen med dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder* og 15 L-CERP-point inden din eksamensdato eller inden for 30 dage fra eksamensfristen. 
ALLE kandidater Fuld refusion Indsend anmodningen til IBLCE senest 31. august 2020 sammen med dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder*. 

For at anmode om udsættelse til en undersøgelse i 2021 skal du kontakte IBLCE-lokationen, der betjener dig.

*Ekstraordinære omstændigheder inkluderer problemstillinger i forbindelse med COVID-19, som hvis kandidaten og/eller vedkommendes partner/ægtefæller mister sit arbejde, eller hvis kandidaten eller kandidatens pårørende har helbredsproblemer, og/eller hvis der er problemer ved at gå ud i offentligheden på grund af COVID-19.  
 
Gå ind på IBLCE COVID-19-siden på IBLCE’s website, http://www.iblce.org, hvor specifikke oplysninger og opdateringer vil blive lagt op, så snart de bliver tilgængelige. Disse valgmuligheder gælder kun eksamenerne i 2020 på grund af COVID-19. 

5. Hvornår vil jeg kunne skemalægge min eksamen i september 2020?  

Kandidater til IBCLC-eksamen i marts/april og september 2020 vil kunne skemalægge deres eksamensaftaler i juli-august.  

Undlad at kontakte prøveudbyderen for at skemalægge eksamen, før du har modtaget din eksamensgodkendelse fra IBLCE via e-mail.  

IBLCE arbejder tæt sammen med sin tredjeparts prøveudbyder om at sikre, at IBLCE-kandidater kan få fastlagt deres eksamensaftale i god tid før eksamenen i september 2020. Hav tålmodighed med processen, prøveudbyderen skal finde pladser til 400.000 kandidater inden for en meget snæver tidsramme. 

6. Hvad sker der, hvis jeg eller en af mine pårørende får COVID-19 tæt på eksamenstidspunktet, og jeg derfor ikke kan tage min eksamen? 

IBLCE har udarbejdet et sæt retningslinjer for ekstraordinære omstændigheder, som omhandler udsættelse på grund af helbredsproblemer hos dig eller dine pårørende, og de gælder også specifikt for helbredsproblemer i forbindelse med COVID-19. 

Retningslinjerne kræver dog, at du indsender dokumentation. Se Information til eksamenskandidater eller Guide til recertificering på vores danske side eller kontakt dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.  

7. Jeg er i gang med at optjene mine kliniske praksistimer til IBCLC-certificering. Må jeg gøre det via fjernovervågning på nuværende tidspunkt? 

Til og med 30. november 2020 må du optjene dine kliniske praksistimer via fjernovervågning. Se IBLCE vejledende udtalelse vedrørende telesundhed samt den Opdaterede midlertidige vejledning om brug af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis på Pathway 1, 2 og 3 (offentliggjort 14. maj 2020) på vores danske side. Hvis du arbejder på at opnå din IBCLC-certificering via Pathway 3, skal du se Vejledning til Pathway 3-plan.  

8. Vil IBLCE forlænge fristen for recertificering med CERP-point? 

Fristen vil fortsat være 30. september 2020. Som en service til vores certificerede medlemmer, har IBLCE en afdeling af sit website med information om onlinemuligheder for CERP-point på en række sprog og inden for en lang række emner, inklusive tilbud inden for etik.  

Du kan også overveje at kontakte din internationale eller nationale erhvervsfaglige sammenslutning for andre onlinemuligheder. 

IBLCE har et sæt retningslinjer for ekstraordinære omstændigheder, som er blevet udvidet specifikt på grund af COVID-19. Hvis du eller en af dine pårørende påvirkes helbredsmæssigt af COVID-19, eller hvis du eller din partner er blevet arbejdsløs på grund af COVID-19, gælder retningslinjerne for ekstraordinære omstændigheder for dig. Det kræver blot, at du ansøger om det og indsender dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder sammen med dokumentation for opnåelse af 15 L-CERP-point. Se IBLCE Recertificering vha. CERPs – retningslinjer for forlængelse for yderligere oplysninger. 

9. Jeg har nogle kliniske spørgsmål vedrørende COVID-19. Kan I besvare dem for mig? 

På grund af den uvante situation valgte IBLCE hurtigt at dele vejledning fra World Health Organization angående COVID-19, via sociale medier, især lige da WHO erklærede COVID-19 for en pandemi.  

Da IBLCE er et certificeringsorgan, svarer vi typisk ikke på kliniske spørgsmål. Hvis du har spørgsmål angående COVID-19, opfordres du til, som anført i IBCLC-praksisvejledningerne, at konsultere evidensbaseret information. 

Du kan også overveje at kontakte en erhvervsfaglige sammenslutning. 

10.  Jeg står til at skulle recertificeres med eksamen i år. Kan jeg blive recertificeret ved hjælp af CERP-point? 

Hvis du står til at skulle recertificeres med eksamen i år, forventes du at recertificere med eksamen OG du har en række valgmuligheder med hensyn til, hvordan du tager din eksamen eller trækker dig fra eller aflyser din eksamensaftale.  

Det er din beslutning, og du skal træffe det valg, der er bedst for dig ud fra dine individuelle omstændigheder. 

Du kan tage din eksamen hjemmefra med fjernovervågning i realtid, forudsat at du opfylder de tekniske og miljømæssige krav, eller på et testcenter, hvis du tager din eksamen på engelsk. På nuværende tidspunkt tilbyder IBLCE’s prøveudbyder kun fjernovervågning i realtid på engelsk.  

Hvis du ønsker at tage eksamen på et andet sprog end engelsk, kan du tage eksamen på et testcenter. 

Hvis du ikke kan tage eksamen på grund af dokumenterede ekstraordinære omstændigheder, inklusive omstændigheder i forbindelse med COVID-19, kan du anmode om en udsættelse af dine indbetalte eksamensgebyrer til en eksamen i 2021samt en etårig forlængelse af din certificering. Bemærk, at retningslinjerne for ekstraordinære omstændigheder indebærer dokumentation for 15 L-CERP-point på tidspunktet for anmodningen. Hvis du er på udkig efter CERP-point, som du kan optjene online, har IBLCE en Oversigt over udbydere af onlineuddannelsesprogrammer til optjening af CERP-point på sit website.  

11. Hvad har IBLCE gjort for at imødekomme IBCLC’eres, kandidaters og offentlighedens behov i forhold til COVID-19?  

 • På grund af COVID-19 valgte IBLCE at dele vejledninger fra World Health Organization (WHO) med fagfolk og familier via sociale medier. Selv om det typisk ikke er noget, certificeringsorganer gør, valgte IBLCE også at formidle global information om fødevareusikkerhed, så IBCLC’ere kunne have let adgang til henvisningskilder, hvis de blev kontaktet af familier, der havde behov for det. 
 • For at give kandidater, der arbejder på at opnå certificering, mere tid, og fordi IBLCE ikke har haft mulighed for at sende påmindelser via posten til IBCLC’ere, der skal recertificeres i år, valgte IBLCE at forlænge ansøgningsfristen for eksamen i september 2020 til 15. juni 2020. Selv om vi har sendt en del e-mails om recertificering ved eksamen, er det på grund af COVID-19 ikke muligt for os at sende de normale varsler, og derfor har vi forlænget fristen for ansøgning om eksamen mest muligt. Det giver de IBCLC’ere, som skal søge om recertificering ved eksamen, mulighed for at sikre, at deres e-mailadresse er opdateret, så de kan modtage varsler og meddelelser. (Bemærk venligst, at det er dit faglige ansvar at sørge for at dine kontaktoplysninger er gyldige).  

12. Hvordan kan det være, at IBLCE sidst i april udtalte, at der først ville komme yderligere oplysninger om eksamenerne i 2020 sidst i maj, når det allerede den 13. marts 2020 blev offentliggjort, at eksamenen i marts/april ville blive udskudt?  

IBCLC-certificeringsprogrammet er en af de mest komplekse certificeringsorganisationer af den størrelsesorden. IBLCE har over 32.500 certificerede i 122 lande, og IBLCE har Koordinatorer i cirka 50 lande/regioner stående til rådighed! 

IBLCE udbyder eksamen i 17 sprog, og i 2019 var der omkring 6.400 kandidater, der tog IBCLC-eksamenen på 17 sprog, i omkring 70 lande verden over og fordelt på over 900 testcentre.  

På grund af denne kompleksitet, og da situationen omkring COVID-19 fortsat udvikler sig, har IBLCE måtte gå gennem flere trin og overveje mange faktorer for at finde den rette vej fremad.  

På grund af COVID-19 har IBLCE’s prøveudbyder måtte finde pladser til 400.000 kandidater inden for en meget snæver tidsramme. Prøveudbyderen har omtrent 350 kunder (nogle med flere certificeringsprogrammer) ud over IBLCE.  

For at kunne formidle oplysningerne til kandidaterne angående vejen fremad for dem, der står til at skulle tage eksamen i 2020, måtte IBLCE gå gennem flere trin. 

Akkrediteringsorganet, der som uvildig tredjepart har været IBLCE’s samarbejdspartner gennem mange år, godkendte undtagelsesvist muligheden for at tage eksamen hjemmefra via fjernovervågning i realtid (LRP), som man tidligere ikke mente levede op til akkrediteringsstandarderne før COVID-19. 

Derefter ændrede IBLCE den eksisterende kontrakt med prøveudbyderen, lige som mange andre af prøveudbyderens kunder. 

Derefter ansøgte IBLCE om muligheden for at bruge fjernovervågning i realtid med tredjeparts akkrediteringsorganet, og fik undtagelsesvis godkendt dette. Der er mange andre certificeringsprogrammer, der også har ansøgt om det.  

Ofte Stillede Spørgsmål om testcentre

1.     Hvordan skemalægger jeg min eksamen på et testcenter?

IBLCE sender dig en e-mail med din eksamensgodkendelse og detaljerede oplysninger om skemalægningsprocessen, herunder et link til Prometrics hjemmeside, hvor du kan skemalægge din eksamensaftale online. For nogle kandidater vil det være nødvendigt at foretage skemalægningen over telefon, så sørg for at læse din e-mail med eksamensgodkendelsen grundigt for specifikke instrukser.

Inden du skemalægger din eksamensaftale, skal vi bede dig læse IBLCE’s COVID-19 meddelelse om eksamen og kontakte dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.

Du skal sørge for at have dit godkendelsesnummer (fremgår af e-mailen med eksamensgodkendelsen) klar, når du skemalægger din eksamensaftale. Vigtig meddelelse: Kandidater fra den udskudte eksamen fra marts/april 2020, skal bruge et nyt godkendelsesnummer.

2. Kan jeg ringe til Prometric for at skemalægge min eksamen på et testcenter?

På grund af den indflydelse, COVID-19 har haft på antallet af skemalagte eksamener, er Prometric i gang med at omlægge over 400.000 kandidaters eksamener inden for kort tid, og derfor kan du opleve forlængede ventetider i telefonkøen til deres kundeservice. Skemalægning via deres onlineportal er den mest tidsbesparende metode. Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne proces, kan du kontakte Prometric via deres kontaktformular på deres hjemmeside. For nogle kandidater vil det være nødvendigt at foretage skemalægningen over telefon, så sørg for at læse din e-mail med eksamensgodkendelsen grundigt for specifikke instrukser.

3.     Jeg kan ikke få skemalagt min eksamen på et testcenter, da der ikke lader til at være nogle ledige tider i mit nærområde. Hvad gør jeg nu?

COVID-19 har medført, at prøveudbyderen har måtte omlægge over 400.000 kandidaters eksamener inden for kort tid, og på grund af de gældende retningslinjer for social distancering, skal du vide, at du i første omgang kan opleve udfordringer med at få skemalagt din aftale. Du skal vide, at prøveudbyderen jævnligt åbner nye teststeder og/eller eksamenstider, og at IBCLC-certificeringsprogrammet betragtes som en essentiel ydelse, så du derfor har adgang til alle åbne testcentre. Vi opfordrer dig til at fortsætte med at forsøge at skemalægge din aftale på regelmæssig basis.

4.     Hvilke foranstaltninger i forhold til COVID-19 bruges på testcentrene/hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager hen til centret?

Prometric har indført nogle foranstaltninger på sine testcentre på grund af COVID-19. Disse foranstaltninger er baseret på anbefalingerne fra CDC (Center for Disease Control) i USA og WHO (World Health Organization) og opdateres på basis af de gældende forordninger i de lokale retskredse. Nedenstående er et overblik over disse foranstaltninger, og vi opfordrer dig til at tjekke Prometrics hjemmeside for opdateringer jævnligt, især i dagene op til din eksamensdato.

 • Kandidater skal bære masker eller værnemidler til ansigtet under hele deres ophold på testecentret, og overholde alle nationale eller lokale krav, der måtte være i kraft på eksamenstidspunktet.
 • Social distancering implementeres både i sikkerhedsprocedurerne og i pladsanvisningen for eksamensdeltagere.
 • Alle overfladematerialer (f.eks. skriveborde, kuglepenne, etc.) rengøres regelmæssigt mellem hver eksamen, og der udleveres kladdepapir i stedet for notestavler.

VIGTIG MEDDELELSE: Kandidater, som træder ind i et testcenter, indvilliger i at bære maske eller værnemiddel og bekræfter følgende, som angivet på et dørskilt:

 • At de ikke er blevet diagnosticeret med COVID-19 inden for de seneste 14 dage,
 • at de ikke har haft omgang med personer, der er blevet diagnosticeret med COVID-19 inden for de seneste 14 dage,*
 • at de ikke har influenza- eller forkølelseslignende symptomer,
 • og at de ikke er kommet tilbage fra rejser i højrisikoområder inden for de seneste 14 dage.**

*Medicinsk fagpersonale og sundhedspersonale, som har truffet sikre og forebyggende foranstaltninger i deres patientpraksis ved brug af beskyttelsesudstyr, er undtaget herfra.

** Højrisikoområder, der er underlagt rejserestriktioner/karantænekrav, udpeges typisk på lokalt niveau via bekendtgørelser, direktiver eller vejledninger. Sørg for at rådføre dig med eventuelle lokale restriktioner for rejser til det område, du vil undersøge.

Bemærk, at Prometric opdaterer disse udsagn og ovenstående information efter behov, og det er derfor op til dig at tjekke Prometrics hjemmeside og retningslinjerne for social distancering regelmæssigt op til eksamensaftale. Du kan også se den information, WHO har udsendt, om international rejseaktivitet i forhold til COVID-19.

Hvis du har nogle spørgsmål til processen og/eller din evne til at leve op til disse krav, bedes du kontakte dit regionale IBLCE-kontor.

5.     Kan jeg vælge at tage eksamen via Live Remote Proctoring i stedet for at tage hen til et testcenter?

Hvis du kan tage eksamenen på engelsk, og hvis din computer lever op til systemkravene og dit arbejdsområde lever op til de miljømæssige kriterier, kan du vælge LRP. Se IBLCE’s information om dine eksamensmuligheder her.

Du kan finde yderligere oplysninger om hvordan du tager IBCLC-eksamen via Live Remote Proctoring på engelsk her.

6. Jeg er blevet godkendt til en ammepause i løbet af min eksamen. Er det stadig en mulighed på testcentret?

Ja, du må stadig tage din eksamen på et testcenter med en godkendt ammepause. IBLCE arbejder sammen med prøveudbyderen om at give dig et privat sted, hvor du kan amme eller pumpe ud i fred. Det private sted kan være et privat rum eller en transportabel bås. Prøveudbyderen og IBLCE vil arbejde sammen med dig om at finde det testcenter, som kan imødekomme dit behov for en ammepause, der er tættest på din bopæl. Se din e-mail med eksamensgodkendelsen for yderligere oplysninger.

7. Hvad sker der, hvis jeg skemalægger en eksamen på et testcenter, som efterfølgende lukkes på grund af COVID-19? Skal jeg betale et gebyr for omlægningen?

Hvis din eksamensaftale påvirkes af lukninger eller nationale restriktioner, vil du modtage en e-mail med information om at din aftale er blevet aflyst, og med vejledning i hvordan du kan omlægge din eksamen til en fremtidig dato. Der vil ikke blive pålagt gebyrer for omlægningen.

← Vend tilbage til COVID-19 ResourceCenter
← Vend tilbage til Live Remote Proctoring (LRP) oplysninger
← Vend tilbage til Test Center Information