Update vanaf 9 september 2022: Een herinnering over IBCLC-examenpauzes

(Update as of September 9, 2022: A Reminder About IBCLC Examination Breaks — Dutch)

Zoals gedeeld in uw e-mail voor examenautorisatie, in e-mails met examenherinneringen, op het Informatiecentrum voor COVID-19, op de pagina LRP-informatie in Veelgestelde vragen over examens en Veelgestelde vragen over COVID-19 op de IBLCE-website en in de Supplemental Guide for Live Remote Proctoring (LRP) , besteed speciale aandacht aan het IBCLC-beleid voor examenpauzes terwijl u zich voorbereidt op uw examen:

Alle kandidaten hebben een geplande pauze tussen deel 1 en deel 2 van het examen. Als u tijdens deze pauze uw werkplek wilt verlaten, moet u uw testbeheerder/surveillant waarschuwen voordat u uw werkplek verlaat of weggaat van de webcam tijdens een LRP-onderzoek. Als u uw werkplek verlaat of weggaat van de webcam zonder de surveillant te waarschuwen, wordt uw onderzoek beëindigd.

Voor kandidaten die het examen afleggen in een testcentrum:Voor kandidaten die het examen afleggen via Live Remote Proctoring (LRP):
Je mag maximaal twee ongeplande pauzes nemen. Houd er rekening mee dat de tijd die je neemt voor een ongeplande pauze onderdeel is van de totale tijd die je hebt om het examen af ​​te leggen.Ongeplande pauzes zijn vanwege veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. U mag het zicht van uw webcamera alleen verlaten tijdens uw geplande pauze NA bevestiging van uw surveillant.

Hieronder staat een herinnering aan het pauzebeleid dat aan het einde van deel 1 van het examen op het scherm wordt weergegeven:

U heeft het einde van deel 1 bereikt. Om dit gedeelte af te ronden en door te gaan naar de pauze, klikt u op ‘Sectie voltooien‘ in de rechterbovenhoek van het scherm. Als je eenmaal deel 1 hebt voltooid, mag je niet meer terugkeren. Uw antwoorden worden verzonden en alle onvolledige vragen worden als onbeantwoord gemarkeerd.

Als u een Proctored-examen aflegt in een testcentrum of online via een Live Remote Proctor en u wilt gebruikmaken van de 5- minuut pauze mag je het zicht van de surveillant niet verlaten zonder toestemming. Als u deze procedure niet volgt, wordt uw score geannuleerd.

Voor meer informatie over de IBCLC-examenpauze en ander examenbeleid, raadpleegt u uw e-mail voor examenautorisatie en de COVID-19 Informatiecentrum.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de IBLCE-locatie die u van dienst is.

← Terug naar de COVID-19-bronnenpagina