Posodobitev od 4. maja 2022: Dostop do samoocenjevanja nadaljevalnega izobraževanja (CE) za kandidate, ki bodo ponovno pridobili certifikat leta 2023 in pozneje

(Update as of May 4, 2022: Access to the Continuing Education (CE) Self-Assessment for Candidates Due to Recertify in 2023 and Beyond — Slovenian)

V decembra 2021 je IBLCE objavil redno revizijo posodobljenega Podroben oris vsebine (DCO), veljavno 2023, zato IBLCE revidira samooceno CE, da bi se uskladitev s posodobljenim DCO.

Pričakujemo, da bodo kandidati, ki bodo morali ponovno certificirati leta 2023, sredi leta 2022 prejeli dostop do samoocenjevanja CE. Kot del prehodnega načrta bo do 30 % zahtevanih CERPS določenih s samoocenjevanjem CE.

Pričakuje se, da bodo kandidati, ki bodo morali ponovno certificirati v letih 2024 do 2026, prejeli dostop do samoocenjevanja CE konec leta 2022. Za kandidate, ki bodo morali ponovno certificirati leta 2024 in pozneje, kot zadnjo fazo načrta prehoda, do 50 % Zahtevani CERP bodo določeni s samoocenjevanjem CE.

Ure CERP, pridobljene pred opravljanjem samoocenjevanja CE, se lahko uporabijo za zahtevana področja, kot so opredeljena v osebnem načrtu strokovnega razvoja iz samoocenjevanja CE.

Podrobnosti o izdaji bodo na voljo v prihodnjih mesecih.

Če se je vaš e-poštni naslov spremenil, posodobite svoje kontaktne podatke v evidenci IBLCE, da boste prejeli te pomembne posodobitve. Več o tem tukaj.

← Nazaj na COVID-19 Stran z viri