Ενημέρωση 4 Ιουνίου 2020: Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ. Η ΤΕΛΙΚΗ προθεσμία είναι πλέον η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Αν και στείλαμε επανειλημμένως ηλεκτρονικά μηνύματα στους συμβούλους IBCLC που προβαίνουν σε επαναπιστοποίηση μέσω εξετάσεων, λόγω της COVID-19, δεν είμαστε σε θέση να αποστείλουμε τα τυπικά ειδοποιητήρια μέσω ταχυδρομείου και παρατείναμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις κατά το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Έτσι, οι IBCLC που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων θα μπορέσουν να επαληθεύσουν ότι η καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στα αρχεία μας είναι σωστή και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. (Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας που τηρούνται στο αρχείο εμπίπτει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις σας.) Η παράταση θα επιτρέψει και στους υποψηφίους που συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εξετάσεις για τον τίτλο του IBCLC να καλύψουν τις προϋποθέσεις αποδοχής, όπως απαιτείται, πριν την υποβολή της αίτησής τους. Σημειώστε προσεκτικά ότι η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 είναι η ΤΕΛΙΚΗ προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020. Δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή αίτησης υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις για πρώτη φορά σε αυτήν τη σελίδα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή αίτησης επαναπιστοποίησης παρακάτω. 

  • Οι IBCLC πρέπει να προβαίνουν σε επαναπιστοποίηση μέσω εξετάσεων κάθε 10 χρόνια. Όσοι πρέπει να επαναπιστοποιηθούν το 2020, αν δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις επαναπιστοποίησης στον τελευταίο πενταετή κύκλο, πρέπει να το πράξουν τώρα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 είναι πλέον η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020. 
  • Εφόσον το επιθυμείτε, παρακολουθήστε το Ενημερωτικό ηλεκτρονικό σεμινάριο του IBLCE για να μάθετε γιατί συνεχίζετε να υπόκεισθε σε επαναπιστοποίηση μέσω εξετάσεων φέτος, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές στη συγκεκριμένη διαδικασία στο μέλλον. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων στις υπόλοιπες γλώσσες του IBLCE στην αντίστοιχη σελίδα στη γλώσσα σας

Σημαντική σημείωση για εγκεκριμένους υποψηφίους Μαρτίου/ Απριλίου: δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου! Θα λάβουμε υπόψη μας την αρχική σας αίτηση.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19