Ενημέρωση από τις 16 Απριλίου 2021: Ενημέρωση σχετικά με το IBCLC Retired and Inactive Status το 2021 για IBCLC που δεν σκοπεύουν να επαναπιστοποιήσουν.

(Update as of April 16, 2021: Update on IBCLC Retired and Inactive Status in 2021 for IBCLCs who do not plan to recertify. – Greek)

Η IBLCE ανακοίνωσε στον ιστότοπό μας και σε ενημερώσεις από τον Ιούνιο του 2019 ότι θα εισαγάγει δύο νέες επιλογές το 2021 για IBCLC που δεν σκοπεύουν να επαναλάβουν την πιστοποίηση όταν λήξει η πιστοποίησή τους: IBCLC Κατάσταση «Αποσυρθείς» και Κατάσταση «Ανενεργός».

Όπως πολλοί άλλοι οργανισμοί, οι λειτουργίες της IBLCE επηρεάστηκαν από την πανδημία και, συνεπώς, ενημερώνουμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για το IBCLC Retired Status και το Inactive Status.

Το Κατάσταση «Αποσυρθείς» θα εφαρμοστεί φέτος και σύντομα θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κατάσταση.

Η εφαρμογή του Κατάσταση «Ανενεργός» μεταφέρεται στο 2022, με περισσότερες λεπτομέρειες να έρχονται αργότερα φέτος. Το 2021, το IBLCE εξακολουθεί να έχει την κατάσταση Lapsed, στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση χωρίς να πληροίτε τα αρχικά κριτήρια καταλληλότητας υποψηφίου εντός του έτους μετά τη λήξη της πιστοποίησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Κατάργηση κατάστασης στον Οδηγό επαναπιστοποίησης (σελίδα 24).

Θα κοινοποιήσουμε νέες πληροφορίες καθώς θα είναι διαθέσιμες. Συνεχίστε να ελέγχετε για τα τελευταία νέα στο Κέντρο πόρων COVID-19.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19