Informatie over het testcentrum (Test Centre – Dutch)

COVID-19 Test Centre Information (Dutch)

Indien u van plan bent het IBCLC-examen van september 2022 in een testcentrum af te leggen, bekijk dan de onderstaande checklists om te zien hoe u zich kunt voorbereiden op het examen in een testcentrum.

Houd er rekening mee dat de IBLCE het dragen van maskers door examenkandidaten blijft verplichten tijdens het afleggen van het IBCLC-onderzoek in testcentra. Er kunnen aanvullende vereisten voor het testcentrum zijn, dus examenkandidaten worden sterk aangemoedigd om regelmatig het Prometric-testcentrumbeleid te lezen voor de meest actuele informatie over COVID-19.

Wij raden u aan om de informatie van de IBLCE en van Prometric (de externe organisatie die het BLCE-examen afneemt) te bekijken over het afleggen van het IBCLC-examen in een testcentrum.

Let op: Links naar de website van de externe organisatie die het IBLCE-examen afneemt, Prometric, brengen u naar de Engelse pagina, maar u kunt pagina’s in alle IBLCE-talen vinden.

Op een computer: Klik in de rechterbovenhoek op de blauwe knop waarop “English” staat om uw taal te selecteren.

Op een mobiele telefoon: Klik op de oranje cirkel met drie horizontale lijnen om het menu te vinden. Schuif omlaag om de blauwe knop “English” te vinden en selecteer daar uw taal.

U mag erop rekenen dat als u een pauze voor borstvoeding aanvraagt, de IBLCE nauw samenwerkt met de organisatie die het examen afneemt om u een privélocatie in het testcentrum te bieden voor de borstvoeding of het afkolven. Deze privélocatie kan een privékamer of verplaatsbaar compartiment zijn. Dit kan van invloed zijn op de afstand die u moet reizen naar een testcentrum. Na het plannen van uw examenafspraak met een Borstvoedingspauze, ontvangt u twee e-mails van Prometric. De eerste is de bevestiging van uw afspraak. De tweede bevat belangrijke informatie over uw borstvoedingspauze. Lees beide zorgvuldig door.

Meer informatie over het deelnemen aan het examen in een testcentrum kunt u vinden op de COVID-19 veelgestelde vragen-pagina van de IBLCE.

Houd er rekening mee dat de IBLCE deze informatie op haar website voor u beschikbaar stelt en deze periodiek zal actualiseren. Omdat er vaak iets verandert en Prometric haar website voortdurend actualiseert, raden we u aan om deze informatie en de website van Prometric regelmatig te bekijken. 

U kunt voor meer informatie op elk item in de checklist klikken of naar beneden scrollen om de gedetailleerde checklists volledig te bekijken.


Testcentrum-checklist voordat de examendag aanbreekt

 

Bekijk de IBLCE-examenopties en Kennisgeving van de examendag

Bekijk voordat u uw IBCLC-2022-examenafspraak maakt eerst uw mogelijkheden voor het afleggen van het examen in het IBLCE COVID-19 Informatiecentrum.

Bekijk de volledige IBLCE-kennisgeving van de examendag hier.

 

Plan uw afspraak

Zodra u uw e-mail met de toestemming voor het examen van IBLCE hebt ontvangen, plant u uw afspraak met Prometric. U moet bij de planning uw kandidaatsnummer (vermeld in de toestemmings-e-mail) gereed hebben.

  • Als uw e-mail met toestemming voor het examen aangeeft dat u uw afspraak via de Prometric-website online kunt plannen, raden we u sterk aan dit te doen, omdat de telefoonlijn van Prometric-klantenservice zeer lange wachttijden kan hebben.
  • Als gevolg van COVID-19 en maatregelen voor sociale afstand en sluitingen van testcentra, moet u er rekening mee houden dat u in eerste instantie wat problemen kunt ondervinden bij het plannen van uw afspraak. Houd er rekening mee dat de organisatie die het examen afneemt regelmatig locaties en/of afspraaktijden opent en dat het IBCLC-certificeringsprogramma essentieel is, zodat u toegang heeft tot alle open testcentra. We radenu aan om te blijven proberen uw afspraak in te plannen, aangezien locaties en afspraaktijden regelmatig geopend worden.

 

Controleer uw identiteitsbewijzen

Zorg ervoor dat u twee identiteitsbewijzen gereed hebt.

  • Het primaire identiteitsbewijs moet een geldig, niet-verlopen, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs zijn die uw naam, recente foto en handtekening bevat.
  • Het secundaire identiteitsbewijs moet uw naam en handtekening of uw naam en recente foto bevatten.

De namen op beide identiteitsbewijzen moeten aan elkaar gelijk zijn en de naam moet dezelfde zijn als welke de IBLCE heeft op de dag van uw afspraak. Naamswijzigingen kunnen tot 2 september 2022 bij de IBLCE worden aangebracht voor het examen van september 2022.

 

Lees over de maatregelen voor sociale afstand

Lees de informatie op de website van Prometric over de maatregelen voor sociale afstand die in het testcentrum zijn genomen. Prometric kijkt naar de aanbevelingen van de Centers for Disease Control (VS) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en actualiseert haar maatregelen op basis van de geldende voorschriften ter plaatse. Bovendien is het erg belangrijk om deze lijst met testcentra die specifieke COVID-19-gerelateerde vereisten hebben, door te nemen.

 

Leg een mondkapje klaar om mee te nemen

Houd er rekening mee dat de IBLCE het dragen van maskers door examenkandidaten blijft verplichten tijdens het afleggen van het IBCLC-onderzoek in testcentra. Zorg ervoor dat je een masker of gezichtsbedekking hebt om te dragen in het testcentrum. (Maskers met draagbare technologie zijn verboden.) Als u een borstvoedingspauze heeft gepland, zorg er dan voor dat uw verzorger een mondkapje bij zich heeft. Prometric heeft de IBLCE laten weten dat uw kind dat de borstvoeding krijgt geen mondkapje hoeft te dragen. Houd er rekening mee dat u in het testcentrum ook handschoenen mag dragen.

Vind hier de nieuwste updates van het Prometric Test Center-beleid.

 

Bekijk de richtlijnen voor het betreden van een testcentrum

 Zorg ervoor dat u al het onderstaande kunt verklaren:

  • U bent in de afgelopen 14 dagen niet gediagnosticeerd met COVID-19;
  • U bent in de afgelopen 14 dagen niet blootgesteld aan iemand met de diagnose COVID-19;*
  • U hebt geen griep of verkoudheidsverschijnselen; en
  • U bent in de afgelopen 14 dagen niet teruggekeerd van een reis naar een zeer besmet gebied.**

*Een uitzondering vormen medische en gezondheidswerkers die met hun patiënten veilige en preventieve maatregelen hebben genomen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen.

**Zeer besmette gebieden die onderhevig zijn aan reisbeperkingen/quarantainevereisten, worden doorgaans op lokaal niveau vastgesteld door middel van verordeningen, instructies of richtlijnen. Raadpleeg de lokale voorwaarden voor reisbeperkingen op de locatie waar u geëxamineerd wilt worden.

Houd er rekening mee dat Prometric de bovenstaande verklaringen indien nodig actualiseert. Bekijk dus regelmatig, al voor de dag van uw afspraak, de Prometric-website en de maatregelen voor sociale afstand, met name op de laatste dagen voorafgaand aan en op de dag van uw afspraak. U kunt ook de informatie bekijken die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gepubliceerd over internationaal reizen in verband met COVID-19.


Testcentrum-checklist voor de examendag

 

Neem uw identiteitsbewijzen mee

De twee identiteitsbewijzen dragen beide uw naam, zoals die bij de IBLCE bekend is.

 

Neem uw mondkapje mee

Houd er rekening mee dat de IBLCE het dragen van maskers door examenkandidaten blijft verplichten tijdens het afleggen van het IBCLC-onderzoek in testcentra.

Vind hier de nieuwste updates van het Prometric Test Center-beleid.

 

Arriveer vroeg

Kom minstens 30 minuten vóór uw geplande examentijd naar het testcentrum voor de veiligheidsprocedures (identiteitscontrole, enz.) en om een zitplaats toegewezen te krijgen.

 

Ken de richtlijnen voor sociale afstand en de richtlijnen van het testcentrum

Lees de website van Prometric over de maatregelen voor sociale afstand die voor die dag in het testcentrum zijn genomen. Op grond van privacyoverwegingen stelt de IBLCE het niet verplicht dat uw biometrie (vingerafdrukken) wordt genomen ten tijde van het examen, maar ter bescherming van de integriteit van uw diploma past de organisatie die het examen afneemt als extra veiligheidsmaatregel, net als op de luchthaven, het scannen met een metaaldetectorstok toe. Vanwege COVID-19-procedures is het mogelijk dat uw testcentrum die dag kandidaten niet scant.

 

Leg het IBCLC-examen af!

Bijgewerkt 2 augustus 2022

←Informatiecentrum voor COVID-19