IBLCE Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 (FAQs – Danish)

IBLCE COVID-19 FAQs (Danish)

 1. Hvorfor distribuerer ikke IBLCE IBCLC-certifikater i 2020 via mail?
 2. Hvilke testmetoder vil april / maj og september 2021-undersøgelserne blive administreret i?
 3. Hvilke økonomiske valgmuligheder har jeg, hvis jeg er nødt til at trække mig fra eller aflyse min eksamensaftale?
 4. Hvornår kan jeg planlægge min eksamensaftale?
 5. Hvad sker der, hvis jeg eller en af mine pårørende får COVID-19 tæt på eksamenstidspunktet, og jeg derfor ikke kan tage min eksamen?
 6. Jeg er i gang med at optjene mine kliniske praksistimer til IBCLC-certificering. Må jeg gøre det via fjernovervågning på nuværende tidspunkt?
 7. Vil IBLCE forlænge fristen for recertificering med CERP-point?
 8. Jeg har nogle kliniske spørgsmål vedrørende COVID-19. Kan I besvare dem for mig?
 9. Jeg står til at skulle recertificeres med eksamen i år. Kan jeg blive recertificeret ved hjælp af CERP-point?
 10. Hvad har IBLCE gjort for at imødekomme IBCLC’eres, kandidaters og offentlighedens behov i forhold til COVID-19?

Ofte Stillede Spørgsmål om testcentre

 1. Hvordan skemalægger jeg min eksamen på et testcenter?
 2. Kan jeg ringe til Prometric for at skemalægge min eksamen på et testcenter?
 3. Jeg kan ikke få skemalagt min eksamen på et testcenter, da der ikke lader til at være nogle ledige tider i mit nærområde. Hvad gør jeg nu?
 4. Hvilke foranstaltninger i forhold til COVID-19 bruges på testcentrene/hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager hen til centret?
 5. Kan jeg vælge at tage eksamen via Live Remote Proctoring i stedet for at tage hen til et testcenter?
 6. Jeg er blevet godkendt til en ammepause i løbet af min eksamen. Er det stadig en mulighed på testcentret?
 7. Hvad sker der, hvis jeg skemalægger en eksamen på et testcenter, som efterfølgende lukkes på grund af COVID-19? Skal jeg betale et gebyr for omlægningen?

1. Hvorfor distribuerer ikke IBLCE IBCLC-certifikater i 2020 via mail?

Effekten af ​​COVID-19 nødvendiggjorde ændringer i IBLCEs typiske proces til formidling af IBCLC-certifikater. Efter at have evalueret mulighederne for de nødvendige kvalitetssikrings- og formidlingsprocesser fastslog IBLCE, at logistikken ved levering af papircertifikater inklusive ID-kort og undersøgelsesresultatpakker ikke er i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens retningslinjer for beskyttelse af IBLCE-teammedlemmer og tilknyttede leverandører fra COVID-19. 

Vi forstår, at certifikater er vigtige for mange af jer, og IBLCE arbejder på at levere en ny løsning, der imødekommer IBCLC-behov, og som kan leveres af IBLCE-personale og -leverandører i overensstemmelse med de nuværende sundhedsretningslinjer.

IBLCE evaluerer i øjeblikket digitale certifikatmuligheder, der vil være tilgængelige i 2021. Vi ser frem til at introducere denne nye og praktiske certifikatmulighed i år. Flere oplysninger vil blive sendt på IBLCE COVID-19 Resource Center og sendt til 2020-kandidater, når de bliver tilgængelige.

For dem, der blev certificeret eller gencertificeret i 2020, er der andre muligheder for at bekræfte din certificeringsstatus nu, herunder:

 • Log ind på din online-konto og se din status under “Mine legitimationsoplysninger.” Du kan finde rutevejledning for at få adgang til din konto her.

Derudover forventer vi, at det offentlige register vil blive opdateret den 31. januar 2021.

2. Hvilke testmetoder vil april / maj og september 2021-undersøgelserne blive administreret i?  

Både april / maj og september 2021-eksamen administreres på testcentre rundt om i verden. For dem, der tager eksamen på engelsk, kan Live Remote Proctoring (LRP) også være en mulighed. I øjeblikket tilbyder IBLCEs testleverandør kun LRP på engelsk. Live Remote Proctoring kræver, at kandidaten overholder de tekniske og miljømæssige kriterier for testning i deres hjem. 

Se nedenstående oversigt over dine valgmuligheder:

3. Hvilke økonomiske valgmuligheder har jeg, hvis jeg er nødt til at trække mig fra eller aflyse min eksamensaftale?  

IBLCE har givet dig en række valgmuligheder i tilfælde af, at du er nødt til at trække dig fra eller aflyse din eksamensaftale. Se oversigten over dine valgmuligheder og kontakt dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.  

Oversigt over økonomiske valgmuligheder til kandidater i tilfælde af tilbagetrækning fra eller aflysning af eksamenen fra marts/april eller eksamen i september 2021.  

HvemHvadHvornår
ALLE godkendte kandidater (april / maj og september) ​  Delvis refusion (50% af betalte gebyrer)April / maj kandidater: Indsend anmodning til IBLCE inden 19. april 2021.

September-kandidater: Indsend anmodning til IBLCE inden 1. september 2021.
INITIAL godkendte kandidater (april / maj og september)

Dette gælder også dem, der blev udsat fra 2020-eksamen.
Udskyd gebyrer til en af de næste to undersøgelser*

*Kandidater skal ansøge og opfylde certificeringskravene i det år, de deltager i eksamen.
Indsend anmodning med dokumenterede ekstraordinære omstændigheder * inden din eksamensdato eller inden for 30 dage efter eksamensvinduet.
GODKENDELSE AF EKSAMEN Godkendte kandidater (april / maj og september)
Dette gælder også de IBCLC’er, der blev udsat fra 2020-eksamen.
Udsæt gebyrer til en af de næste to undersøgelser * og modtag et års certificeringsforlængelse til 31. december 2022.

*Kandidater skal ansøge og opfylde recertificeringskravene i det år, de deltager i eksamen.
Indsend anmodning med dokumenterede ekstraordinære omstændigheder * og 15 L-CERP’er inden din eksamensdato eller inden for 30 dage efter eksamensvinduet.
ALLE godkendte kandidater (april / maj og september)

Dette gælder også dem, der blev udsat fra 2020-eksamen.
Fuld refusionApril / maj kandidater: Indsend anmodning til IBLCE inden 19. april 2021 med dokumenterede ekstraordinære omstændigheder*.

Kandidater i september: Indsend anmodning til IBLCE inden 1. september 2021 med dokumenterede ekstraordinære omstændigheder*.

De, der blev udsat fra 2020-eksamen og ønsker at anmode om fuld refusion, behøver ikke at indsende en ny fuld 2021-eksamensansøgning for at anmode om fuld refusion. Hvis du agter at aflægge eksamen i 2021, skal du indsende en ny ansøgning. Kontakt din IBLCE regionale placering for yderligere information.

For at anmode om udsættelse til en undersøgelse i 2022 skal du kontakte IBLCE-lokationen, der betjener dig.

*Ekstraordinære omstændigheder inkluderer problemstillinger i forbindelse med COVID-19, som hvis kandidaten og/eller vedkommendes partner/ægtefæller mister sit arbejde, eller hvis kandidaten eller kandidatens pårørende har helbredsproblemer, og/eller hvis der er problemer ved at gå ud i offentligheden på grund af COVID-19.  
 
Gå ind på IBLCE COVID-19-siden på IBLCE’s website, http://www.iblce.org, hvor specifikke oplysninger og opdateringer vil blive lagt op, så snart de bliver tilgængelige. Disse valgmuligheder gælder kun eksamenerne i 2021 på grund af COVID-19. 

4. Hvornår kan jeg planlægge min eksamensaftale? 

Du modtager en e-mail til godkendelseseksamen fra IBLCE i henhold til den tidsramme, som du er blevet accepteret til IBCLC-eksamen. Denne e-mail giver dig detaljerede oplysninger, som du har brug for for at planlægge din aftale. Forsøg ikke at planlægge din eksamensaftale, før du modtager denne meddelelse.

IBLCE begynder at sende e-mails om eksaminationstilladelse til IBCLC-eksamen i september 2021 i juli. 

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din IBLCE regionale placering.

5. Hvad sker der, hvis jeg eller en af mine pårørende får COVID-19 tæt på eksamenstidspunktet, og jeg derfor ikke kan tage min eksamen? 

IBLCE har udarbejdet et sæt retningslinjer for ekstraordinære omstændigheder, som omhandler udsættelse på grund af helbredsproblemer hos dig eller dine pårørende, og de gælder også specifikt for helbredsproblemer i forbindelse med COVID-19. 

Retningslinjerne kræver dog, at du indsender dokumentation. Se Information til eksamenskandidater eller Guide til recertificering på vores danske side eller kontakt dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.  

6. Jeg er i gang med at optjene mine kliniske praksistimer til IBCLC-certificering. Må jeg gøre det via fjernovervågning på nuværende tidspunkt? 

Til og med 30. september 2021 må du optjene dine kliniske praksistimer via fjernovervågning. Se IBLCE vejledende udtalelse vedrørende telesundhed samt den Opdaterede midlertidige vejledning om brug af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis på Pathway 1, 2 og 3 (oktober 6. maj 2020) på vores danske side. Hvis du arbejder på at opnå din IBCLC-certificering via Pathway 3, skal du se Vejledning til Pathway 3-plan.  

7. Vil IBLCE forlænge fristen for recertificering med CERP-point? 

Fristen vil fortsat være 30. september 2021. Som en service til vores certificerede medlemmer, har IBLCE en afdeling af sit website med information om onlinemuligheder for CERP-point på en række sprog og inden for en lang række emner, inklusive tilbud inden for etik.  

Du kan også overveje at kontakte din internationale eller nationale erhvervsfaglige sammenslutning for andre onlinemuligheder. 

IBLCE har et sæt retningslinjer for ekstraordinære omstændigheder, som er blevet udvidet specifikt på grund af COVID-19. Hvis du eller en af dine pårørende påvirkes helbredsmæssigt af COVID-19, eller hvis du eller din partner er blevet arbejdsløs på grund af COVID-19, gælder retningslinjerne for ekstraordinære omstændigheder for dig. Det kræver blot, at du ansøger om det og indsender dokumentation for de ekstraordinære omstændigheder sammen med dokumentation for opnåelse af 15 L-CERP-point. Se IBLCE Recertificering vha. CERPs – retningslinjer for forlængelse for yderligere oplysninger. 

8. Jeg har nogle kliniske spørgsmål vedrørende COVID-19. Kan I besvare dem for mig? 

På grund af den uvante situation valgte IBLCE hurtigt at dele vejledning fra World Health Organization angående COVID-19, via sociale medier, især lige da WHO erklærede COVID-19 for en pandemi.  

Da IBLCE er et certificeringsorgan, svarer vi typisk ikke på kliniske spørgsmål. Hvis du har spørgsmål angående COVID-19, opfordres du til, som anført i IBCLC-praksisvejledningerne, at konsultere evidensbaseret information. 

Du kan også overveje at kontakte en erhvervsfaglige sammenslutning. 

9.  Jeg står til at skulle recertificeres med eksamen i år. Kan jeg blive recertificeret ved hjælp af CERP-point? 

Hvis du står til at skulle recertificeres med eksamen i år, forventes du at recertificere med eksamen OG du har en række valgmuligheder med hensyn til, hvordan du tager din eksamen eller trækker dig fra eller aflyser din eksamensaftale.  

Det er din beslutning, og du skal træffe det valg, der er bedst for dig ud fra dine individuelle omstændigheder. 

Du kan tage din eksamen hjemmefra med fjernovervågning i realtid, forudsat at du opfylder de tekniske og miljømæssige krav, eller på et testcenter, hvis du tager din eksamen på engelsk. På nuværende tidspunkt tilbyder IBLCE’s prøveudbyder kun fjernovervågning i realtid på engelsk.  

Hvis du ønsker at tage eksamen på et andet sprog end engelsk, kan du tage eksamen på et testcenter. 

Hvis du ikke kan tage eksamen på grund af dokumenterede ekstraordinære omstændigheder, inklusive omstændigheder i forbindelse med COVID-19, kan du anmode om en udsættelse af dine indbetalte eksamensgebyrer til en eksamen i 2022 samt en etårig forlængelse af din certificering. Bemærk, at retningslinjerne for ekstraordinære omstændigheder indebærer dokumentation for 15 L-CERP-point på tidspunktet for anmodningen. Hvis du er på udkig efter CERP-point, som du kan optjene online, har IBLCE en Oversigt over udbydere af onlineuddannelsesprogrammer til optjening af CERP-point på sit website.  

10. Hvad har IBLCE gjort for at imødekomme IBCLC’eres, kandidaters og offentlighedens behov i forhold til COVID-19?  

 • På grund af COVID-19 valgte IBLCE at dele vejledninger fra World Health Organization (WHO) med fagfolk og familier via sociale medier. Selv om det typisk ikke er noget, certificeringsorganer gør, valgte IBLCE også at formidle global information om fødevareusikkerhed, så IBCLC’ere kunne have let adgang til henvisningskilder, hvis de blev kontaktet af familier, der havde behov for det. 
 • I betragtning af den fortsatte effekt af COVID-19-pandemien godkendte IBLCE brugen af LRP til 2021 IBCLC-undersøgelsesadministrationer. Enhver brug af LRP til IBCLC-undersøgelser i 2022 og derefter vil blive genstand for yderligere gennemgang.

Ofte Stillede Spørgsmål om testcentre

1.     Hvordan skemalægger jeg min eksamen på et testcenter?

IBLCE sender dig en e-mail med din eksamensgodkendelse og detaljerede oplysninger om skemalægningsprocessen, herunder et link til Prometrics hjemmeside, hvor du kan skemalægge din eksamensaftale online. For nogle kandidater vil det være nødvendigt at foretage skemalægningen over telefon, så sørg for at læse din e-mail med eksamensgodkendelsen grundigt for specifikke instrukser.

Inden du skemalægger din eksamensaftale, skal vi bede dig læse IBLCE’s COVID-19 meddelelse om eksamen og kontakte dit regionale IBLCE-kontor, hvis du har nogle spørgsmål.

Du skal sørge for at have dit godkendelsesnummer (fremgår af e-mailen med eksamensgodkendelsen) klar, når du skemalægger din eksamensaftale.

2. Kan jeg ringe til Prometric for at skemalægge min eksamen på et testcenter?

Hvis din e-mail med godkendelseseksamen angiver, at du kan planlægge din aftale online via Prometric-webstedet, opfordrer vi dig kraftigt til at gøre det, da Prometric har oplevet udvidede ventetider for kundeservicetelefonopkald.

For nogle kandidater vil det være nødvendigt at foretage skemalægningen over telefon, så sørg for at læse din e-mail med eksamensgodkendelsen grundigt for specifikke instrukser.

3.     Jeg kan ikke få skemalagt min eksamen på et testcenter, da der ikke lader til at være nogle ledige tider i mit nærområde. Hvad gør jeg nu?

På grund af COVID-19, de sociale distanceringsforanstaltninger, der er på plads, og lukninger af testcentre, skal du vide, at du måske har nogle udfordringer med at planlægge din aftale først. Du skal vide, at prøveudbyderen jævnligt åbner nye teststeder og/eller eksamenstider, og at IBCLC-certificeringsprogrammet betragtes som en essentiel ydelse, så du derfor har adgang til alle åbne testcentre. Vi opfordrer dig til at fortsætte med at forsøge at skemalægge din aftale på regelmæssig basis.

4.     Hvilke foranstaltninger i forhold til COVID-19 bruges på testcentrene/hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager hen til centret?

Prometric har indført nogle foranstaltninger på sine testcentre på grund af COVID-19. Disse foranstaltninger er baseret på anbefalingerne fra CDC (Center for Disease Control) i USA og WHO (World Health Organization) og opdateres på basis af de gældende forordninger i de lokale retskredse. Nedenstående er et overblik over disse foranstaltninger, og vi opfordrer dig til at tjekke Prometrics hjemmeside for opdateringer jævnligt, især i dagene op til din eksamensdato.

 • Kandidater skal bære masker eller værnemidler til ansigtet under hele deres ophold på testecentret, og overholde alle nationale eller lokale krav, der måtte være i kraft på eksamenstidspunktet.
  • Bemærk: Det kan være nødvendigt at du sænker / fjerner din maske kort, når du bliver bedt om det, for et foto som en del af sikkerhedsproceduren.
 • Social distancering implementeres både i sikkerhedsprocedurerne og i pladsanvisningen for eksamensdeltagere.
  • Under check-in skal du kigge efter skilte på gulvet, der siger “Stå her” eller “X”. Disse viser dig, hvor du kan stå i sikker afstand fra testcentrets personale og andre testpersoner for at gennemføre sikkerhedsprocedurer.
 • Alle overfladematerialer (f.eks. skriveborde, kuglepenne, etc.) rengøres regelmæssigt mellem hver eksamen, og der udleveres kladdepapir i stedet for notestavler.

VIGTIG MEDDELELSE: Kandidater, som træder ind i et testcenter, indvilliger i at bære maske eller værnemiddel og bekræfter følgende, som angivet på et dørskilt:

 • At de ikke er blevet diagnosticeret med COVID-19 inden for de seneste 14 dage,
 • at de ikke har haft omgang med personer, der er blevet diagnosticeret med COVID-19 inden for de seneste 14 dage,*
 • at de ikke har influenza- eller forkølelseslignende symptomer,
 • og at de ikke er kommet tilbage fra rejser i højrisikoområder inden for de seneste 14 dage.**

*Medicinsk fagpersonale og sundhedspersonale, som har truffet sikre og forebyggende foranstaltninger i deres patientpraksis ved brug af beskyttelsesudstyr, er undtaget herfra.

** Højrisikoområder, der er underlagt rejserestriktioner/karantænekrav, udpeges typisk på lokalt niveau via bekendtgørelser, direktiver eller vejledninger. Sørg for at rådføre dig med eventuelle lokale restriktioner for rejser til det område, du vil undersøge.

Bemærk, at Prometric opdaterer disse udsagn og ovenstående information efter behov, og det er derfor op til dig at tjekke Prometrics hjemmeside og retningslinjerne for social distancering regelmæssigt op til eksamensaftale. Du kan også se den information, WHO har udsendt, om international rejseaktivitet i forhold til COVID-19.

Hvis du har nogle spørgsmål til processen og/eller din evne til at leve op til disse krav, bedes du kontakte dit regionale IBLCE-kontor.

5.     Kan jeg vælge at tage eksamen via Live Remote Proctoring i stedet for at tage hen til et testcenter?

Hvis du kan tage eksamenen på engelsk, og hvis din computer lever op til systemkravene og dit arbejdsområde lever op til de miljømæssige kriterier, kan du vælge LRP. Se IBLCE’s information om dine eksamensmuligheder her.

Du kan finde yderligere oplysninger om hvordan du tager IBCLC-eksamen via Live Remote Proctoring på engelsk her.

6. Jeg er blevet godkendt til en ammepause i løbet af min eksamen. Er det stadig en mulighed på testcentret?

Ja, du må stadig tage din eksamen på et testcenter med en godkendt ammepause. IBLCE arbejder sammen med prøveudbyderen om at give dig et privat sted, hvor du kan amme eller pumpe ud i fred. Det private sted kan være et privat rum eller en transportabel bås. Prøveudbyderen og IBLCE vil arbejde sammen med dig om at finde det testcenter, som kan imødekomme dit behov for en ammepause, der er tættest på din bopæl. Se din e-mail med eksamensgodkendelsen for yderligere oplysninger.

7. Hvad sker der, hvis jeg skemalægger en eksamen på et testcenter, som efterfølgende lukkes på grund af COVID-19? Skal jeg betale et gebyr for omlægningen?

Hvis din eksamensaftale påvirkes af lukninger eller nationale restriktioner, vil du modtage en e-mail med information om at din aftale er blevet aflyst, og med vejledning i hvordan du kan omlægge din eksamen til en fremtidig dato. Der vil ikke blive pålagt gebyrer for omlægningen.

← Vend tilbage til COVID-19 ResourceCenter
← Vend tilbage til Live Remote Proctoring (LRP) oplysninger
← Vend tilbage til Test Center Information