IBLCE-ova često postavljana pitanja u vezi s bolešću COVID-19 (FAQs – Croatian)

 1. Kada će se provesti ispit iz ožujka/travnja 2020. kojemu je promijenjen termin?
 2. Kada će se provesti ispit iz rujna?
 3. Koji će se načini testiranja provoditi za ispit iz ožujka/travnja kojemu je promijenjen termin i za ispit u rujnu 2020.?
 4. Koje mi se financijske mogućnosti nude ako moram odustati od termina ispita ili ga otkazati?
 5. Kada ću moći zakazati termin za ispit u rujnu 2020.?
 6. Što će se dogoditi ako ja ili član moje obitelji obolimo od bolesti COVID-19 netom prije ispita pa zato ne mogu pristupiti ispitu?
 7. Radim na tome da ostvarim sate kliničke prakse za ispunjavanje uvjeta za dobivanje certifikata IBCLC-a. Mogu li to trenutačno obaviti na daljinu?
 8. Hoće li IBLCE produljiti rok za recertifikaciju CERP bodovima?
 9. Imam neka klinička pitanja u pogledu bolesti COVID-19.  Možete li mi odgovoriti na njih?
 10.  Ove se godine moram recertificirati polaganjem ispita; mogu li se recertificirati CERP bodovima?
 11. Što je IBLCE učinio s obzirom na bolest COVID-19 u smislu rješavanja potreba IBCLC-ova, kandidata i javnosti?
 12. S obzirom na objavu o odgodi ispita iz ožujka/travnja od 13. ožujka 2020., zašto je IBLCE krajem travnja objavio da će krajem svibnja pružiti dodatne informacije o ispitima u 2020.?

1. Kada će se provesti ispit iz ožujka/travnja 2020. kojemu je promijenjen termin?   

Ispit za IBCLC-a iz ožujka/travnja 2020. kojemu je promijenjen termin provodit će se od 8. do 25. rujna 2020.  

2. Kada će se provesti ispit iz rujna?  

Rok za ispit za IBCLC-a u rujnu 2020. ažuriran je na razdoblje od 8. do 25. rujna 2020.  

3. Koji će se načini testiranja provoditi za ispit iz ožujka/travnja kojemu je promijenjen termin i za ispit u rujnu 2020.?  

Ispit iz ožujka/travnja kojemu je promijenjen termin i ispit iz rujna 2020. provodit će se u ispitnim centrima diljem svijeta. Za one koji ispit polažu na engleskom jeziku postoji mogućnost i za nadzor uživo i na daljinu (Live Remote Proctoring, LRP). Trenutačno IBLCE-ov pružatelj usluge ispita nudi nadzor uživo i na daljinu samo na engleskom. Kandidat mora ispuniti tehničke i okolišne kriterije za ispit iz vlastitog doma u slučaju nadzora uživo i na daljinu.   

Pogledajte ovaj grafički prikaz s mogućnostima koje vam se nude

4. Koje mi se financijske mogućnosti nude ako moram odustati od termina ispita ili ga otkazati?  

IBLCE ima nekoliko mogućnosti na raspolaganju u vezi s odustajanjem od termina ispita ili s njegovim otkazivanjem. Pogledajte ovaj grafički prikaz s vašim mogućnostima i javite se uredu IBLCE-a nadležnom za vašu regiju ako imate pitanja.  

Financijske mogućnosti za ispitne kandidate za ožujak/travanj i rujan 2020. u pogledu odustajanja od termina ispita ili njegovog otkazivanja   

Tko Što Kada 
SVI kandidati Djelomični povrat   
(50 % plaćenih naknada) 
Poslati zahtjev IBLCE-u do 15. kolovoza 2020. 
Kandidati koji se žele certificirati PRVI PUT Odgoda plaćanja naknada do ispita u 2021. Poslati zahtjev s dokumentiranim izvanrednim okolnostima* prije datuma ispita ili u roku od 30 dana nakon roka za ispit. 
Kandidati koji se RECERTIFICIRAJU POLAGANJEM ISPITA Odgoda plaćanja naknada do ispita u 2021. i jednogodišnje produljenje certifikata Poslati zahtjev s dokumentiranim izvanrednim okolnostima* i 15 stečenih L-CERP bodova prije datuma ispita ili u roku od 30 dana nakon roka za ispit. 
SVI kandidati Potpuni povrat Poslati zahtjev IBLCE-u do 15. kolovoza 2020. s dokumentiranim izvanrednim okolnostima*. 

*Izvanredne okolnosti odnose se na pitanja povezana s bolešću COVID-19, kao što je gubitak radnog mjesta kandidata i/ili partnera/supružnika, zdravstvena pitanja povezana s bolešću COVID-19 kandidata ili bliskog člana obitelji i/ili pitanje izlaženja u javnost zbog bolesti COVID-19.   
 
Za dodatne pojedinosti o mogućnostima posjetite IBLCE-ovu stranicu o bolesti COVID-19 na IBLCE-ovoj mrežnoj stranici http://www.iblce.org jer će se konkretne informacije i ažuriranja tamo nalaziti kada budu dostupna. Te su mogućnosti primjenjive samo za kandidate za ispit u 2020. zbog bolesti COVID-19. 

5. Kada ću moći zakazati termin za ispit u rujnu 2020.?  

Kandidati za ispit za IBCLC-a iz ožujka/travnja te za rujan 2020. moći će zakazati termine u razdoblju od srpnja do kolovoza.   

Nemojte se javljati pružatelju usluge ispita u vezi sa zakazivanjem dok od IBLCE-a ne dobijete e-poruku s odobrenjem za ispit.  

IBLCE blisko surađuje s pružateljem usluge ispita treće strane kako bi se IBLCE-ovim kandidatima pravovremeno osigurala mjesta za ispit u rujnu 2020. Budite strpljivi jer pružatelj usluge ispita nastoji osigurati mjesta za 400 000 kandidata u vrlo suženom vremenskom okviru. 

6. Što će se dogoditi ako ja ili član moje obitelji obolimo od bolesti COVID-19 netom prije ispita pa zato ne mogu pristupiti ispitu? 

IBLCE ima izrađenu politiku o izvanrednim okolnostima kojom će se omogućiti odgoda zbog zdravstvenih razloga vas ili vaše obitelji te kojom se konkretno razmatraju i zdravstvena pitanja u pogledu bolesti COVID-19. 

Tom se politikom ne traži da se pošalje dokumentacija. Pogledajte Informativni vodič za kandidate ili Vodič za postupak recertifikacije ili se javite svom nadležnom uredu IBLCE-a ako imate pitanja.  

7. Radim na tome da ostvarim sate kliničke prakse za ispunjavanje uvjeta za dobivanje certifikata IBCLC-a. Mogu li to trenutačno obaviti na daljinu? 

Sada pa do 30. studenoga 2020. možete ostvariti sate kliničke prakse na daljinu. Pogledajte IBLCE-ovo Savjetodavno mišljenje IBLCE-a o telezdravlju, kao i Ažurirane privremene smjernice za uporabu tehnologije u svrhu ispunjavanja uvjeta za stjecanje kliničke prakse s pomoću Putova 1, 2 i 3 (objavljenima 14. svibnja 2020.). Usto, ako certifikat IBCLC-a želite steći s pomoću Puta 3, pogledajte Vodič za plan Puta 3.  

8. Hoće li IBLCE produljiti rok za recertifikaciju CERP bodovima? 

Rok i dalje ostaje 30. rujna 2020. Kao uslugu svojim nositeljima certifikata IBLCE na svojoj mrežnoj stranici nudi dio u kojemu se objavljuju informacije o mrežnim mogućnostima za stjecanje CERP bodova na raznim jezicima i u vezi s raznim temama, uključujući i tečajeve o etici.  

Možete se javiti i svojoj međunarodnoj ili nacionalnoj strukovnoj udruzi za neke druge mogućnosti na mreži. 

IBLCE ima izrađenu politiku o izvanrednim okolnostima koja je izričito proširena s obzirom na COVID-19. Ako je na vas ili člana vaše uže obitelji utjecala bolest COVID-19 u zdravstvenom smislu ili ste vi ili vaš partner izgubili posao zbog bolesti COVID-19, dostupna vam je politika o izvanrednim okolnostima. Od vas se samo traži da se prijavite i dostavite dokumentaciju zajedno s dokazom o stjecanju 15 L-CERP bodova. Za dodatne informacije pročitajte IBLCE-ovu politiku u vezi sa zahtjevom za produljenje recertifikacije CERP bodovima

9. Imam neka klinička pitanja u pogledu bolesti COVID-19.  Možete li mi odgovoriti na njih? 

S obzirom na dosad neviđenu situaciju, IBLCE je brzo na društvenim medijima podijelio smjernice koje je dala Svjetska zdravstvena organizacija u pogledu bolesti COVID-19, konkretno kada je SZO prvi put proglasila pandemiju bolesti COVID-19.   

Kao certifikacijski odbor IBLCE obično ne daje smjernice u vezi s kliničkim pitanjima. Imate li pitanja u pogledu bolesti COVID-19, preporučujemo vam da se držite informacija koje su potkrijepljene dokazima, kako je navedeno u dokumentima sa smjernicama za praksu IBCLC-a

Možete se javiti i strukovnoj udruzi. 

10.  Ove se godine moram recertificirati polaganjem ispita; mogu li se recertificirati CERP bodovima? 

Ako se morate recertificirati polaganjem ispita ove godine, od vas se očekuje da se recertificirate polaganjem ispita, ali TAKOĐER imate niz mogućnosti koje su vam na raspolaganju u pogledu polaganja ispita ili odustajanja od/otkazivanja svog termina ispita.  

Odluka je na vama i trebali biste odlučiti ono što je za vas najbolje u vašim okolnostima. 

Ispit možete polagati uz nadzor uživo i na daljinu u vlastitom domu, ovisno o tehničkim i okolišnim pitanjima, ili u ispitnom centru ako ispit polažete na engleskom jeziku.  Trenutačno IBLCE-ov pružatelj usluge ispita nadzor uživo i na daljinu nudi samo na engleskom.   

Za one koji ispit polažu na jeziku koji nije engleski, ispit možete polagati u ispitnom centru. 

Ako ispit ne možete polagati zbog dokumentiranih izvanrednih okolnosti, uključujući onih povezanih s bolešću COVID-19, tada možete zatražiti odgodu uplaćenih naknada za ispit u 2021., kao i produljenje certifikata na godinu dana. Kao što vam je poznato, politika o izvanrednim okolnostima uključuje podnošenje 15 L-CERP bodova u trenutku slanja zahtjeva. Ako tražite CERP bodove koje možete steći na mreži, IBLCE na svojoj mrežnoj stranici ima popis online programa za stjecanje CERP bodova.  

11. Što je IBLCE učinio s obzirom na bolest COVID-19 u smislu rješavanja potreba IBCLC-ova, kandidata i javnosti?   

 • S obzirom na COVID-19, IBLCE je na društvenim medijima objavio smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za stručnjake i njihove obitelji. Isto tako, iako se time certifikacijsko tijelo obično ne bavi, IBLCE je osigurao globalne informacije u pogledu rješavanja problema nedostupnosti hrane kako bi IBCLC-ovi kojima se jave obitelji imali spreman pristup referentnim izvorima ako bude potrebno. 
 • Kako bi omogućio dodatno vrijeme za one koji ispunjavaju uvjete i s obzirom na to da IBLCE nije mogao onima koji se recertificiraju ove godine slati podsjetnike poštom, IBLCE je produžio prijavu za rujan 2020. do 15. lipnja 2020.  Iako smo više puta slali e-poruke IBCLC-ovima koji će se recertificirati polaganjem ispita, zbog bolesti COVID-19 nismo u mogućnosti slati tipske obavijesti i produžili smo rok za prijavu ispita koliko je god to bilo moguće. To će IBCLC-ovima koji se moraju recertificirati polaganjem ispita omogućiti da provjere je li njihova adresa e-pošte ispravno evidentirana i primaju li obavijesti. (Imajte na umu da ste profesionalno odgovorni za valjanost svojih evidentiranih podataka za kontakt).   

12. S obzirom na objavu o odgodi ispita iz ožujka/travnja od 13. ožujka 2020., zašto je IBLCE krajem travnja objavio da će krajem svibnja pružiti dodatne informacije o ispitima u 2020.?  

Program certificiranja IBCLC-a predstavlja jednu od najsloženijih certifikacijskih organizacija te veličine. IBLCE ima više od 32 500 nositelja certifikata u 122 države i koordinatore koji su vam dostupni u oko 50 zemalja/regija! 

IBLCE nudi ispite na 17 jezika, a 2019. ispit za IBCLC-a polagalo je oko 6400 kandidata na 17 jezika u oko 70 zemalja u više od 900 ispitnih centara.  

Uz takvu složenost i dinamičnu prirodu bolesti COVID-19 IBLCE je morao poduzeti korake i razmotriti mnogo čimbenika kako bi odredio ispravan daljnji put.  

Zbog bolesti COVID-19 IBLCE-ov pružatelj usluge ispita treće strane morao je ponovo osigurati mjesta za 400 000 kandidata u vrlo suženom vremenskom okviru. Pružatelj usluga ispita uz IBLCE ima oko 350 klijenata (neki imaju više certifikacijskih programa).  

Kako bi mogao dijeliti informacije s kandidatima u pogledu izbora o daljnjem putu za one koji će polagati ispit 2020., IBLCE je morao proći nekoliko koraka. 

IBLCE-ov dugogodišnji pružatelj akreditiranja treće strane odobrio je i osigurao iznimku za nadzor uživo i na daljinu za koji se prije bolesti COVID-19 smatralo da ne ispunjava akreditacijske standarde. 

IBLCE je zatim izmijenio i dopunio postojeći ugovor s pružateljem usluge ispita kao i mnogi drugi klijenti pružatelja usluge ispita. 

IBLCE je tada od pružatelja akreditiranja treće strane zatražio da se iznimno može koristiti nadzorom uživo i na daljinu i ta je iznimka odobrena. Mnogi su certifikacijski programi isto to zatražili.  

← Povratak u resursni centar COVID-19.