Ενημέρωση 10 Δεκεμβρίου 2020: Νέα σχετικά με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, την αποστολή των εγγράφων επαναπιστοποίησης και τα πιστοποιητικά IBCLC

Εκτιμούμε τη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλετε για την πιστοποίηση IBCLC και κατανοούμε ότι η εξακρίβωση της λήψης της έχει σημασία τόσο για εσάς όσο και για τον εργοδότη σας και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Φέτος, όπως συνέβη και με τόσα άλλα πράγματα, η αποστολή των αποτελεσμάτων της εξέτασης IBCLC, αλλά και των εγγράφων επαναπιστοποίησης μέσω CERP, θα διεξαχθεί κάπως διαφορετικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το IBLCE θα έχει διαθέσιμες νέες λύσεις, προκειμένου να μπορείτε να μάθετε τα αποτελέσματά σας, καθώς και να εξακριβώσετε την πιστοποίηση ή επαναπιστοποίησή σας.

Η IBLCE αξιολογεί επί του παρόντος επιλογές πιστοποιητικού που θα είναι διαθέσιμες το 2021. Η IBLCE δεν θα παρέχει ταυτότητες φέτος.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να περιμένετε έως το 2021 για να ελέγξετε το καθεστώς πιστοποίησής σας. Να τι θα πρέπει να περιμένουν στους επόμενους μήνες οι υποψήφιοι που αιτήθηκαν πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση IBCLC το 2020:

  • Αν συμμετείχατε στην εξέταση Σεπτεμβρίου 2020, τα αποτελέσματα της εξέτασης θα καταστούν διαθέσιμα ηλεκτρονικά έως το τέλος αυτού του έτους, σύμφωνα με το σύνηθες χρονοδιάγραμμα του IBLCE. Φέτος, τα αποτελέσματα δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικώς. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες για την πρόσβαση στα αποτελέσματά σας μέσω Διαδικτύου, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις επιλογές που θα είναι διαθέσιμες εκείνη την εποχή αναφορικά με την επαλήθευση της πιστοποίησης.
  • Αν επαναπιστοποιηθήκατε με μόρια CERP, υπάρχουν ήδη αρκετές διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την επαναπιστοποίησή σας, καθώς τα σχετικά έγγραφα δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικώς φέτος:
    • Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να ελέγξετε αν έχετε επαναπιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων πιστοποίησης του IBLCE εδώ.
    • Κατά περίσταση, μπορείτε να ζητήσετε επίσημη εξακρίβωση της πιστοποίησής σας από την εγκατάσταση του IBLCE που εξυπηρετεί τη χώρα διαμονής σας. Υποβάλετε την αίτηση εξακρίβωσης το αργότερο έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο για τη διεκπεραίωση του αιτήματος και να λάβετε την εξακρίβωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
    • Θα λάβετε επίσης ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει το καθεστώς πιστοποίησής σας για φέτος.

Επιπλέον, το 2021, θα γίνει ενημέρωση του Δημόσιου Μητρώου και θα δοθούν πληροφορίες για το πότε και πώς οι IBCLC θα αποκτήσουν πρόσβαση στο ψηφιακό πιστοποιητικό IBCLC.

Επιπλέον, αναμένουμε ότι το Δημόσιου Μητρώου θα ενημερωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Σας προτρέπουμε να συζητήσετε από τώρα με τον εργοδότη σας για τις διαφορές που θα υπάρξουν φέτος και τον σχετικό αντίκτυπό τους στην εξακρίβωση της πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης IBCLC.

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών εκτιμά την υπομονή που επιδεικνύετε, καθώς εργάζεται για τη διεκπεραίωση πολυάριθμα αιτημάτων από όλα τα μέρη του κόσμου μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την υπομονή και την κατανόησή σας κατά την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος, καθώς και για τη στήριξη που προσφέρετε στις θηλάζουσες οικογένειες στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

← Επιστρέψτε στο Κέντρο Πόρων COVID-19