ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ COVID-19 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ IBLCE (FAQs – Greek)

 1. Πότε πρόκειται να διεξαχθούν οι επαναπρογραμματισμένες εξετάσεις του Μαρτίου/ Απριλίου 2020;
 2. Πότε πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση του Σεπτεμβρίου;
 3. Σε τι είδους εγκαταστάσεις θα διεξαχθούν οι επαναπρογραμματισμένες εξετάσεις του Μαρτίου/ Απριλίου και η εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020;
 4. Ποιες θα είναι οι επιλογές μου, από οικονομικής απόψεως, αν χρειαστεί να αποχωρήσω/ να ακυρώσω το ραντεβού μου για την εξέταση;
 5. Πότε θα μπορώ να προγραμματίσω το ραντεβού μου για την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020;
 6. Τι θα συμβεί αν εγώ ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μου προσβληθεί από τη νόσο COVID-19 ενώ πλησιάζει η ημερομηνία της εξέτασης και δεν μπορέσω να συμμετάσχω;
 7. Προσπαθώ να συμπληρώσω τις απαιτούμενες ώρες κλινικής εξάσκησης, προκειμένου να πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC. Μήπως μπορώ αυτήν τη φορά να τις συμπληρώσω εξ αποστάσεως;
 8. Θα παρατείνει το IBLCE την προθεσμία για την επαναπιστοποίηση μέσω μορίων CERP;
 9. Έχω ορισμένες ερωτήσεις ιατρικού περιεχομένου αναφορικά με τη νόσο COVID-19. Μπορείτε να μου τις απαντήσετε;
 10.  Φέτος, θα πρέπει να ανανεώσω την πιστοποίησή μου συμμετέχοντας στην εξέταση. Μήπως μπορώ να επαναπιστοποιηθώ μέσω μορίων «CERP»;
 11. Τι έχει πράξει το IBLCE αναφορικά με την πανδημία COVID-19, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιστοποιημένων και των υποψήφιων συμβούλων IBCLC, καθώς και του ευρύτερου κοινού;
 12. Εφόσον η ανακοίνωση για την αναβολή των εξετάσεων Μαρτίου/ Απριλίου έγινε στις 13 Μαρτίου 2020, γιατί το IBLCE ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για τις εξετάσεις του 2020 πριν από τα τέλη Μαΐου;

Συχνές ερωτήσεις για τα εξεταστικά κέντρα

 1. Πώς προγραμματίζω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 2. Μπορώ να καλέσω την Prometric για να προγραμματίσω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 3. Δυσκολεύομαι να προγραμματίσω το ραντεβού μου σε κάποιο εξεταστικό κέντρο, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις/θέσεις στην περιοχή μου. Ποια είναι τα επόμενά μου βήματα;
 4. Ποια μέτρα λαμβάνονται στα εξεταστικά κέντρα σε σχέση με την COVID-19/ τι θα πρέπει να γνωρίζω όταν πάω στο εξεταστικό κέντρο;
 5. Μπορώ να επιλέξω να δώσω την εξέταση μέσω Live Remote Proctoring αντί να μεταβώ σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 6. Έχω λάβει έγκριση για διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια της εξέτασης. Υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα σε ένα εξεταστικό κέντρο;
 7. Τι γίνεται αν προγραμματίσω τη διεξαγωγή της εξέτασης σε κάποιο εξεταστικό κέντρο και αυτό κλείσει λόγω της πανδημίας COVID-19; Θα υπάρξει χρέωση για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού;

1. Πότε πρόκειται να διεξαχθούν οι επαναπρογραμματισμένες εξετάσεις του Μαρτίου/ Απριλίου 2020; 

Οι επαναπρογραμματισμένες εξετάσεις του Μαρτίου/ Απριλίου 2020 για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC θα διεξαχθούν από τις 8 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020. 

2. Πότε πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση του Σεπτεμβρίου; 

Η εξέταση IBCLC του Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020. 

3. Σε τι είδους εγκαταστάσεις θα διεξαχθούν οι επαναπρογραμματισμένες εξετάσεις του Μαρτίου/ Απριλίου και η εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020; 

Τόσο οι επαναπρογραμματισμένες εξετάσεις του Μαρτίου/ Απριλίου όσο και η εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο. Για εκείνους που δίνουν την εξέταση στα αγγλικά, υπάρχει και η επιλογή της συμμετοχής τους μέσω ζωντανής σύνδεσης με απομακρυσμένο επιτηρητή (Live Remote Proctoring ή LPR). Επί του παρόντος, η επιλογή LRP είναι διαθέσιμη από τον αρμόδιο προμηθευτή του IBLCE μόνο στα αγγλικά. Για τη συμμετοχή μέσω ζωντανής σύνδεσης με απομακρυσμένο επιτηρητή, ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να δώσει την εξέταση κατ’ οίκον. 

Ανατρέξτε στο γράφημα με τις επιλογές σας.

4. Ποιες θα είναι οι επιλογές μου, από οικονομικής απόψεως, αν χρειαστεί να αποχωρήσω/ να ακυρώσω το ραντεβού μου για την εξέταση; 

Το IBLCE σάς παρέχει αρκετές επιλογές αναφορικά με την αποχώρηση/ την ακύρωση του ραντεβού σας για την εξέταση. Ανατρέξτε στον πίνακα με τις επιλογές σας και επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE που εξυπηρετεί τη χώρα διαμονής σας αν έχετε τυχόν ερωτήσεις. 

Επιλογές από οικονομικής απόψεως για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαρτίου/ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2020 σε περίπτωση αποχώρησης/ ακύρωσης ραντεβού εξέτασης 

Ποιος Τι Πότε 
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι Επιστροφή μέρους των εξέταστρων 
(50% των καταβεβλημένων εξέταστρων) 
Υποβολή αιτήματος στο IBLCE έως τις 31 Αυγούστου 2020. 
Υποψήφιοι που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην εξέταση Μεταφορά εξέταστρων για χρήση σε εξέταση το 2021 Υποβολή αιτήματος με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως αιτία* πριν την ημερομηνία εξέτασης ή εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του χρονικού πλαισίου διεξαγωγής της εξέτασης. 
Υποψήφιοι που επιθυμούν ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ Μεταφορά εξέταστρων για χρήση σε εξέταση το 2021 και παράταση της πιστοποίησης για ένα έτος Υποβολή αιτήματος με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως αιτία* και 15 μόρια «L-CERP» πριν την ημερομηνία εξέτασης ή εντός 30 ημερών μετά τη λήξη του χρονικού πλαισίου διεξαγωγής της εξέτασης. 
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι Επιστροφή πλήρους ποσού των εξέταστρων Υποβολή αιτήματος στο IBLCE έως τις 31 Αυγούστου 2020 με τεκμηριωμένες έκτακτες περιστάσεις ως αιτία*. 

Για να ζητήσετε αναβολή σε εξέταση το 2021, επικοινωνήστε με την τοποθεσία IBLCE που σας εξυπηρετεί.

*Στις έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλήματα σχετικά με την πανδημία COVID-19, όπως απώλεια εργασίας του υποψηφίου και/ή του(της) συζύγου/συντρόφου, θέμα υγείας του υποψηφίου ή άμεσου στενού συγγενή του που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 και/ή προβληματισμός σχετικά με την παρουσία σε δημόσιους χώρους λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές, ανατρέξτε στην ειδική σελίδα για την πανδημία COVID-19 στον ιστότοπο του IBLCE http://www.iblce.org η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που καθίστανται διαθέσιμες νέες πληροφορίες. Οι επιλογές αυτές παρέχονται λόγω της πανδημίας COVID-19 και ισχύουν μόνο για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 2020. 

5. Πότε θα μπορώ να προγραμματίσω το ραντεβού μου για την εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020; 

Οι υποψήφιοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Μαρτίου/ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2020 για την πιστοποίηση IBCLC θα μπορέσουν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο

Σας παρακαλούμε να μην επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο προμηθευτή για τον προγραμματισμό ραντεβού έως ότου λάβετε το ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής στις εξετάσεις από το IBLCE. 

Το IBLCE συνεργάζεται στενά με εξωτερικό αρμόδιο προμηθευτή, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 του IBLCE. Σας παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί στη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς ο προμηθευτής προσπαθεί να προγραμματίσει εκ νέου τη συμμετοχή 400.000 υποψηφίων σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια. 

6. Τι θα συμβεί αν εγώ ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μου προσβληθεί από τη νόσο COVID-19 ενώ πλησιάζει η ημερομηνία της εξέτασης και δεν μπορέσω να συμμετάσχω; 

Το IBLCE τηρεί μια πολιτική για έκτακτες περιστάσεις, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η μεταφορά των εξέταστρων εφόσον εσείς ή κάποιο μέλος της οικογενείας σας αντιμετωπίζει θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων υγείας που σχετίζονται συγκεκριμένα με τη νόσο COVID-19. 

Βάσει αυτής της πολιτικής, απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων. Ανατρέξτε στον Ενημερωτικό οδηγό υποψηφίων ή στον Οδηγό επαναπιστοποίησης στη σελίδα για τη χώρα σας ή επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE στη χώρα διαμονής σας αν έχετε τυχόν ερωτήσεις. 

7. Προσπαθώ να συμπληρώσω τις απαιτούμενες ώρες κλινικής εξάσκησης, προκειμένου να πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC. Μήπως μπορώ αυτήν τη φορά να τις συμπληρώσω εξ αποστάσεως; 

Από τώρα και έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, μπορείτε να συγκεντρώσετε ώρες κλινικής εξάσκησης εξ αποστάσεως. Ανατρέξτε στη Συμβουλευτική γνωμοδότηση του IBLCE σχετικά με την τηλεϋγεία, καθώς και στις Ενημερωμένες προσωρινές οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τις οδούς αποδοχής 1, 2 και 3 (ημερομηνία έκδοσης: 14 Μαΐου 2020) στη σελίδα για τη χώρα σας. Επιπλέον, αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα κριτήρια λήψης της πιστοποίησης IBCLC μέσω της οδού 3, ανατρέξτε στον Οδηγό σχεδιασμού προγράμματος για την 3η οδό

8. Θα παρατείνει το IBLCE την προθεσμία για την επαναπιστοποίηση μέσω μορίων CERP; 

Η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Για την εξυπηρέτηση των πιστοποιημένων συμβούλων, ο ιστότοπος του IBLCE διαθέτει ειδική ενότητα στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες λήψης μορίων CERP μέσω προγραμμάτων διαδικτυακής επιμόρφωσης σε διάφορες γλώσσες και πάνω σε διάφορα γνωστικά πεδία, καθώς και προσφορές εκπαίδευσης για δεοντολογικά θέματα. 

Επίσης, ίσως θελήσετε να επικοινωνήσετε με τον διεθνή επαγγελματικό σύλλογο ή τον επαγγελματικό σύλλογο της χώρας σας σχετικά με άλλες δυνατότητες διαδικτυακής επιμόρφωσης. 

Το IBLCE ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική για τις έκτακτες περιστάσεις, το πεδίο ισχύος της οποίας έχει διευρυνθεί ακριβώς λόγω της πανδημίας COVID-19. Αν εσείς ή ένας άμεσος στενός συγγενής σας αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19 ή αν εσείς ή ο(η) σύντροφός σας έμεινε άνεργος(-η) λόγω της πανδημίας COVID-19, η περίπτωσή σας καλύπτεται από την πολιτική έκτακτων περιστάσεων. Θα χρειαστεί απλώς να υποβάλετε αίτημα μαζί με τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, καθώς και αποδεικτικά ολοκλήρωσης εκπαίδευσης ισοδύναμης με 15 μόρια «L-CERP». Ανατρέξτε στην Πολιτική του IBLCE για τα αιτήματα παράτασης στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP» για περισσότερες πληροφορίες. 

9. Έχω ορισμένες ερωτήσεις ιατρικού περιεχομένου αναφορικά με τη νόσο COVID-19. Μπορείτε να μου τις απαντήσετε; 

Καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, το IBLCE προσπαθεί να δημοσιοποιεί άμεσα τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με τη νόσο COVID-19, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά από τότε που ο Π.Ο.Υ. ανακήρυξε για πρώτη φορά τη νόσο COVID-19 πανδημία. 

Κατά κανόνα, το IBLCE, ως οργανισμός πιστοποίησης, δεν παρέχει οδηγίες για θέματα ιατρικής φύσεως. Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τη νόσο COVID-19, σας ενθαρρύνουμε, όπως ορίζεται στα καθοδηγητικά έγγραφα για την άσκηση της δραστηριότητας του IBCLC, να συμβουλευτείτε πηγές τεκμηριωμένης ενημέρωσης. 

Επίσης, ίσως να θέλετε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματικό σύλλογο. 

10.  Φέτος, θα πρέπει να ανανεώσω την πιστοποίησή μου συμμετέχοντας στην εξέταση. Μήπως μπορώ να επαναπιστοποιηθώ μέσω μορίων «CERP»; 

Αν φέτος πρέπει να ανανεώσετε την πιστοποίησή σας συμμετέχοντας στην εξέταση, αναμένεται να λάβετε μέρος στην εξέταση. Έχετε κάποιες διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με το αν θα συμμετάσχετε στην εξέταση ή θα αποχωρήσετε/ ακυρώσετε το ραντεβού σας. 

Η απόφαση είναι δική σας και θα πρέπει να κάνετε την καλύτερη επιλογή για εσάς με βάση την προσωπική σας κατάσταση. 

Μπορείτε να συμμετάσχετε από το σπίτι σας μέσω ζωντανής σύνδεσης με απομακρυσμένο επιτηρητή (LRP), εφόσον πληροίτε τις τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, ή να μεταβείτε σε κάποιο εξεταστικό κέντρο, στην περίπτωση που πρόκειται να δώσετε την εξέταση στα αγγλικά. Επί του παρόντος, η επιλογή LRP είναι διαθέσιμη από τον αρμόδιο προμηθευτή του IBLCE μόνο στα αγγλικά. 

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά, θα πρέπει να επισκεφτούν ένα εξεταστικό κέντρο. 

Αν δεν μπορείτε να λάβετε μέρος στην εξέταση λόγω τεκμηριωμένων έκτακτων περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων περιστάσεων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, τότε μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των καταβεβλημένων εξέταστρων για χρήση σε εξέταση το 2021, καθώς και παράταση της πιστοποίησής σας για ένα έτος. Όπως θα θυμάστε, σύμφωνα με την πολιτική για τις έκτακτες περιστάσεις, η υποβολή του αιτήματος πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης ισοδύναμης με 15 μόρια «L-CERP». Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε μόρια CERP μέσω του διαδικτύου, το IBLCE διαθέτει στον ιστότοπό του μια λίστα με Προγράμματα Διαδικτυακής Επιμόρφωσης για μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CERP)

11. Τι έχει πράξει το IBLCE αναφορικά με την πανδημία COVID-19, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιστοποιημένων και των υποψήφιων συμβούλων IBCLC, καθώς και του ευρύτερου κοινού; 

 • Για να εξυπηρετήσει τους πιστοποιημένους και τους υποψήφιους συμβούλους IBCLC στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως έκτακτη κατάσταση για τη δημόσια υγεία, η ομάδα του IBLCE δημιούργησε άμεσα μια νέα ενότητα στον ιστότοπο του IBLCE στην οποία περιλαμβάνεται μια λίστα με ηλεκτρονικά προγράμματα επιμόρφωσης με παροχή μορίων CERP και εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία. Υπάρχουν πάνω από 200 προσφορές εκπαίδευσης σε διάφορες γλώσσες τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε με βάση τη γλώσσα διεξαγωγής, τον πάροχο, την ημερομηνία και το θέμα. 
 • Αναφορικά με τη νόσο COVID-19, το IBLCE δημοσιοποίησε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους επαγγελματίες και τις οικογένειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, παρόλο που αυτό δεν συνιστά συνήθη πρακτική ενός οργανισμού πιστοποίησης, το IBLCE παρείχε γενικές πληροφορίες, προκειμένου να καθησυχάσει τις ανησυχίες σχετικά με τα τρόφιμα και οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι IBCLC με τους οποίους έρχονται σε επικοινωνία οι οικογένειες να έχουν άμεση πρόσβαση σε πηγές αναφοράς, εφόσον χρειαστεί. 
 • Για να δοθεί επιπλέον χρόνος σε εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεδομένου ότι η αποστολή υπενθυμίσεων μέσω συμβατικού ταχυδρομείου από το IBLCE σε εκείνους που πρέπει να επαναπιστοποιηθούν δεν ήταν φέτος εφικτή, το IBLCE παρέτεινε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 15 Ιουνίου 2020. Παρόλο που αποστείλαμε πολλές φορές ηλεκτρονικό μήνυμα στους IBCLC που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν με συμμετοχή στην εξέταση, δεν μπορέσαμε να ταχυδρομήσουμε τις συνήθεις ειδοποιήσεις και, για τον λόγο αυτό, παρατείναμε την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Έτσι, οι IBCLC που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων θα μπορέσουν να επαληθεύσουν ότι η καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στα αρχεία μας είναι σωστή και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. (Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας που τηρούνται στο αρχείο εμπίπτει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις σας.) 

12. Εφόσον η ανακοίνωση για την αναβολή των εξετάσεων Μαρτίου/ Απριλίου έγινε στις 13 Μαρτίου 2020, γιατί το IBLCE ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για τις εξετάσεις του 2020 πριν από τα τέλη Μαΐου; 

Το πρόγραμμα πιστοποίησης IBCLC ανήκει σε έναν από τους πιο σύνθετους οργανισμούς πιστοποίησης τέτοιας εμβέλειας. Το IBLCE διαθέτει περισσότερους από 32.500 πιστοποιημένους συμβούλους σε 122 χώρες. Επίσης, το IBLCE διαθέτει Συντονιστές σε περίπου 50 χώρες/περιοχές, πρόθυμους να σας παράσχουν υποστήριξη! 

Το IBLCE διεξάγει την εξέταση σε 17 γλώσσες και το 2019, η εξέταση IBCLC έλαβε χώρα για περίπου 6.400 υποψηφίους σε 17 γλώσσες, σε περίπου 70 χώρες, σε περισσότερα από 900 εξεταστικά κέντρα. 

Λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα του και της εξελισσόμενης πορείας της νόσου COVID-19, το IBLCE έπρεπε να λάβει αρκετά μέτρα και να μελετήσει πολλούς παράγοντες, προκειμένου να καθορίσει την ενδεδειγμένη πορεία για το μέλλον. 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, ο αρμόδιος προμηθευτής του IBLCE έπρεπε να προγραμματίσει εκ νέου τη συμμετοχή 400.000 υποψηφίων σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Ο αρμόδιος προμηθευτής για τη διεξαγωγή των εξετάσεων εξυπηρετεί κι άλλους 350 πελάτες περίπου (ορισμένοι με μεγάλο αριθμό προγραμμάτων πιστοποίησης) εκτός από το IBLCE. 

Για να μπορέσει να ενημερώσει τους υποψηφίους που πρόκειται να δώσουν την εξέταση το 2020 αναφορικά με την ενδεδειγμένη πορεία στο μέλλον, το IBLCE έπρεπε να προβεί σε αρκετές ενέργειες. 

Ο εξωτερικός φορέας διαπίστευσης με τον οποίο το IBLCE διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία ενέκρινε τη συμμετοχή στην εξέταση μέσω ζωντανής σύνδεσης με απομακρυσμένο επιτηρητή (Live Remote Proctoring ή LRP) και μερίμνησε ώστε να υπάρξει σχετική εξαίρεση, καθώς η συγκεκριμένη επιλογή θεωρούταν ότι δεν πληροί τα κριτήρια διαπίστευσης πριν την πανδημία COVID-19. 

Στη συνέχεια, το IBLCE τροποποίησε την υπάρχουσα σύμβαση με τον προμηθευτή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων όπως και τόσοι άλλοι πελάτες του ίδιου προμηθευτή. 

Κατόπιν, το IBLCE κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης σε σχέση με τη χρήση της επιλογής LRP στον εξωτερικό φορέα διαπίστευσης, η οποία και εγκρίθηκε. Παρόμοια αίτηση έχει κατατεθεί και για πολλά άλλα προγράμματα πιστοποίησης. 

Συχνές ερωτήσεις για τα εξεταστικά κέντρα

1.     Πώς προγραμματίζω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Το IBLCE θα σας αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής στην εξέταση που θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία προγραμματισμού των ραντεβού, μεταξύ άλλων, έναν σύνδεσμο για την ιστοσελίδα της Prometric, ώστε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας online. Ορισμένοι υποψήφιοι θα χρειαστεί να προγραμματίσουν τηλεφωνικά το ραντεβού τους, συνεπώς, συμβουλευτείτε το ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής για συγκεκριμένες οδηγίες.

Προτού προγραμματίσετε το ραντεβού σας, διαβάστε την ανακοίνωση του IBLCE για την ημέρα της εξέτασης στο Κέντρο Αναφοράς για την COVID-19 και, αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE στη χώρα διαμονής σας.

Κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό υποψηφίου (παρέχεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης). Σημαντική σημείωση: οι υποψήφιοι από την επαναπρογραμματισμένη εξέταση Μαρτίου/Απριλίου 2020 θα έχουν νέο αριθμό υποψηφίου.

2.     Μπορώ να καλέσω την Prometric για να προγραμματίσω το ραντεβού μου σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Λόγω του αντίκτυπου που είχε η πανδημία COVID-19 στη διεξαγωγή πολλών προγραμματισμένων εξετάσεων, η Prometric προγραμματίζει εκ νέου τη συμμετοχή 400.000 και πλέον υποψηφίων μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια και, συνεπώς, μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με μεγάλους χρόνους αναμονής αν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών. Ο προγραμματισμός του ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πύλης είναι η λιγότερο χρονοβόρος μέθοδος. Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις ή ζητήματα στην Prometric μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στον ιστότοπό της. Ορισμένοι υποψήφιοι θα χρειαστεί να προγραμματίσουν τηλεφωνικά το ραντεβού τους, συνεπώς, συμβουλευτείτε το ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής για συγκεκριμένες οδηγίες.

3.     Δυσκολεύομαι να προγραμματίσω το ραντεβού μου σε κάποιο εξεταστικό κέντρο, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις/θέσεις στην περιοχή μου. Ποια είναι τα επόμενά μου βήματα;

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των στενών χρονικών περιθωρίων μέσα στα οποία ο προμηθευτής έπρεπε να προγραμματίσει εκ νέου τη συμμετοχή 400.000 υποψηφίων, σε συνδυασμό με τα εφαρμοζόμενα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ίσως αρχικά να αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες στον προγραμματισμό του ραντεβού σας. Να ξέρετε ότι ο αρμόδιος προμηθευτής για την εξέταση καθιστά τακτικά διαθέσιμες νέες εγκαταστάσεις και/ή ώρες ραντεβού και ότι το πρόγραμμα πιστοποίησης IBCLC είναι θεμελιώδους σημασίας, συνεπώς θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα. Σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε να προσπαθείτε ανά τακτά διαστήματα για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας. 

4.     Ποια μέτρα λαμβάνονται στα εξεταστικά κέντρα σε σχέση με την COVID-19/ τι θα πρέπει να γνωρίζω όταν πάω στο εξεταστικό κέντρο;

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η Prometric λαμβάνει μέτρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Τα συγκεκριμένα μέτρα βασίζονται στις συστάσεις από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (ΗΠΑ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και επικαιροποιούνται με βάση τους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς. Παρακάτω, δίνεται μια σύνοψη των μέτρων. Επίσης, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο της Prometric για ενημερώσεις, ιδίως την περίοδο πριν την ημερομηνία της εξέτασής σας.

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φορούν μάσκα ή κάλυμμα προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο εξεταστικό κέντρο και να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε άλλες ομοσπονδιακές ή τοπικές απαιτήσεις που θα ισχύουν την ημερομηνία της εξέτασης. 
 • Τόσο κατά τις διαδικασίες ασφαλείας όσο και κατά την είσοδο και την παραμονή των υποψηφίων στις εξεταστικές αίθουσες, θα τηρούνται πρακτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης. 
 • Μεταξύ των μερών της εξέτασης, όλες οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός (π.χ. θρανία, μολύβια κ.λπ.) θα καθαρίζονται τακτικά, ενώ θα δοθούν πρόχειρα χαρτιά αντί για πίνακες σημειώσεων. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον οι υποψήφιοι εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, εξυπακούεται ότι συμφωνούν με τη χρήση μάσκας ή καλύμματος προσώπου και ότι ισχύουν οι ακόλουθες δηλώσεις που θα είναι αναρτημένες σε πινακίδα:

 • Δεν διαγνώστηκαν με COVID-19 τις προηγούμενες 14 ημέρες. 
 • Δεν ήρθαν σε επαφή με άτομο το οποίο διαγνώστηκε με COVID-19 τις προηγούμενες 14 ημέρες.*
 • Δεν έχουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης ή του κρυολογήματος. 
 • Τέλος, δεν επέστρεψαν από ταξίδι σε άκρως πληγείσα περιοχή τις προηγούμενες 14 ημέρες.**

*Εξαιρούνται οι ιατροί και επαγγελματίες υγείας που τηρούν μέτρα ασφαλείας και πρόληψης χρησιμοποιώντας μέσα ατομικής προστασίας με τους ασθενείς.

** Οι άκρως πληγείσες περιοχές από την πανδημία οι οποίες υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς/ υποχρεωτική καραντίνα συνήθως καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο με βάση εντολές, επίσημες κατευθυντήριες γραμμές ή οδηγίες. Μελετήστε τις τοπικές απαιτήσεις για περιορισμό των ταξιδιών στην τοποθεσία όπου επιθυμείτε να δώσετε την εξέταση.

Λάβετε υπόψη ότι η Prometric επικαιροποιεί τις παραπάνω πληροφορίες κατά περίσταση, συνεπώς, ανατρέχετε τακτικά στον ιστότοπο της Prometric και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης έως την ημερομηνία του ραντεβού σας. Μπορείτε επίσης να δείτε τις πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα διεθνή ταξίδια σε σχέση με την πανδημία COVID-19. 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία και/ή την πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων, επικοινωνήστε με την εγκατάσταση του IBLCE στη χώρα διαμονής σας.

5.     Μπορώ να επιλέξω να δώσω την εξέταση μέσω Live Remote Proctoring αντί να μεταβώ σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Αν δίνετε την εξέταση στα αγγλικά και ο υπολογιστής σας περνά τον Έλεγχο Ετοιμότητας Συστήματος, κι αν επίσης ο χώρος εργασίας σας πληροί τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, τότε μπορείτε να επιλέξετε το LRP. Ανατρέξτε στις πληροφορίες του IBLCE αναφορικά με τις επιλογές σας για τη διεξαγωγή της εξέτασης εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC μέσω Live Remote Proctoring στα αγγλικά εδώ.

6. Έχω λάβει έγκριση για διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια της εξέτασης. Υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα σε ένα εξεταστικό κέντρο;

Ναι, συνεχίζετε να μπορείτε να δώσετε την εξέταση σε ένα εξεταστικό κέντρο έχοντας ένα εγκεκριμένο διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι. Το IBLCE θα συνεργαστεί στενά με τον προμηθευτή, προκειμένου το εξεταστικό κέντρο να σας διασφαλίσει έναν ήσυχο χώρο για να θηλάσετε από το στήθος/ με σωληνάκι ή για να αντλήσετε γάλα. Ο χώρος που θα έχετε στη διάθεσή σας μπορεί να είναι ένα δωμάτιο ή ένα φορητό κουβούκλιο. Ο προμηθευτής και το IBLCE θα συνεργαστούν μαζί σας, για να βρεθεί το κοντινότερο εξεταστικό κέντρο στην κατοικία σας που μπορεί να προβεί στις σχετικές διευθετήσεις για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι. Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής στην εξέταση για πρόσθετες πληροφορίες.

7. Τι γίνεται αν προγραμματίσω τη διεξαγωγή της εξέτασης σε κάποιο εξεταστικό κέντρο και αυτό κλείσει λόγω της πανδημίας COVID-19; Θα υπάρξει χρέωση για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού;

Αν το ραντεβού σας πρέπει να αλλάξει επειδή κάποιες εγκαταστάσεις κλείσουν ή λόγω κρατικών περιορισμών, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακύρωση του ραντεβού και θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον προγραμματισμό ενός νέου ραντεβού σε μελλοντική ημερομηνία. Δεν θα επιβληθούν χρεώσεις για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.

← Επιστροφή στο Κέντρο πόρων COVID-19
← Επιστροφή στις Πληροφορίες Live Remote Procting (LRP)
← Επιστροφή στις πληροφορίες του Κέντρου δοκιμών