Najczęściej zadawane IBLCE pytania na temat COVID-19 (FAQs – Polish)

IBLCE COVID-19 FAQs (Polish)

 1. Dlaczego IBLCE nie rozpowszechnia certyfikatów IBCLC 2020 pocztą?
 2. W jakich warunkach przeprowadzane będą egzaminy na kwiecień / maj i wrzesień 2021 r.?
 3. Jakie mam możliwości finansowe, jeśli muszę wycofać się lub odwołać termin egzaminu?
 4. Kiedy będę mógł umówić się na egzamin?
 5. Co się stanie, jeśli ja lub członek rodziny zachoruję na COVID-19 w czasie egzaminu i nie będę mógł wziąć w nim udziału?
 6. Staram się wypracować godziny praktyki klinicznej w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych IBCLC. Czy tym razem mogę to zrobić zdalnie?
 7. Czy IBLCE wydłuża termin ponownej certyfikacji za pośrednictwem punktów CERP?
 8. Mam kilka pytań klinicznych dotyczących COVID-19.  Czy możecie mi na nie odpowiedzieć?
 9. W tym roku muszę przystąpić do ponownej certyfikacji w drodze przystąpienia do egzaminy; czy mogę uzyskać ponowną certyfikację przez punkty CERP?
 10.  Jakie działania zostały skierowane przez IBLCE w odniesieniu do Konsultantów IBCLC, kandydatów i potrzeb społecznych w świetle COVID-19?

Najczęściej zadawane pytania na temat ośrodka egzaminacyjnego

 1. Jak mogę umówić termin egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym?
 2. Czy mogę zadzwonić do Prometric, aby zaplanować egzamin w ośrodku egzaminacyjnym?
 3. Mam trudności z ustaleniem terminu egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym, ponieważ wydaje się, że w mojej okolicy nie ma wolnych miejsc. Jakie są moje następne kroki?
 4. Jakie środki związane z COVID-19 są wdrażane w ośrodkach egzaminacyjnych/o czym powinienem wiedzieć udając się do ośrodka egzaminacyjnego?
 5. Czy mogę zdecydować się na przystąpienie do egzaminu za pośrednictwem Live Remote Proctoring zamiast udać się do ośrodka egzaminacyjnego?
 6. Uzyskałam zgodę na przerwę przeznaczoną na karmienie piersią podczas egzaminu. Czy ta opcja nadal obowiązuje w ośrodku egzaminacyjnym?
 7. Co się stanie, jeśli umówię się na egzamin w ośrodku egzaminacyjnym i zostanie on zamknięty z powodu COVID-19? Czy będę musiał zapłacić opłatę za zmianę terminu?

1. Dlaczego IBLCE nie rozpowszechnia certyfikatów IBCLC 2020 pocztą?   

Wpływ COVID-19 wymusił zmiany w typowym procesie rozpowszechniania certyfikatów IBCLC przez IBLCE. Po dokonaniu oceny opcji niezbędnych procesów zapewniania jakości i rozpowszechniania, IBLCE stwierdził, że logistyka dostarczania papierowych zaświadczeń, w tym dowodów osobistych i pakietów wyników badań, nie jest zgodna z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi ochrony członków zespołu IBLCE i powiązanych dostawców przed COVID-19.

Rozumiemy, że certyfikaty są ważne dla wielu z Was, a IBLCE pracuje nad dostarczeniem nowego rozwiązania, które spełnia potrzeby IBCLC i które może być dostarczone przez personel i dostawców IBLCE zgodnie z aktualnymi wytycznymi zdrowotnymi.

IBLCE ocenia obecnie opcje certyfikatów cyfrowych, które będą dostępne w 2021 r. Z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie tej nowej i wygodnej opcji certyfikatu w tym roku. Więcej informacji zostanie opublikowanych w Centrum zasobów IBLCE COVID-19 i przesłanych pocztą elektroniczną do kandydatów na rok 2020, gdy tylko będą dostępne.

Dla tych, którzy uzyskali certyfikat lub ponownej certyfikacji w 2020 r., Istnieją inne opcje weryfikacji statusu certyfikacji teraz, w tym:

 • Zaloguj się na swoje konto online i zobacz swój status w sekcji „Moje dane logowania”. Wskazówki dotyczące dostępu do konta można znaleźć tutaj.
 • Przesłanie formularza weryfikacji certyfikacji, abyśmy mogli przekazać status Twojej certyfikacji każdemu, kogo upoważnisz.

Ponadto przewidujemy, że rejestr publiczny zostanie zaktualizowany do 31 stycznia 2021 r. 

2. W jakich warunkach przeprowadzane będą egzaminy na kwiecień / maj i wrzesień 2021 r.?

Egzaminy z kwietnia / maja i września 2021 r. Będą przeprowadzane w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie. Dla osób, które zdają egzamin w języku angielskim, opcją może być również Live Remote Proctoring (LRP). Obecnie dostawca testów IBLCE oferuje LRP tylko w języku angielskim. Zdalne przetwarzanie na żywo będzie wymagało od kandydata spełnienia technicznych i środowiskowych kryteriów testowania w ich domu.   

Proszę zapoznać się z grafiką z proponowanymi opcjami.

IBLCE zatwierdziło stosowanie LRP w administracjach egzaminacyjnych IBCLC 2021 w świetle trwającej globalnej pandemii. Jakiekolwiek wykorzystanie LRP do egzaminów IBCLC w 2022 roku i później będzie podlegało dalszej weryfikacji.

3. Jakie mam możliwości finansowe, jeśli muszę wycofać się lub odwołać termin egzaminu?  

IBLCE ma do dyspozycji kilka opcji dotyczących wycofania się lub anulowania terminu egzaminu.  Proszę zapoznać się z niniejszą tabelą opcji i skontaktować się z placówką IBLCE, która służy pomocą w razie jakichkolwiek pytań.  

Rozwiązania finansowe dla kandydatów wycofujących/anulujących termin egzaminu zaplanowanego na marzec/kwiecień i wrzesień 2021 r.   

KtoCoGdy
WSZYSCY zatwierdzeni kandydaci (kwiecień / maj i wrzesień)Częściowy zwrot kosztów (50% uiszczonych opłat)Kandydaci na kwiecień / maj: prześlij wniosek do IBLCE do 19 kwietnia 2021 r.​

Kandydaci na wrzesień: prześlij wniosek do IBLCE do 1 września 2021 r.
WSTĘPNIE zatwierdzeni kandydaci (kwiecień / maj i wrzesień)

Dotyczy to również osób, które zostały odroczone od egzaminów 2020.
Odroczenie opłat na jeden z dwóch następnych egzaminów*

*Kandydaci muszą złożyć wniosek i spełnić wymagania certyfikacyjne w roku, w którym przystąpili do egzaminu.
Złóż wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami * przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni po okienku egzaminacyjnym.
PONOWNA CERTYFIKACJA PRZEZ BADANIE Zatwierdzeni kandydaci (kwiecień / maj i wrzesień)

Dotyczy to również tych IBCLC, którzy zostali odroczeni od egzaminów w 2020 roku.
Odłóż opłaty za jeden z dwóch następnych egzaminów * i uzyskaj roczne przedłużenie certyfikacji do 31 grudnia 2022 r.

*Kandydaci muszą złożyć wniosek i spełnić wymagania recertyfikacyjne w roku, w którym przystąpili do egzaminu.
Złóż wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami * i 15 L-CERP przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni po okienku egzaminacyjnym.
WSZYSCY zatwierdzeni kandydaci (kwiecień / maj i wrzesień)

Dotyczy to również osób, które zostały odroczone od egzaminów 2020.
Pełen zwrot kosztówKandydaci na kwiecień / maj: Prześlij wniosek do IBLCE do 19 kwietnia 2021 r. Z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami *.

Kandydaci na wrzesień: Prześlij wniosek do IBLCE do 1 września 2021 r. Z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami *.

Osoby, które zostały odroczone od egzaminów w 2020 r. I chcą ubiegać się o pełny zwrot pieniędzy, nie muszą składać nowego pełnego wniosku o egzamin w 2021 r., Aby ubiegać się o pełny zwrot pieniędzy. Jeśli zamierzasz przystąpić do egzaminu w 2021 r., Będziesz musiał złożyć nowy wniosek. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z regionalną lokalizacją IBLCE.

Aby poprosić o odroczenie egzaminu w 2022 r., Skontaktuj się z lokalizacją IBLCE, która Ci służy.

*Nadzwyczajne okoliczności obejmują problemy związane z COVID-19, takie jak utrata pracy przez kandydata i/lub partnera/małżonka, problemy zdrowotne związane z COVID-19 u kandydata lub najbliższego członka jego rodziny, i/lub obawa przed udaniem się w miejsce publiczne w związku z występowaniem COVID-19.   
 
Więcej szczegółów na temat tych opcji można znaleźć w zakładce IBLCE COVID-19 na stronie internetowej IBLCE, http://www.iblce.org gdzie będą umieszczane konkretne informacje i aktualizacje. Warianty te mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kandydatów na egzaminy w roku 2021 z uwagi na COVID-19. 

4. Kiedy będę mógł umówić się na egzamin?  

Otrzymasz e-mail upoważniający do egzaminu od IBLCE zgodnie z terminem, w jakim zostałeś przyjęty na egzamin IBCLC. Ten e-mail zawiera szczegółowe informacje potrzebne do zaplanowania wizyty. Nie próbuj umawiać się na egzamin przed otrzymaniem tej wiadomości.    

IBLCE rozpocznie wysyłanie wiadomości e-mail upoważniających do egzaminu na egzamin IBCLC we wrześniu 2021 r. W lipcu.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z regionalną lokalizacją IBLCE.

5. Co się stanie, jeśli ja lub członek rodziny zachoruję na COVID-19 w czasie egzaminu i nie będę mógł wziąć w nim udziału? 

IBLCE prowadzi politykę nadzwyczajnych okoliczności, która przewiduje odroczenie w przypadku problemów zdrowotnych dla Kandydatów lub członków, dotyczy to również w szczególności problemów zdrowotnych związanych z COVID-19. 

Polityka ta wymaga przedłożenia dokumentacji.  Prosimy zapoznać się z Informatorem dla kandydatów lub Wskazówkami do recertyfikacji na swojej stronie językowej lub skontaktować się z placówką IBLCE w razie jakichkolwiek pytań.  

6. Staram się wypracować godziny praktyki klinicznej w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych IBCLC. Czy tym razem mogę to zrobić zdalnie? 

Obecnie, do 30 września 2021 r, można zgromadzić godziny praktyki klinicznej na odległość.  Proszę zapoznać się z Opinią doradczą IBLCE w sprawie usług telemedycznych jak również Zaktualizowanymi tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi stosowania technologii w celu spełnienia wymogów z zakresu praktyki klinicznej dla ścieżek egzaminacyjnych 1, 2 i 3. (opublikowane 6 października 2020 r.) na swojej stronie językowej.  Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o spełnienie wymagań kwalifikacyjnych IBCLC poprzez Ścieżkę 3, należy zapoznać się z Informatorem dotyczącym planu dla ścieżki egzaminacyjnej 3.

7. Czy IBLCE wydłuża termin ponownej certyfikacji za pośrednictwem punktów CERP? 

Termin ten zostaje zachowany do 30 września 2021 r.  W ramach obsługi konsultantów, IBLCE posiada na swojej stronie internetowej sekcję, która zawiera informacje na temat możliwości zdobywania punktów CERP online w różnych językach i w odniesieniu do różnych tematów, w tym oferty w zakresie etyki.  

Można również skontaktować się ze swoim międzynarodowym lub krajowym stowarzyszeniem zawodowym w celu uzyskania innych możliwości online. 

IBLCE prowadzi politykę nadzwyczajnych okoliczności, która została wyraźnie rozszerzona w świetle pandemii COVID-19.  Polityka nadzwyczajnych okoliczności ma zastosowanie w przypadku zachorowania kandydata lub członka rodziny kandydata na COVID-19, lub w przypadku utraty pracy przez kandydata lub członka jego rodziny z powodu COVID-19.  W celu jej zastosowania należy złożyć wniosek i dostarczyć dokumentację wraz z potwierdzeniem uzyskania 15 punktów L-CERP.  Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z dokumentem Recertyfikacja Konsultantów IBLCE w ramach polityki przedłużenia certyfikacji w oparciu o punkty CERP

8. Mam kilka pytań klinicznych dotyczących COVID-19.  Czy możecie mi na nie odpowiedzieć? 

W świetle bezprecedensowej sytuacji, IBLCE szybko rozpowszechniło za pośrednictwem mediów społecznościowych wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie COVID-19, zwłaszcza gdy WHO po raz pierwszy ogłosiła pandemię COVID-19.   

Jako rada certyfikacyjna IBLCE zazwyczaj nie udziela wskazówek dotyczących kwestii klinicznych.  W przypadku pytań dotyczących COVID-19, zachęcamy, zgodnie z tym, co zostało przedstawione w dokumencie Wytyczne dotyczące Praktyki IBCLC, aby zapoznać się z informacjami opartymi na dowodach. 

Można również skontaktować się ze stowarzyszeniem zawodowym. 

9.  W tym roku muszę przystąpić do ponownej certyfikacji w drodze przystąpienia do egzaminy; czy mogę uzyskać ponowną certyfikację przez punkty CERP? 

Osoby, dla których w tym roku przypada termin ponownej certyfikacji, i muszą ją odbyć w drodze przystąpienia do egzaminu, mają do dyspozycji szereg opcji dotyczących przystąpienia do egzaminu, wycofania się lub odwołania terminu egzaminu.  

Do kandydatów należy decyzja i wybór najlepszego rozwiązania dopasowanego do indywidualnych okoliczności. 

Do egzaminu można przystąpić w domu za pośrednictwem zdalnego nadzoru na żywo, pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych i środowiskowych, lub w centrum egzaminacyjnym, jeśli egzamin odbywa się w języku angielskim.  Obecnie dostawca usług egzaminacyjnych IBLCE oferuje LRP tylko w języku angielskim.   

Osoby przystępujące do egzaminu w języku innym niż angielski mogą przystąpić do egzaminu w centrum egzaminacyjnym. 

Jeśli przystąpienie do egzaminu jest niemożliwe z powodu udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności, w tym związanych z COVID-19, można wystąpić z wnioskiem o odroczenie uiszczonych opłat egzaminacyjnych na egzamin w 2022 r., jak również o przedłużenie certyfikacji o rok.  Jak Państwo pamiętają, polityka nadzwyczajnych okoliczności obejmuje przedłożenie 15 punktów L-CERP w momencie składania wniosku.  Dla osób, które chcą zgromadzić punkty CERP online, IBLCE przedstawia na swojej stronie internetowej spis Programów nauczania online umożliwiających zdobycie punktów CERP  na swojej stronie internetowej.  

10. Jakie działania zostały skierowane przez IBLCE w odniesieniu do Konsultantów IBCLC, kandydatów i potrzeb społecznych w świetle COVID-19?   

 • W świetle pandemii COVID-19, IBLCE przekazała wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia specjalistom i rodzinom za pośrednictwem mediów społecznościowych.  Ponadto, choć zazwyczaj nie jest to wykonywane przez jednostkę certyfikującą, IBLCE dostarczyła globalnych informacji w celu rozwiązania problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego, tak aby Konsultanci IBCLC, z którymi kontaktowały się rodziny, mieli w razie potrzeby gotowy dostęp do źródeł odniesienia. 
 • Biorąc pod uwagę ciągłe skutki pandemii COVID-19, IBLCE zatwierdziło stosowanie LRP w administracjach egzaminacyjnych IBCLC w 2021 r. Jakiekolwiek wykorzystanie LRP do egzaminów IBCLC w 2022 roku i później będzie podlegało dalszej weryfikacji. 

Najczęściej zadawane pytania na temat ośrodka egzaminacyjnego

1.     Jak mogę umówić termin egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym?

IBLCE prześle wiadomość e-mail potwierdzającą zakwalifikowanie się na egzamin, zawierającą szczegółowe informacje na temat planowania egzaminu, w tym link do strony internetowej Prometric, gdzie można zaplanować egzamin.  W przypadku niektórych kandydatów konieczne będzie telefoniczne umówienie terminu egzaminu, dlatego w celu uzyskania szczegółowych instrukcji należy zapoznać się z wiadomością e-mail potwierdzającą zakwalifikowanie się na egzamin. 

Przed umówieniem się na egzamin, proszę zapoznać się z treścią Zawiadomieniem o egzaminie IBLCE w związku z COVID-19 i skontaktować się z placówką IBLCE w razie jakichkolwiek pytań. 

W tym celu należy przygotować numer kwalifikacyjny (przesłany w wiadomości e-mail). 

2.     Czy mogę zadzwonić do Prometric, aby zaplanować egzamin w ośrodku egzaminacyjnym?

Jeśli wiadomość e-mail z upoważnieniem do egzaminu zawiera informację, że można umówić się na wizytę online za pośrednictwem strony internetowej Prometric, gorąco zachęcamy do tego, ponieważ firma Prometric ma wydłużony czas oczekiwania na telefon do obsługi klienta. 

W przypadku niektórych kandydatów konieczne będzie telefoniczne umówienie terminu egzaminu, dlatego w celu uzyskania szczegółowych instrukcji należy zapoznać się z wiadomością e-mail potwierdzającą zakwalifikowanie się na egzamin.

3.     Mam trudności z ustaleniem terminu egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym, ponieważ wydaje się, że w mojej okolicy nie ma wolnych miejsc. Jakie są moje następne kroki?

Ze względu na COVID-19, obowiązujące środki dystansowania społecznego i zamykanie ośrodków egzaminacyjnych, pamiętaj, że na początku możesz mieć pewne problemy z zaplanowaniem wizyty.  Prosimy, aby pamiętać, że dostawca usług egzaminacyjnych regularnie udostępnia punkty egzaminacyjne i/lub terminy egzaminów, a program certyfikacji IBCLC jest niezbędny zatem kandydaci uzyskają dostęp do wszystkich otwartych ośrodków egzaminacyjnych.  Zachęcamy do podejmowania dalszych regularnych prób umówienia się na egzamin. 

4.     Jakie środki związane z COVID-19 są wdrażane w ośrodkach egzaminacyjnych/o czym powinienem wiedzieć udając się do ośrodka egzaminacyjnego?

Prometric podejmuje kroki w ośrodkach egzaminacyjnych związane z COVID-19. Działania te są podejmowane w oparciu o rekomendacje Ośrodków Kontroli Chorób (USA) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i są aktualizowane w oparciu o przepisy obowiązujące w danym czasie zgodnie z miejscowym prawem. Poniżej znajduje się ich przegląd wspomnianych rekomendacji i zachęcamy do regularnego przeglądania Strony internetowej Prometric pod kątem aktualizacji, w tym w dniach poprzedzających datę egzaminu.

 • Kandydaci są zobowiązani do noszenia maseczek lub osłony twarzy przez cały czas przebywania w ośrodku egzaminacyjnym, jak również spełnienia wszelkich innych wymogów federalnych lub lokalnych obowiązujących w czasie egzaminu. 
  • Uwaga: może być konieczne krótkie opuszczenie / zdjęcie maski, zgodnie z instrukcją, w celu zrobienia zdjęcia w ramach procesu odprawy bezpieczeństwa.
 • Dystans społeczny będzie obowiązywał zarówno podczas procedur bezpieczeństwa, jak również podczas zajmowania miejsc przez osoby biorące udział w egzaminie. 
  • Podczas odprawy szukaj na podłodze znaków z napisem „Stój tutaj” lub „X”. Pokazują one, gdzie możesz stanąć w bezpiecznej odległości od personelu ośrodka egzaminacyjnego i innych osób zdających, aby ukończyć procedury bezpieczeństwa.
 • Wszystkie powierzchnie i materiały (np. biurka, długopisy, itp.) są regularnie czyszczone pomiędzy sesjami egzaminacyjnymi, a zamiast tabliczek ścieralnych dostarczane są kartki papieru. 

WAŻNA INFORMACJA: Kandydaci wpuszczani do ośrodka egzaminacyjnego wyrażają zgodę na noszenie maseczki lub osłony twarzy oraz poświadczają, że spełniają następujące wymagania umieszczone na szyldzie na drzwiach:

 • W ciągu ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u nich COVID-19; 
 • Nie byli narażeni na kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni;*
 • Nie mają objawów grypy ani przeziębienia; oraz 
 • W ciągu ostatnich 14 dni nie wrócili z podróży z rejonu wysokiego zagrożenia epidemiologicznego.**

*Wyjątek stanowią pracownicy medyczni i pracownicy służby zdrowia, którzy wraz z pacjentami stosowali bezpieczne i zapobiegawcze środki ochrony osobistej.

**Obszary wysokiego zagrożenia epidemiologicznego podlegające ograniczeniom w podróżowaniu/wymogom kwarantanny są zazwyczaj określane na poziomie lokalnym za pomocą zarządzeń, dyrektyw lub wytycznych. Prosimy o skonsultowanie się z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi ograniczeń w podróżach dla miejsca, w którym przewidziany jest egzamin.

Należy pamiętać, że Prometric odpowiednio aktualizuje powyższe poświadczenia, dlatego też prosimy o regularne zapoznawanie się ze stroną internetową Prometric oraz ze środkami społecznego dystansu do dnia egzaminu.  Można również przeglądać informacje, publikowane przez Światową Organizację Zdrowia dotyczące podróży międzynarodowych w związku z COVID-19. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego procesu i/lub możliwości spełnienia tych wymagań, prosimy o kontakt z lokalizacją IBLCE. 

5.     Czy mogę zdecydować się na przystąpienie do egzaminu za pośrednictwem Live Remote Proctoring zamiast udać się do ośrodka egzaminacyjnego?

W przypadku kandydatów podchodzący do egzaminu w języku angielskim istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu za pośrednictwem LRP, gdy ich komputer spełnia wymagania Kontroli gotowości systemu, jak również miejsce pracy spełnia kryteria środowiskowe. Prosimy zapoznać się z informacjami IBLCE na temat opcji egzaminacyjnych tutaj.

Więcej informacji o egzaminie IBCLC za pośrednictwem Live Remote Proctoring w języku angielskim można znaleźć tutaj.

6. Uzyskałam zgodę na przerwę przeznaczoną na karmienie piersią podczas egzaminu. Czy ta opcja nadal obowiązuje w ośrodku egzaminacyjnym?

Tak, nadal można przystąpić do egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym z zatwierdzoną przerwą na karmienie piersią.  IBLCE ściśle współpracuje dostawcą usług egzaminacyjnych, aby zapewnić odosobnione miejsce, w którym osoby karmiącym piersią będą mogły nakarmić swoje dzieci lub odciągnąć mleko.  Odosobnionym miejscem może być prywatny pokój lub pomieszczenie tymczasowe. Dostawca usług egzaminacyjnych i IBLCE będą współpracować z kandydatami w celu zlokalizowania ośrodka egzaminacyjnego, które znajduje się najbliżej domu kandydata i może zaoferować udogodnienia dla osób karmiących piersią. Dodatkowe informacje można znaleźć w wiadomości e-mail potwierdzającej zakwalifikowanie się na egzamin.

7. Co się stanie, jeśli umówię się na egzamin w ośrodku egzaminacyjnym i zostanie on zamknięty z powodu COVID-19? Czy będę musiał zapłacić opłatę za zmianę terminu?

Jeżeli zamknięcie ośrodków egzaminacyjnych lub ograniczenia państwowe wpłyną na termin egzaminu, otrzymają Państwo zawiadomienie pocztą elektroniczną o anulowaniu egzaminu wraz z instrukcjami dotyczącymi zmiany jego terminu. Za zmianę terminu egzaminu nie będą stosowane żadne opłaty.

← Wróć do Centrum zasobów COVID-19
← Wróć do informacji o zdalnym przetwarzaniu na żywo (LRP)
← Wróć do informacji o centrum testowym