IBLCE – Veelgestelde Vragen Over COVID-19 (FAQs – Dutch)

IBLCE COVID-19 FAQs (Dutch)

 1. Waarom verspreidt IBLCE de IBCLC-certificaten voor 2020 niet per post?
 2. In welke toetsmodaliteiten worden de examens van april / mei en september 2021 afgenomen?
 3. Welke financiële opties zijn er als ik mijn examenafspraak moet intrekken of annuleren?
 4. Wanneer kan ik mijn examenafspraak plannen?
 5. Wat gebeurt er als ik of een familielid vlak voor het examen COVID-19 krijgt en ik niet kan deelnemen aan het examen?
 6. Ik ben bezig klinische praktijkuren te verwerven om voor IBCLC-certificering in aanmerking te komen. Mag ik dat nu op afstand doen?
 7. Verlengt de IBLCE de uiterste datum voor hercertificering door CERP-studiepunten?
 8. Ik heb een aantal klinische vragen met betrekking tot COVID-19. Kunt u deze beantwoorden?
 9. Ik moet dit jaar opnieuw examen afleggen; mag ik hercertificeren met CERP-studiepunten?
 10. Wat heeft de IBLCE in het kader van COVID-19 gedaan om te voldoen aan de behoeften van de IBCLC-gecertificeerden, van de kandidaten en van het publiek?

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET TESTCENTRUM

 1. Hoe plan ik mijn afspraak in een testcentrum?
 2. Kan ik Prometric bellen om mijn afspraak bij een testcentrum te plannen?
 3. Ik heb moeite met het plannen van mijn afspraak in een testcentrum, omdat er in mijn omgeving geen open plaatsen lijken te zijn. Wat zijn mijn volgende stappen?
 4. Welke maatregelen met betrekking tot COVID-19 worden in testcentra getroffen/waar moet ik op letten als ik naar het centrum ga?
 5. Kan ik ervoor kiezen om het examen af te leggen via Live Remote Proctoring in plaats van naar een testcentrum te gaan?
 6. Ik heb een goedkeuring voor een borstvoedingspauze tijdens mijn examen. Is dit nog steeds mogelijk in een testcentrum?
 7. Wat gebeurt er als ik een examen plan in een testcentrum dat sluit vanwege COVID-19? Moet ik dan een wijzigingsboete betalen?

1. Waarom verspreidt IBLCE de IBCLC-certificaten voor 2020 niet per post?

De impact van COVID-19 maakte wijzigingen noodzakelijk in het typische proces van IBLCE voor het verspreiden van IBCLC-certificaten. Na evaluatie van de opties voor de noodzakelijke kwaliteitsborging en verspreidingsprocessen, heeft IBLCE vastgesteld dat de logistiek van het verstrekken van papieren certificaten, inclusief ID-kaarten en pakketten met onderzoeksresultaten, niet in overeenstemming is met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het beschermen van IBLCE-teamleden en geassocieerde leveranciers tegen COVID-19.

We begrijpen dat certificaten belangrijk zijn voor velen van u, en IBLCE werkt eraan om een ​​nieuwe oplossing te bieden die voldoet aan de IBCLC-behoeften en die kan worden geleverd door IBLCE-personeel en leveranciers in overeenstemming met de huidige gezondheidsrichtlijnen.

IBLCE evalueert momenteel digitale certificaatopties die in 2021 beschikbaar zullen zijn. We kijken ernaar uit om deze nieuwe en handige certificaatoptie dit jaar te introduceren. Meer informatie wordt op het IBLCE COVID-19 Resource Center geplaatst en naar kandidaten voor 2020 gemaild zodra deze beschikbaar komt.

Voor degenen die in 2020 gecertificeerd of opnieuw gecertificeerd zijn, zijn er andere opties om uw certificeringsstatus nu te verifiëren, waaronder:

 • Log in op uw online account en bekijk uw status onder “Mijn inloggegevens”. U kunt hier een routebeschrijving vinden om toegang te krijgen tot uw account.

Bovendien verwachten we dat het openbaar register tegen 31 januari 2021 zal worden bijgewerkt.

2. In welke toetsmodaliteiten worden de examens van april / mei en september 2021 afgenomen?

Zowel de examens van april / mei als van september 2021 zullen worden afgenomen in testcentra over de hele wereld. Voor degenen die het examen in het Engels afleggen, kan Live Remote Proctoring (LRP) ook een optie zijn. Momenteel biedt de testleverancier van IBLCE LRP alleen in het Engels aan. Live Remote Proctoring vereist dat de kandidaat voldoet aan de technische en milieucriteria om thuis te testen.

Op deze afbeelding ziet u wat uw mogelijkheden zijn.

IBLCE heeft het gebruik van LRP goedgekeurd voor IBCLC-examenadministraties in 2021 in het licht van de aanhoudende wereldwijde pandemie. Elk gebruik van LRP voor IBCLC-onderzoeken in 2022 en daarna zal worden onderworpen aan verdere evaluatie.

3. Welke financiële opties zijn er als ik mijn examenafspraak moet intrekken of annuleren?  

De IBLCE heeft voor u verschillende mogelijkheden in het geval dat u de examenafspraak intrekt of annuleert. Onderstaande tabel geeft aan wat uw mogelijkheden zijn. Neem voor vragen contact op met de IBLCE-vestiging in uw regio.  

Financiële mogelijkheden bij het intrekken/annuleren van de examenafspraak voor kandidaten voor het examen van maart/april en september 202

WieWatWanneer
ALLE goedgekeurde kandidaten (april / mei en september)​  Gedeeltelijke terugbetaling (50% van de betaalde vergoedingen)Kandidaten voor april / mei: Dien een verzoek in bij de IBLCE voor 19 april 2021.​

Kandidaten voor september: Dien een verzoek in bij IBLCE vóór 1 september 2021.
INITIËLE goedgekeurde kandidaten (april / mei en september)

Dit geldt ook voor degenen die zijn uitgesteld van de examens van 2020.
Stel vergoedingen uit voor een van de volgende twee examens*

*Kandidaten moeten zich aanmelden en voldoen aan de certificeringsvereisten in het jaar dat ze het examen afleggen.
Dien een verzoek in met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden * vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na het examenvenster.
RECERTIFICEREN DOOR ONDERZOEK Goedgekeurde kandidaten (april / mei en september)

Dit geldt ook voor die IBCLC’s die zijn uitgesteld van de examens van 2020.
Stel vergoedingen uit voor een van de volgende twee examens * en ontvang een certificeringsverlenging van één jaar tot 31 december 2022.

*Kandidaten moeten zich aanmelden en voldoen aan de vereisten voor hercertificering in het jaar dat ze het examen afleggen.
Dien een verzoek in met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden * en 15 L-CERP’s vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na het examenvenster.
ALLE goedgekeurde kandidaten (april / mei en september)

Dit geldt ook voor degenen die zijn uitgesteld van de examens van 2020.
Volledige terugbetalingKandidaten voor april / mei: Dien een verzoek in bij IBLCE vóór 19 april 2021 met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden*.

Kandidaten voor september: Dien een verzoek in bij IBLCE vóór 1 september 2021 met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden*.

Degenen die zijn uitgesteld van de 2020-examens en een volledige terugbetaling willen aanvragen, hoeven geen nieuwe volledige 2021-examenaanvraag in te dienen om een volledige terugbetaling aan te vragen. Bent u van plan om in 2021 een tentamen af te leggen, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. Neem contact op met uw regionale IBLCE-locatie voor meer informatie.

Om uitstel van een examen in 2022 aan te vragen, neemt u contact op met de IBLCE-locatie die u van dienst is.

* Buitengewone omstandigheden zijn onder meer aan COVID-19 gerelateerde problemen, zoals werkloosheid van de kandidaat en/of partner/echtgenoot, een aan COVID-19 gerelateerd gezondheidsprobleem van kandidaat of van direct familielid, en/of bezorgdheid om zich in verband met COVID-19 onder mensen te begeven. 
 
Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de pagina van de IBLCE over COVID-19 op de IBLCE-website http://www.iblce.orgDaar wordt specifieke informatie en worden updates verstrekt zodra deze beschikbaar zijn. Deze mogelijkheden houden verband met COVIC-19 en zijn alleen van toepassing voor examenkandidaten in 2021. 

4. Wanneer kan ik mijn examenafspraak plannen? 

U ontvangt een e-mail met examenautorisatie van IBLCE volgens het tijdsbestek waarvoor u bent geaccepteerd voor het IBCLC-examen. In deze e-mail vindt u gedetailleerde informatie die u nodig heeft om uw afspraak te plannen. Probeer alstublieft niet uw examenafspraak in te plannen voordat u dit bericht heeft ontvangen.

De IBLCE begint in juli met het verzenden van e-mails met examenautorisatie voor het IBCLC-examen van september 2021.

Neem bij vragen contact op met uw regionale IBLCE-locatie.

5. Wat gebeurt er als ik of een familielid vlak voor het examen COVID-19 krijgt en ik niet kan deelnemen aan het examen? 

De IBLCE heeft regels voor buitengewone omstandigheden die voorzien in uitstel wegens gezondheidsproblemen van u of uw gezin, en die houden ook specifiek rekening met gezondheidsproblemen vanwege COVID-19. 

Volgens de regels moet wel documentatie worden overlegd. Zie de Informatiegids voor de kandidaten of Handleiding voor hercertificering in uw taal of neem contact op met de IBLCE-vestiging in uw regio voor uw vragen. 

6. Ik ben bezig klinische praktijkuren te verwerven om voor IBCLC-certificering in aanmerking te komen. Mag ik dat nu op afstand doen? 

Tot 30 september 2021 mag u klinische praktijkuren op afstand verwerven. Zie Advies betreffende Telegezondheid van de IBLCE en de Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2, en 3 klinische praktijkvereisten (gepubliceerd op 6 oktober 2020) op uw taalpagina. Als u via leerweg 3 voor IBCLC in aanmerking wilt komen, raadpleeg dan de Gids voor stageplannen voor leerweg 3

7. Verlengt de IBLCE de uiterste datum voor hercertificering door CERP-studiepunten? 

De uiterste datum blijft 30 september 2021. Als een service aan gecertificeerden heeft IBLCE een sectie op haar website die in diverse talen en over veel onderwerpen, inclusief ethische vraagstukken, informatie biedt over de mogelijkheden van online CERP-studiepunten

Voor andere online mogelijkheden kunt u ook contact opnemen met uw internationale of nationale beroepsvereniging. 

De IBLCE heeft regels voor buitengewone omstandigheden die vanwege COVID-19 uitdrukkelijk zijn uitgebreid. Als uw gezondheid of dat van een direct familielid door COVID-19 wordt beïnvloed, of als u of uw partner is werkloos is vanwege COVID-19, dan kunt een beroep doen op de regels voor buitengewone omstandigheden. U behoeft daarvoor slechts een aanvraag in te dienen en documentatie te verstrekken, samen met het bewijs dat u 15 L-CERP-studiepunten heeft voltooid. Zie voor meer informatie de Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering middels CERP-studiepunten.  

8. Ik heb een aantal klinische vragen met betrekking tot COVID-19. Kunt u deze beantwoorden? 

Gezien de ongekende situatie heeft IBLCE snel via sociale media de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over COVID-19 verspreid, in het bijzonder toen de WHO COVID-19 voor het eerst tot pandemie bestempelde. 

Als certificeringsorgaan geeft de IBLCE doorgaans geen richtlijnen bij klinische vragen. Als u vragen hebt betreffende COVID-19, raden wij u aan feitelijke informatie te raadplegen, zoals uiteengezet in de gidsen voor de IBCLC-praktijk

U kunt ook contact opnemen met een beroepsvereniging.

9. Ik moet dit jaar opnieuw examen afleggen; mag ik hercertificeren met CERP-studiepunten? 

Als u zich dit jaar opnieuw moet certificeren door middel van een examen, wordt van u verwacht dat u zich hercertificeert door een examen. Tevens hebt u een aantal opties voor het afleggen van het examen of het intrekken of annuleren van uw examenafspraak. 

Dit is een beslissing die u zelf moet nemen en u moet overeenkomstig uw individuele omstandigheden de beste keuze maken. 

Als u het examen in het Engels aflegt kunt u, het examen afleggen thuis afleggen via Live Remote Proctoring indien de technische en omgevingsomstandigheden dat toelaten, of in een testcentrum. Momenteel biedt de organisatie die het examen namens de IBLCE afneemt, LRP alleen in het Engels aan.  

Degenen die het examen afleggen in een andere taal dan het Engels, kunnen het examen in een testcentrum afleggen. 

Als u vanwege gedocumenteerde buitengewone omstandigheden, waaronder die in verband met COVID-19, niet kunt deelnemen aan het examen, kunt u verzoeken het betaalde examengeld over te hevelen naar een examen in 2022 en uw certificering met één jaar te verlengen. Zoals u zich wellicht herinnert staat in de regels voor buitengewone omstandigheden ook dat u bij het verzoek een lijst met 15 L-CERP-studiepunten moet meesturen. Als u zoekt naar CERP-studiepunten die u online kunt verdienen, heeft IBLCE een lijst van Online studieproramma’s van aanbieders voor CERP-studiepunten op haar website.  

10. Wat heeft de IBLCE in het kader van COVID-19 gedaan om te voldoen aan de behoeften van de IBCLC-gecertificeerden, van de kandidaten en van het publiek? 

 • In het licht van COVID-19 heeft de IBLCE via sociale media begeleiding van de Wereldgezondheidsorganisatie geboden aan professionals en gezinnen. Hoewel dit doorgaans niet door een certificeringsorgaan wordt gedaan, verstrekte IBLCE ook wereldwijd informatie om voedselonzekerheid aan te pakken, zodat IBCLC’s waarmee gezinnen contact opnemen, indien nodig gemakkelijk toegang hebben tot informatiemateriaal. 
 • Gezien de aanhoudende impact van de COVID-19-pandemie, keurde de IBLCE het gebruik van LRP goed voor IBCLC-examenadministraties in 2021. Elk gebruik van LRP voor IBCLC-onderzoeken in 2022 en daarna zal worden onderworpen aan verdere evaluatie.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET TESTCENTRUM

1.     Hoe plan ik mijn afspraak in een testcentrum?

De IBLCE stuurt u een e-mail met toestemming voor het examen met gedetailleerde informatie over het planningsproces, inclusief een link naar de Prometric-webpagina waar u uw afspraak online kunt plannen. Sommige kandidaten moeten de planning telefonisch doen, raadpleeg dus uw e-mail met toestemming voor het examen voor specifieke instructies.

Lees voordat u uw examenafspraak plant, de COVID-19 kennisgeving voor het examen van de IBLCE en neem contact op met uw IBLCE-vestiging als u vragen heeft.

U moet bij de planning uw kandidaatsnummer (vermeld in de toestemmings-e-mail) gereed hebben.

2.     Kan ik Prometric bellen om mijn afspraak bij een testcentrum te plannen?

Als uw examenautorisatie-e-mail aangeeft dat u uw afspraak online kunt plannen via de Prometric-website, raden we u ten zeerste aan om dit te doen, aangezien Prometric lange wachttijden voor telefoontjes van de klantenservice heeft ervaren.

Sommige kandidaten moeten de planning telefonisch doen, raadpleeg dus uw e-mail met toestemming voor het examen voor specifieke instructies.

3.     Ik heb moeite met het plannen van mijn afspraak in een testcentrum, omdat er in mijn omgeving geen open plaatsen lijken te zijn. Wat zijn mijn volgende stappen?

Als gevolg van COVID-19, de maatregelen voor sociale afstand die van kracht zijn en de sluitingen van testcentra, moet u er rekening mee houden dat u in het begin misschien wat problemen ondervindt bij het plannen van uw afspraak. U kunt erop rekenen dat de organisatie die het examen afneemt regelmatig locaties en/of afspraaktijden opent en dat het IBCLC-certificeringsprogramma essentieel is, zodat u toegang heeft tot alle open testcentra. We raden u aan om te blijven proberen uw afspraak in te plannen.

4.     Welke maatregelen met betrekking tot COVID-19 worden in testcentra getroffen/waar moet ik op letten als ik naar het centrum ga?

Vanwege COVID-19 neemt Prometric stappen in testcentra. Deze stappen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de Centers for Disease Control (VS) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en worden steeds geactualiseerd op basis van de dan geldende voorschriften ter plaatse. Hieronder vindt u hiervan een overzicht en we raden u aan de website van Prometric regelmatig te controleren op actualiseringen, ook in de dagen voorafgaand aan uw examendatum.

 • Kandidaten moeten de gehele tijd in het testcentrum een mondkapje dragen en voldoen aan alle andere landelijke of lokale vereisten die op het moment van het examen van kracht zijn.
  • Let op: het kan zijn dat u uw masker kort moet verlagen / verwijderen, wanneer daarom wordt gevraagd, voor een foto als onderdeel van de veiligheidscontrole.
 • Sociale afstand wordt nageleefd, zowel tijdens de veiligheidsprocedures, als bij het aanwijzen van een zitplaats aan de examenkandidaten.
  • Let tijdens het inchecken op borden op de vloer met de tekst ‘Sta hier’ of een ‘X’. Deze laten u zien waar u op veilige afstand van het testcentrumpersoneel en andere testpersonen kunt staan om beveiligingsprocedures te voltooien.
 • Alle oppervlakken en materialen (bijv. tafels, pennen, enz.) worden regelmatig tussen examensessies gereinigd en in plaats van uitwisbare borden wordt kladpapier verstrekt.

BELANGRIJKE OPMERKING: Met het binnentreden van het testcentrum stemmen kandidaten ermee in een mondkapje te dragen en bevestigen zij het onderstaande, zoals vermeld op een mededeling op de deur:

 • U bent in de afgelopen 14 dagen niet gediagnosticeerd met COVID-19;
 • U bent in de afgelopen 14 dagen niet blootgesteld aan iemand met de diagnose COVID-19;*
 • U hebt geen griep of verkoudheidsverschijnselen;
 • En u bent in de afgelopen 14 dagen niet teruggekeerd van een reis naar een zeer besmet gebied.**

*Een uitzondering vormen medische en gezondheidswerkers die met hun patiënten veilige en preventieve maatregelen hebben genomen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen.

**Zeer besmette gebieden die onderhevig zijn aan reisbeperkingen/quarantainevereisten, worden doorgaans op lokaal niveau vastgesteld door middel van verordeningen, instructies of richtlijnen. Raadpleeg de lokale vereisten voor beperkt reizen op de locatie waar u geëxamineerd wilt worden.

Houd er rekening mee dat Prometric de bovenstaande verklaringen indien nodig actualiseert. Bekijk dus al voor uw afspraak regelmatig de Prometric-website en de maatregelen voor sociale afstand. U kunt ook de informatie bekijken die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gepubliceerd over internationaal reizen in verband met COVID-19.

Als u vragen heeft over dit proces of niet weet of u aan deze vereisten kunt voldoen, neem dan contact op met uw IBLCE-vestiging.

5.    Kan ik ervoor kiezen om het examen af te leggen via Live Remote Proctoring in plaats van naar een testcentrum te gaan?

Als u het examen in het Engels aflegt en uw computer wordt goedgekeurd door de System Readiness Check, en als uw werkruimte voldoet aan de omgevingscriteria, dan komt u in aanmerking voor LRP. Bekijk hier de informatie van de IBLCE over uw examenopties.

Meer informatie over het afleggen van het IBCLC-examen via Live Remote Proctoring in het Engels vindt u hier.

6. Ik heb een goedkeuring voor een borstvoedingspauze tijdens mijn examen. Is dit nog steeds mogelijk in een testcentrum?

Ja, u mag het examen nog steeds afleggen in een testcentrum met de goedgekeurde borstvoedingspauze. De IBLCE werkt nauw samen met de organisatie die het examen afneemt om een privélocatie te vinden waar u borstvoeding kunt geven of kunt afkolven. Deze privélocatie kan een privékamer of verplaatsbaar compartiment zijn. De organisatie die het examen afneemt en de IBLCE zullen samen met u het testcentrum vinden dat zich het dichtst bij uw huis bevindt en dat borstvoedingsaccommodatie kan bieden. Raadpleeg uw e-mail met toestemming voor het examen voor aanvullende informatie.

7. Wat gebeurt er als ik een examen plan in een testcentrum dat sluit vanwege COVID-19? Moet ik dan een wijzigingsboete betalen?

Als uw examenafspraak wordt beïnvloed als gevolg van de sluiting van het centrum of door overheidsbeperkingen, dan ontvangt u een e-mailbericht met de mededeling dat uw afspraak is geannuleerd en worden instructies gegeven voor het opnieuw plannen voor een datum in de toekomst. Er worden geen wijzigingskosten in rekening gebracht.

← Terug naar het IBLCE 2020 – Informatiecentrum voor COVID-19
← Terug naar Live Remote Proctoring (LRP) -informatie
← Terug naar Testcentrum-informatie